Annonse
Avlusing av oppdrettsanleg ved Hjellberget under Kvænangsfjellet. Foto: Ola Solvang

Stopp galskapen!

Vår mening er at havbruksnæringen og alle produksjonslokaliteter må inn i lukkede anlegg. Enten på land eller i flytende anlegg til havs.

I lang tid har det vært et økt fokus på bruken av lusemidler i havbruksnæringen. Forskningsrapporter som viser store skader ved bruk  av hydrogenperoksid. Et middel som har ruinert skalldyrbestander og forårsaket skader i flere fjordstrøk rundt kysten.

Sist uke kom skrekknyheten fra Alta, hvor kvaliteten på reken er katastrofal for fiskeren og fiskekjøperen. Vi ser bilder av døde reker som driver i land i store mengder.

Nå skal selskapet Seaclax AS teste ut et nytt lusemiddel i Nord Norge.

Etter stor motstand fra lokalbefolkning i Karlsøy, Tromsø og Lyngen kommune ble det allikevel gitt tillatelse til å legge ut lokaliteter ved østre Reinøy og Karlsøy. Lokaliteter som ligger i direkte innløp til Ullsfjorden med Breivikelva. En mindre lakseelv samt et rekefelt som har vist nedadgående bestand.

I sommer ble det påvist ILA ved lokaliteten Lubben. Et utfall av en allerede unødvendig situasjon som er blitt skapt av havbruksnæringen i sitt jag etter økte produksjonsområder og utbytte.

Tromsø Fiskarlag har i en årrekke vært svært kritisk til havbruksnæringens syn/utnyttelse av kysten vår med åpne mærer. Kommunene rundt omkring på kysten har med rund hand delt ut lokaliteter uten å kreve at all oppdrett skal i lukket anlegg, som Tromsø Fiskarlag har krevd ved flere anledninger. Utbrudd av sykdom og lusemiddelbruk er et bevis på deres måte å fikse et problem som egentlig ikke hadde trengt å vært der, noe myndighetene stilletidende har godkjent.

Tromsø Fiskarlag sitt syn på havbruksnæringen er at den er skadelig for miljøet og livet i havet med dagens teknologi. Vår mening er at havbruksnæringen og alle produksjonslokaliteter må inn i lukkede anlegg. Enten på land eller i flytende anlegg til havs. Dette må næringen og spesielt alle etater i kommuner og stat ha som forutsetning for alle anlegg og ikke bare anlegg med utviklingstillatelser.

Tromsø Fiskarlag har lenge vært skeptisk til troverdigheten til alle rapportene som er kommet om at det ikke er oppdretterne som er skyld i at fjorder og sund langs kysten er forurenset, at bestandene av villfisk har gått så sterkt tilbake at fjordfisket er blitt ulønnsomt og folk har flyttet fra bygdene.

Et eksempel kan nevnes: Kobberutslipp, som er blant de verste og farligste utslippene fra oppdrettsanleggene, er på ca. 1000 tonn pr. år. Det utgjør 70 % av alt kobberutslipp i Norge. Kobber er nest farligste miljøgift i sjøen og er påvist ikke bare under mærene, men også langt fra oppdrettsanleggene.

For å slå det fast atter en gang, så mener Tromsø Fiskarlag at oppdrett av laks og andre arter skal vi ha.

Men skal vi bygge opp igjen det livet i fjordene og på kysten som allerede er ødelagt, må eksisterende anlegg lukkes, og viktigst av alt: Ved all ny tildeling må kravet være lukkede anlegg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse