Annonse
Landbruksminister Bård Hoksrud har en forpliktelse til å gripe inn for å hindre at Jovsset Ante Sara (bildet) ikke bare mister sitt levebrød, men også hindres fra å videreføre en verdifull kulturarv. Det vil være et minstekrav for Norge, dersom vi skal titulere oss som et land som tar urfolks rettigheter på alvor, skriver artikkelforfatterne. Foto: Oddgeir Isaksen

Stopp, ikke slakt Jovssets rein!

Vi mener det er nødvendig å revidere reindriftsloven ved å innføre en unntaksregel som verner de små aktørene, og evaluere den gjennomførte reintallsreduksjonen.

Før nyttår må Jovsset Ante Saras slakte 275 rein mens han venter på å få avgjort saken sin i FNs menneskerettskomité i Genève. Han vant frem i alle lavere rettsinstanser, men tapte som kjent i Høyesterett. Landbruksdirektoratet vil ikke “spekulere” i hva de gjør hvis han skulle vinne fram i Geneve, og truer med tvangsslakt om ikke flokken er redusert før nyttår.

Vi i Miljøpartiet De Grønne mener dette er en skandale. Konsekvensene av å vente til saken er avgjort står overhodet ikke forhold til konsekvensene av å frata Sara levebrødet. Med tanke på Norges mørke historie når det kommer til å ivareta samisk kultur, identitet og rettigheter som urfolk, mener vi at man bør trå særlig varsomt. Vi har faktisk tid til å vente på FN-prosessen i en sak som potensielt er i strid med ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter.

Denne kampen har pågått siden 2006, og det er fullstendig ubegripelig at det plutselig haster så mye at dyrene nå må slaktes innen nyttår. Det ser ut som det har gått prestisje i saken, og at målet nå er å slakte ned disse dyra så fort som mulig. Det mener vi er uforsvarlig.

Uavhengig av hva utfallet i denne saken blir, viser den også tydelig hvor viktig det er å få på plass endringer i lovverket som skjermer og tilrettelegger også for små aktører. En nedslakting til 75 rein, som i Saras tilfelle, betyr i realiteten at han må legge ned driften. Unge reindriftssamer må ha mulighet til å velge dette som yrke på lang sikt.

Staten har gjennom urfolkskonvensjonen forpliktet seg til et ansvar for fremtidige generasjoner. Det innebærer også å ta ansvar dersom reindriftsnæringen ikke lykkes i å finne gode løsninger innad, eller dersom interesser i næringen som overkjører god bærekraftig forvaltning for kollektivet. Vi mener det er nødvendig å revidere reindriftsloven ved å innføre en unntaksregel som verner de små aktørene, og evaluere den gjennomførte reintallsreduksjonen.

Reindrifta må være en del av en bærekraftig lokalbasert naturforvaltning. I tråd med folkerettslige forpliktelser bør en del tiltak gå i retning av at reindriftsnæringen får overført makt og ansvar. Samtidig er det viktig å understreke at den norske stat gjennom ILO 169 også har forpliktet seg til å beskytte det samiske folk mot manglende bærekraftig forvaltning, også når dette er grunnet reindriftsnæringen selv. En bærekraftig reindriftsnæring er en forutsetning for levende lokalsamfunn i de samiske områdene. Da må også rekrutteringen til næringen ivaretas.

De Grønne mener at vedtaket om tvangsslaktingen av Saras flokk må reverseres. Landbruksminister Bård Hoksrud har en forpliktelse til å gripe inn for å hindre at Sara både mister sitt levebrød, men også hindres fra å videreføre en verdifull kulturarv. Det vil være et minstekrav for Norge, dersom vi skal titulere oss som et land som tar urfolks rettigheter på alvor.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse