Annonse
På felt etter felt ser vi at høyreregjeringen selger og privatiserer. Dette mener vi bærer galt av sted. Arbeiderpartiet sier nei til salg av Norge – og nei til en massiv privatisering av vår felles skog, skriver Arbeiderparties landbrukspoliotiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen. (Foto: Arbeiderpartiet)

Stopp skogsalget - nei til salg av Norge!

Regjeringens hemmelighold, hvor de nekter å legge fram en totaloversikt over hvem kjøperne er, er også høyst urovekkende.

I Norge er det en viktig verdi at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelige for alle. Her er jakt og fiske en folkeaktivitet, og ikke en riksmannssport forbeholdt de få. Vårt felles eierskap i Statskog sikrer at det fortsatt kan være slik. Derfor vil Arbeiderpartiet stoppe det pågående nedsalget av Statskogs eiendommer.

Landbruksminister Bollestad bommer dessverre i sin historiefortelling om utsalget av Statskog. Det er riktig at det ble åpnet for arronderingssalg av spredte skogteiger i Statskog under Stoltenberg-regjeringen. Men bakgrunnen for dette var at den rødgrønne regjeringen sikret at Statskog skulle kjøpe store skogområder fra Orkla. Dette likte de borgerlige partiene dårlig, og da Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013 var de tydelige på at de skulle selge like mye skog fra Statskog som det vår regjering hadde kjøpt. Erna Solbergs første landbruksminister Sylvi Listhaug åpnet til og med for å privatisere hele Statskog, noe som heldigvis ble stoppet.

Arronderingssalget Stoltenberg-regjeringen åpnet for, skulle gi muligheter for et aktivt lokalt eierskap, og inntektene fra salget skulle brukes på å nedbetale det statlige lånet som ble gitt til Statskog i forbindelse med skogkjøpet. Dette dreide seg den gang om salg av spredte skogteiger som kunne drives av lokale skogeiere som kjøpte dem opp. De første årene så vi at det i stor grad var lokale skogeiere som kjøpte skogen. Men de områdene som nå blir lagt ut for salg, er så store og dyre at det ofte utelukker lokale skogeiere fra å kjøpe. Dermed åpnes døra for sterke kapitalkrefter som neppe har som mål å legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Vi ser nå resultatet av de private oppkjøpene: Eiendommer kjøpes for å bli privat jaktterreng for grunneieren, og lokale jegere og fiskere stenges ute. På Gol kjøpte en rik forretningsmann opp en viktig jakteiendom som den lokale jeger- og fiskerforeningen hadde forvaltet sammen med Statskog gjennom 30 år. Kommunen forsøkte å gjøre sitt for å beholde området i fellesskapets eie, men forretningsmannen bød over slik at kommunen tapte i budrunden. Dermed er skogen tapt for fellesskapet for alltid. I det siste har Dagsavisen vist flere eksempler på at store skogeiendommer selges ut av fellesskapets eie til aksjeselskaper og forretningsfolk. Det blir flere slike eksempler framover dersom nedsalget fortsetter. Regjeringens hemmelighold, hvor de nekter å legge fram en totaloversikt over hvem kjøperne er, er også høyst urovekkende.

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund advarer mot utviklingen. Deres medlemmer kjenner problemet på kroppen. Retten til jakt og fiske ligger til grunneierretten, og jakt og fiske på privat grunn er som andre varer som selges på det åpne markedet. Er den en knapphetsressurs, blir tilbudet dårligere, dyrere eller fraværende for folk flest.

Arbeiderpartiet har i flere omganger lagt fram forslag om å stanse nedsalget i Statskog, helt siden Listhaug åpnet for privatisering av alle statens skoger. Vi har også sett at det ikke lenger er snakk om et arronderingssalg av små skogteiger, men en massiv privatisering av store, frittstående skogområder. Lånet som ble gitt i forbindelse skogkjøpet, er også innfridd. Vi har fremmet forslag i Stortinget om å stanse skogsalget i 2015, 2016, 2017 og 2019, men blitt nedstemt.  Men vi gir oss ikke. Senest i januar i år la vi igjen fram forslag i Stortinget om å stanse skogsalget og sørge for åpenhet rundt kjøperne.

Vi mener det er lurt at staten eier skog, og fram til nå har Statskog vært en garantist for å sikre allmennheten tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. Vi mener også det er lurt at vi sammen eier Statskog, som kan spille en viktig rolle i å videreutvikle norsk skognæring. I Arbeiderpartiet er vi opptatt av å legge til rette for en robust verdikjede og en framtidsrettet skogsindustri. Et storstilt nedsalg av våre felles ressurser er feil vei å gå.  

På felt etter felt ser vi at høyreregjeringen selger og privatiserer. Dette mener vi bærer galt av sted. Arbeiderpartiet sier nei til salg av Norge – og nei til en massiv privatisering av vår felles skog.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse