Annonse
FORSVARER PRIORITERING: Redaktør Arne Reginiussen skrev i sin ukeslutt at Avinor «venter utålmodig på å kunne åpne en ny og storstilt terminal, til store kostnadsoverskridelser. Samtidig snører det statlige aksjeselskapet pengesekken fullstendig igjen i Finnmark». Nå svarer konsørsjefen i Avinor på kritikken. Illustrasjon: Nordic–Office of Architecture / Team_T AS

«Stopp i veksten på Oslo Lufthavn vil berøre distriktene»

Finnmark og luftfart: Avinor betaler prisen

Ansvarlig redaktør Arne Reginiussen fremmer såpass mange feilaktige påstander i sin ukeslutt lørdag 13. februar, at jeg synes det er nødvendig å komme med litt fakta om luftfarten i Finnmark.

Tilskudd til flyplassene i Finnmark

Trafikktallet for Finnmarksflyplassene var i 2015 på totalt 4,4 millioner passasjerer. En liten men viktig passasjergruppe av et totalt trafikktall på nær 54 millioner for landet. Kostnader ved drift og investeringer i Finnmark er og har vært svært høyt, og Avinor bruker store ressurser på å holde våre flyplasser åpne året rundt.

Våre nær tre hundre ansatte i Finnmark gjør en formidabel jobb hver dag for at alle skal kunne stole på at fly, være seg passasjerfly, ambulanser eller transportfly skal kunne operere. Dette skjer i et område hvor vær, mørketid, terreng og store avstander gir utfordringer, men også store opplevelser. I løpet av de siste fem årene har det samlede økonomiske bidraget for drift til Finnmark alene vært 2,8 milliarder kroner, hvorav hele 2,5 milliarder til de aller minste (lokale) lufthavnene. Tallene er Avinors interne samfinansiering som utgjør om lag to tredjedeler, og FOT tilskuddet på cirka en tredjedel. I 2015 alene fikk luftfarten i Finnmark et økonomisk bidrag på nesten 600 millioner i 2015. Om vi tar bort de største flyplassene Alta og Kirkenes, er bidraget 473 millioner kroner, noe som betyr at for hver reise en passasjer gjør fra for eksempel Lakselv lufthavn, så er bidraget nær 3000 kroner per reise! Påstanden om at Finnmarkingene ikke blir tilgodesett med betydelige midler er uriktig- tallenes tale er utvetydig.

Investeringer

I tillegg til driftsmidler og Samferdselsdepartementets FOT-rute støtte er det også investert svært store summer på flyplassene i Finnmark de siste årene. De siste fem årene har det blitt investert 486 millioner kroner. Ser man de siste ti årene under ett er summen hele 1, 6 milliarder investerte kroner i Finnmark alene.

Oslo Lufthavn er finansieringskilde nummer en

Den eneste flyplassen i Nord-Norge som går med overskudd er Bodø, alle de andre lufthavnene går med betydelige underskudd, som Avinor dekker med egne midler. At Oslo Lufthavn er en avgjørende viktig flyplass i den sammenheng er åpenbart. Oslo Lufthavn er flyplass for 2 millioner mennesker i Østlandsregionen. Som hovedstadsflyplass er Oslo Lufthavn Norges luftfarts-nav. Hele Avinors nettverk er drevet på en slik måte og med et mål om at uansett hvor du bor i landet, skal du på en effektiv måte kunne komme deg både til viktige regionsentra og til Norges hovedstad.

Oslo Lufthavn er den lufthavna som genererer det største overskuddet i Avinor. Store deler av dette overskuddet går med til å dekke underskuddene på de mindre flyplasser. Den interne samfinansieringen i Avinor er altså noe alle flyplassene i Finnmark nyter svært godt av. Stopp i veksten på Oslo Lufthavn vil berøre distriktene ved at det blir vanskeligere å få attraktive reisetider til Oslo, som igjen vil gi høyere priser. Oslo Lufthavn er også den viktigste inngangsporten for internasjonale turister til Nord-Norge. Investeringene på Oslo Lufthavn er i henhold til planen som ble laget våren 2013, faktisk noe lavere så langt. Til glede for hele Norge, og ikke minst Finnmark.

Markedstilpasning og effektivisering

Avinor varslet i fjor at selskapet skal gjennomføre et omstillingsprogram i perioden 2015–2018 med mål om å oppnå 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. For perioden 2015–2018 er målet en samlet kostnadsreduksjon på i alt 1,5 milliarder kroner. Vi skal gjøre norsk luftfart mer effektiv, mer attraktiv for næringsliv og turisme slik at vi fremdeles og kanskje i enda større grad enn tidligere kan ta hele Norge i bruk. Vi skal bli mer konkurransedyktig – i hele Norge. I 2015 ble kostnadene, som planlagt, redusert med over 150 millioner og for inneværende år skal kostnadsnivået ned ytterligere 150 millioner kroner.

Lakselv

Mange prosjekter inngår i omstillingsprogrammet, og målet er å markedstilpasse selskapet og produktene, og levere konkurransedyktige tjenester basert på en reell etterspørsel. Når det gjelder Lakselv lufthavn Banak, har vi etter en grundig faglig analyse bestemt at for å oppfylle nye krav fra Luftfartsmyndighetene skal vi redusere det som på fagspråket kalles «publisert rullebanelengde» fra 2.800 meter til 2.500 meter. En rullebane på 2.500 meter vil i praksis ikke bety noen endring fra dagens løsning, men Avinor sparer 100 millioner kroner i investeringer.

Hammerfest og Alta

Når det gjelder utredningen i Hammerfest er det faktisk sånn at Avinor har, med bakgrunn i forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023, foretatt en nærmere vurdering av to lokaliteter, Grøtnes og Fuglenesdalen, for en eventuell ny lufthavn ved Hammerfest. Det er behov for ytterligere studier av vær- og vindforhold samt vinterdrift. Dette er en utredning som fortsatt pågår i nært samarbeid med Hammerfest kommune.

I Alta står vi fast på at det ikke er behov for en forlengelse av rullebanen. Vi har aldri avvist flyginger til og fra Alta p.g.a infrastruktur. Flyselskapene har gitt oss støtte hele veien i vår vurdering av rullebanelengden, og at den per i dag ivaretar behovet på best mulig måte. Å bruke nær 300 millioner kroner på dette når det ikke finnes et reelt behov eller har en konkret verdiøkende effekt, er sløsing med samfunnets penger og derfor uaktuelt.

Beholder dagens lufthavnstruktur

Norge har et av verdens beste luftfartssystem, og for å beholde dagens lufthavnstruktur i størst mulig grad er det nødvendig med en rekke omstillingstiltak. Dette varslet vi i mai i fjor da vi la frem vår strukturrapport. De lokale lufthavnenes rolle for bosetting og næringsutvikling vil fortsatt stå sentralt, men må vurderes i sammenheng med endringer i øvrig transport tilbud, kostnader ved drift og vedlikehold og omfanget av statlig støtte.

Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. Forbedringsarbeidet bidrar til å styrke luftfartens konkurranseevne og skal komme kundene og samfunnet til gode. Vi er stolte av å ha et viktig samfunnsoppdrag, vi er stolt av hva våre dyktige kolleger både på lufthavnene, i tårn og kontrollsentraler leverer hver dag. Og vi ser frem til en fortsatt offensiv satsing både i Finnmark og landet for øvrig slik vi alltid har gjort.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse