Annonse
Trine Noodt, Isak Ole J. Hætta og Irene Dahl, fylkestingskandidater for Venstre.

Stopp tvangsslaktinga! - En bønn til KrFs landbruksminister

Vi reagerer når vi ser at systemet overkjører enkeltmennesket. Som fylkestingskandidater for Venstre går vi til valg på at regelverket må bli bedre og innrettes sånn at også unge reindriftsutøvere kan drive i næringa.

i er nødt til å gjenta vår bønn til KrFs landbruksminister, Olaug Bollestad: Vær så snill og stans tvangsslaktinga av reinen til Jovsset Ante Sara - i alle fall til FNs menneskerettskomite har vurdert saken! De som vil tvangsslakte viser gjerne til at diverse instanser i Oslo (Høyesterett og Regjeringsadvokaten) har gitt grønt lys, men det er ikke det samme som at landbruksministeren iverksette tvangsslakting !

Man viser også til systemene i fiskeri og landbruk, men disse næringene er ikke sammenlignbare med reindrifta. Her gjør nemlig menneskerettighetene for urfolk seg gjeldende. Som retten til å utøve sin kultur. Tingretten og lagmannsretten kom begge til at vedtaket om reintallsreduksjon innebærer en krenkelse av bestemmelsen om minoritetsvern i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Lagmannsretten bygde på at det med et reintall på 75 ikke er mulig å drive med overskudd. Vi vet at staten fikk medhold av Høyesteretts flertall og at også de formelle vilkårene for tvangsslakting sannsynligvis er oppfylte. Nå er saken til vurdering av FNs menneskerettskomité, og deres vurdering og konklusjon har stor vekt når rettstilstanden skal fastlegges.

Dersom komiteen skulle konkludere med at staten har brutt Jovsset Antes menneskerettigheter, vil han kunne kreve sin sak gjenopptatt. Dette er hovedbegrunnelsen for at tvangsslaktinga bør utsettes. Hvis den allerede er gjennomført, er skaden som Jovsset Ante er påført uopprettelig.

Staten fremholder ofte at Norge er gode på menneskerettigheter. Det står i skarp kontrast til dette når landbruksminister Bollestad ikke vil etterkomme FNs menneskerettskomité sin anmodning om å vente med å gjennomføre tiltak mot reineieren til komitéen har behandlet saken ferdig.  

Vi reagerer når vi ser at systemet overkjører enkeltmennesket. Som fylkestingskandidater for Venstre går vi til valg på at regelverket må bli bedre og innrettes sånn at også unge reindriftsutøvere kan drive i næringa.

Men inntil videre ber vi KrFs minister innstendig om å utsette denne tvangsslaktinga!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse