STOPP: Planleggingen av en ny firefeltsvei på Stakkevollveien i Tromsø ble påbegynt i 2015. Nå Fylkesmannen opphevet reguleringsplanen for veien. Foto: Andreas B. Høyer/Nordlys

Stopp på Stakkevollan

Prosessen med å ruste opp Stakkevollveien har stanset helt opp etter at fylkesmannen har sendt stoppordre. 

Planen er at Stakkevollveien skal bli ny og bred, med firefelts vei som også inkluderer kollektivfiler, i tillegg til fortau og gang- og sykkelfelt. Dette skal erstatte det som i dag er en smal og trang vei fra Hansjordnesbukta til Tverrforbindelsen.

Den eneste muligheten for å få til dette til, er å skaffe mer plass til veien. Derfor har Tromsø kommune ønsket å ekspropriere mange private eiendommer langs traseen.

Fylkesmann Elisabeth Aspaker retter nå knallhard kritikk mot kommunens saksbehandling, som hun mener er preget av store feil.

– Her var det gjort så mange og store endringer etter at saken var oppe til behandling i kommunestyret at Fylkesmannen ikke kunne sette sitt godkjentstempel på det, sier Aspaker, og viser til at en rekke eiendommer og bygninger langs Stakkevollveien er berørt til uten at dette har framgått i saksdokumentene. Enkelte eiere har dermed ikke fått mulighet til å bli hørt i prosessen.

I Fylkesmannens vedtaksbrev blir kommunens saksbehandling omtalt på en lite flatterende måte:

«Plandokumentene inneholder lite, og til dels også helt feilaktig, informasjon om hvilke eksisterende bygninger og tiltak langs Stakkevollvegen som vil berøres av planforslaget. Tidvis også på tross av at hjemmelshaverne til disse eiendommer har forsøkt å belyse dette selv ved å inngi merknad.»

Avdelingsdirektør for bymiljø i Tromsø kommune, Mette Mohåg, er oppgitt over fylkesmannen og mener det ikke har vært mangel på informasjon. Hun reagerer på at fylkesmannen trenerer et byutviklingsprosjekt som er overmodent.

Uten å ta stilling til hvem som bærer ansvaret, er det nå et faktum at en helt nødvendig utbedring vil bli ytterligere usatt. At et viktig byutviklingsprosjekt nok en gang blir skjøvet ut i tid, er alvorlig. Det handler om fremkommeligheten på en av Nord-Norges mest trafikkerte veier, og om mulighetene for å kunne fortsette utviklingen av en moderne bydel nord for sentrum.

Vi oppfordrer partene til å løse floken i fellesskap, og samtidig søke dialog med de berørte grunneierne. Vårt råd er å legge byråkratisk prestisje til side, av hensyn til byens beste. Det haster.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse