Annonse
Kontrollene i vinter har avdekket store mangler på altfor mange vogntog, og ulovligheter i bransjen. Situasjonen er alvorlig, og det er helt nødvendig med permanente tiltak for tryggere tungtransport, skriver Siv Mossleth. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen.

Neste vinter vil vi ikke ha flere tragiske hendelser på nordnorske vinterveier, med dårlig skodde vogntog og sjåfører som ikke behersker våre vinterforhold

Stopp farlige vogntog og gi oss tryggere transport i nord, skriver Senterpartiets Siv Mossleth.

Det varsles nå om mangel på norske sjåfører, og en av grunnene er nok attraktivitet. Det skal noe til å satse på et yrke hvor du må konkurrere mot sosial dumping, utenlandske sjåfører som kjører uten norske lønns- og arbeidsvilkår, og useriøse transportører.

Vi lever med nordnorsk vinter, men vi lever ikke med at utenlandske vogntog, uegnet for vinterføre og våre veier, blir en større og større trussel for oss alle. Derfor har både farlige vogntog og dårlige veier vært viktige saker i årets stortingsperiode. Mer gods på bane og sjø er også viktig. Det gir tryggere trafikk, bedre miljø og det er i reisendes og norske transportører interesse.

TØI-rapporten med tittelen «Internasjonalisering i godstransport på veg: sikkerhetskonsekvenser og risikofaktorer og tiltak» er veldig tydelig på at erfaring med og kompetanse for å kjøre på norske vinterveier og vinterkjøring er den største risikoen. Utenlandske vogntog er oftere innblandet i ulykker. Neste vinter vil vi ikke ha flere tragiske hendelser på nordnorske vinterveier, med dårlig skodde vogntog og sjåfører som ikke behersker våre vinterforhold. Senterpartiet har derfor i Stortinget foreslått å innføre et obligatorisk kurs for utenlandske sjåfører på samme nivå som det norske sjåfører må gjennom for å mestre norske vinterveier, og sette strengere standarder for bilenes vinterutrustning.

Kontrollene i vinter har avdekket store mangler på altfor mange vogntog, og ulovligheter i bransjen. Situasjonen er alvorlig, og det er helt nødvendig med permanente tiltak for tryggere tungtransport. Det er en sammenheng mellom farlige vogntog, utbredt kabotasjekjøring og sosial dumping. Det varsles nå om mangel på norske sjåfører, og en av grunnene er nok attraktivitet. Det skal noe til å satse på et yrke hvor du må konkurrere mot sosial dumping, utenlandske sjåfører som kjører uten norske lønns- og arbeidsvilkår, og useriøse transportører.

Det er viktig å samordne kontrollinnsatsen fra de ulike kontrolletatene, og kontrollørene må ha nødvendige sanksjonsmuligheter. Senterpartiet foreslo derfor å innføre elektroniske fraktbrev for transportnæringen som skal koples opp mot et register i sanntid. Dette for å unngå useriøse transportører, og gjøre det lettere for ulike kontrolletater å samarbeide om å stoppe utenlandske vogntog som eksempelvis ikke betaler bompenger, eller har jukset med andre ting tidligere. Vi har også foreslått å innføre forhåndsbetaling, eller andre garantiløsninger, som sikrer at også alle utenlandske vogntog betaler bompenger.

Senterpartiet har foreslått at bøtesatser knyttet til ulovlig bruk av avgiftsfri diesel gjøres lik for norske og utenlandske transportører. I dag er det strengere straff for norske transportører, og det er selvsagt konkurransevridende. Senterpartiet ønsker også å redusere antall mulige kabotasjeoppdrag fra tre til to, fordi konkurransen fra utenlandske transportører for ofte ikke skjer på like vilkår. Dessverre har ikke Senterpartiet fått regjeringspartiene med på disse forslagene, men dette viser hvordan vi vil løse utfordringene.

Vi i nord vet at mye av verdiskapingen skjer langs en fylkesvei, og vi vet at økt vedlikehold av fylkesveiene vil gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 mrd. kr, ifølge Oslo Economics. Samtidig som vi vet at det er større sjanser for ulykker på fylkesveiene. Skal vi klare å opprettholde verdiskapingen i landet, må vi ha et helhetlig godt veinett, og vi har veldig stor støtte blant en rekke aktører for at det nå haster med å vedlikeholde fylkesveiene. Derfor har vi foreslått et fylkesveiprogram, hvor staten deltar i et spleiselag for å få fortgang i satsinga også på fylkesveiene. Satsing på veier og trygg transport i nord er en investering i nasjonens framtid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse