Annonse
DÅRLIG KVALITET: Personer med utviklingshemning får tjenester med for dårlig kvalitet, og ofte av personell uten relevant utdanning. Et nødvendig tiltak er derfor et kompetanseløft i tjenestene, skriver Gøril Madsen. Foto: Aleksandar Mijatovic

Stopp diskrimineringen av personer med utviklingshemning!

Personer med utviklingshemning opplever daglig brudd på menneskerettighetene. De blir hindret i å delta i samfunnet, og de har ikke samme rettsvern som den øvrige befolkningen. Dette slo Rettighetsutvalget grundig fast i sin rapport «På lik linje» som kom i fjor. Nå må det handling og målrettede tiltak til!

Alle som ønsker arbeid må få reell mulighet til det. Uten slik mulighet forsterkes forskjellsbehandling og diskriminering av personer med utviklingshemning.

Stortingsvalget gir oss mulighet til å stemme på politikere og partier som tar situasjonen på alvor og ønsker konkret endring.

Personer med utviklingshemning får tjenester med for dårlig kvalitet, og ofte av personell uten relevant utdanning. Et nødvendig tiltak er derfor et kompetanseløft i tjenestene. Det må stilles krav om relevant høgskoleutdanning. Vernepleiefaglig kompetanse må lovfestes i helse- og omsorgstjenestene. Minst 50 prosent av de ansatte må ha kompetanse på høgskolenivå.

En tverrfaglig skole bidrar til bedre læringsmiljø for alle elever. En god skole må ha kompetanse for å undervise elever med ulike behov, og nok kompetanse til å etablere godt læringsmiljø. Barn med utviklingshemning har behov for lærere med spesialisert kompetanse enten de får undervisning på nærskolen eller spesialskole.  

Arbeid er viktig for livskvalitet og selvoppfattelse. Alle som ønsker arbeid må få reell mulighet til det. Uten slik mulighet forsterkes forskjellsbehandling og diskriminering av personer med utviklingshemning. Dagens regjering har foreslått å flytte ansvar for varig tilrettelagt arbeid fra NAV til kommunene. Konsekvenser kan bli at tiltaket pulveriseres og nedprioriteres i konkurranse med andre oppgaver kommunene har ansvar for.

Nærmere halvparten av kommunenes helse- og omsorgstjenester bistår personer med utviklingshemning ifølge SSB. Allikevel er personer med utviklingshemning og deres behov i liten grad nevnt i regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Mange brukere har behov for habiliteringstjenester gjennom hele livet. Å realisere mål for habilitering og rehabilitering forutsetter at de møter kompetente ansatte. Derfor må profesjoner med vernepleie- og sosialfaglig kompetanse bli inkludert i krav til kjernekompetanse i kommunene.

Forsvarlige tjenester med god kompetanse er viktig for personer med utviklingshemning. FO ønsker en regjering som tar dette på alvor og viser handlekraft for å få til endring.

Godt valg!  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse