Annonse

Stopp dette kaoset før folk dør

Luftambulanse må bli en statlig tjeneste.

Krisen i luftambulansetjenesten er total. Fem av flyene er lørdag satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Flyene mister motorkraft under landing, og det kan i verste fall dreie seg om en systemfeil det vil la lang tid å rette opp.

Dette kaoset kan ikke fortsette, for det er pasientene  og skattebetalerne som betaler prisen. Et slikt hasardspill med liv og helse er uverdig og uakseptabelt.

Det er tegn på alvoret i situasjonen når også en av de mest erfarne pilotene i tjenesten nå rykker ut med kraftig kritikk av sin egen arbeidsgiver, Babcock.

Leger og flysykepleiere er bekymret for at de utsetter seg selv for fare om bord i flyene. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund slår alarm og vil ha Arbeidstilsynet og Luftfartstilsynet på banen.

Det er ikke lengre mulig å ha tillit til at selskapet Babcock skal mestre oppgaven. De er tildelt en milliardkontrakt, uten at de leverer. Dette kontraktsbruddet har nå bare et logisk utfall, og det er at Staten må gripe inn slik at mennesker i nord igjen kan føle seg trygge.

Luftambulanse er et statlig ansvar. Dette ansvaret har Staten delegert til sitt eget helseforetak, Luftambulansetjenesten (LAT). Når den private aktøren Babcock ikke er i stand til å forvalte kontrakten LAT har gitt dem, må Staten likevel være sitt ansvar bevisst.

Ansvaret består i å ta grep før folk begynner å dø. På kort sikt må de fem ambulanseflyene som står i Tromsø og tilhører den tidligere operatøren Lufttransport AS, aktiveres umiddelbart. Disse kan fly på kortbanenettet. Det sitter nok langt inne å spørre Lufttransport om hjelp. Men her er det bare å svelge stoltheten, og gjøre det eneste riktige.

Fordi det er uvisst hvor lenge problemene med Babcock-flyene kommer å vare, bør også Bell-helikoptrene sendes nordover igjen, og sammen med annet materiell fra Forsvaret plasseres på strategiske steder som sikrer akuttberedskapen.

På noe lengre sikt må luftambulanse bli en statlig tjeneste. Men det er helt umulig å se for seg at det er helseforetaket LAT HF som får forvalte dette ansvaret. De har gjennom hele denne prosessen, og gjennom anskaffelsen, vist at de ikke har den kompetanse som skal til. LAT HF har - til tross for advarsler fra flere hold - gjennomført en operasjon som har desimert det som fram til sist sommer var en velfungerende tjeneste. 

Det beste er om det så raskt som mulig opprettes en ny organisasjon, direkte underlagt helsedepartementet, som tar det operative ansvaret for en luftambulansetjeneste som må være tett knyttet til de største akuttmedisinske miljøene i landet.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse