Annonse
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Stopp deportasjonene til Russland!

Porsanger SV krever at ingen asylsøkere sendes ut til tredjeland uten forsikringer om at de vil kunne få realitetsbehandlet sine asylsøknader og få nødvendig bistand og beskyttelse der.

Krigen i Syria, og en rekke andre konflikter og kriser, har ført til at verden i 2015 sto overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Alt tyder på at denne krisen vil fortsette å vokse i 2016. Bølgen av mennesker på flukt har fått de nordiske landene å konkurrere om hvem som har den mest restriktive asylpolitikken. Istedenfor å svare med samarbeid for å møte mennesker på flukt ser vi nasjonal egoisme.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug hevder at Russland er et trygt tredjeland, men har ikke kunnet vise til noen avtaler eller forsikringer om at asylsøkere vil få humanitær bistand til livsopphold eller mulighet til beskyttelse der. Det er for tiden minus 20 grader i Murmansk, men det har vært mer enn 37 minusgrader der den siste tiden.

Mange av de som har blitt sendt eller står i fare for å bli sendt ut denne veien har kun oppholdt seg kort tid i Russland med kortvarig turistvisum. Andre har hatt studentvisum som nå har gått ut, og hadde fått beskjed om å returnere til Syria før de flyktet videre til Norge. FNs høykommissær for flyktninger har advart Norge mot å sende asylsøkere tilbake til Russland, blant annet fordi landet ikke behandler asylsøknader og har returnert mennesker med beskyttelsesbehov til Syria.

Flere har fått rutinemessige avslag på sine asylsøknader med henvisning til at de kom til Norge via Russland. De har deretter blitt sendt ut av landet og over grensa til Russland i løpet av få timer. En slik behandling gir ingen mulighet til å anke eller etterprøve vedtak, og en rekke advokater og menneskerettighetsaktivister har stilt spørsmål ved rettsikkerheten til asylsøkerne. NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) mener at det Norge nå gjør ved at asylsøkerne ikke er gitt klagemuligheter eller praktiske rettsmidler er klare brudd på menneskerettighetene.

Regjeringen har ikke nølt med sanksjoner rettet mot Russland. Nå nøler verken regjering eller stortingsflertall med å sende asylsøkere uten garanti for trygghet eller tillatelse til å bo, til en uviss skjebne i Russland - uten at de får behandlet asylsøknaden sin i Norge. Ikke alle som har kommet over Storskog lever opp til kravene for å kunne få beskyttelse i Norge, men det bør ikke være et argument for at de som faktisk har behov for beskyttelse ikke skal få mulighet til å søke om asyl.

Vi krever at ingen asylsøkere sendes ut til tredjeland uten forsikringer om at de vil kunne få realitetsbehandlet sine asylsøknader og få nødvendig bistand og beskyttelse der. Asylsøkeres rettsikkerhet må ivaretas.

Idag foregår det generalisering og fremming av hat og fremmedfrykt. Dette tar Porsanger SV sterk avstand til. Dette har vi gjort gjennom    vår facebookampanje #ToleranseiPorsanger. Vi oppfordrer også andre til å gjennomføre denne typen kampanje/aksjon med #Toleranse.

Årsmøtet vil også utfordre partilederne i samtlige partier i Porsanger til å ta kampen for en mer human asylpolitikk oppover i eget parti.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse