Annonse
Ved snøskred er behovet for øyeblikkelig innsats avgjørende for å redde liv. Troms fylke er et av de fylkene i landet som er mest utsatt for nettopp snøskred. Bell-helikoptrene på Bardufoss har vært en av våre viktigste ressurser i den forbindelse, fastslår politimesteren i Nordland, som er øverste leder for HRS Nord-Norge, og avdelingsdirektøren ved HRS. Foto: Torbjørn kjosvold, Forsvaret

Hovedredningssentralen: Flytting av Bell-helikoptrene gir stor grunn til bekymring

Ledelsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge er sterkt bekymret for konsekvensene av at Forsvarets Bell-helikoptre flyttes fra Bardufoss til Rygge.

Flyttingen av Bell-helikoptrene er, så vidt vi vet, ikke begrunnet i en solid operasjonsanalyse som inkluderer en helhetlig behovs- og konsekvensutredning i et bredt samfunnssikkerhetsperspektiv.

Hovedredningssentralen Nord-Norge er i stor grad enig med Politimester Sæverud i Troms og fylkesmannen i Troms, Bård M. Pedersen, om at flyttingen av Forsvarets Bell helikoptre fra Bardufoss til Rygge vil svekke beredskapen i Nord. Selv om Hovedredningssentralen ikke var høringsinstans under prosessen med Langtidsplanen for Forsvaret, har Hovedredningssentralen for Nord-Norge tidligere, ved flere anledninger, uttrykt bekymring for konsekvensene av en slik flytting til Justisdepartementet.

Lang avstand mellom redningshelikoptrenes base i Bodø og på Banak

Vår bekymring knytter seg til at Forsvarets Bell-helikopter på Bardufoss i alle år har  vært en betydelig innsatsfaktor i redningstjenesten i Nord-Norge, og spesielt i Troms fylke hvor det ikke er stasjonert Sea-King redningshelikopter. Det tar ca 1:30 å fly fra Banak i Finnmark til Tromsø og ca 1:50 å fly fra Bodø til Tromsø. Banak og Bodø er de eneste redningshelikopterbasene i Nord-Norge, og det har lenge vært knyttet bekymring til den lange responstiden redningshelikoptrene har for innsats ved redningsaksjoner i Troms. Bell helikoptrene på Bardufoss har derfor blitt mye brukt i redningsinnsats.

Troms fylke er et av landets mest snøskredutsatte fylker

Ved snøskred er behovet for øyeblikkelig innsats avgjørende for å redde liv og Troms fylke er et av de fylkene i landet som er mest utsatt for nettopp snøskred. Hypotermi og kvelning pga oksygenmangel er de viktigste dødsårsakene ved snøskred. Det er avgjørende å få bragt lavinehunder som kan finne personer i skred, samt redningsmannskaper som kan grave ut de nødstedte til skredområdet raskest mulig. Bell helikoptrene på Bardufoss har vært en av våre viktigste ressurser i den forbindelse.

Stor militær øvingsaktivitet

Troms fylke er Hærens viktigste operasjonsområde og Forsvaret har en omfattende øvingsvirksomhet i terrenget som involverer inntil flere tusen mannskaper hver eneste vintersesong. Den tragiske hendelsen i Vassdalen i 1986 hvor 16 soldater omkom er et eksempel på risikoen ved denne øvingsaktiviteten. Etter Vassdalsulykken ble det etablert en forsterket redningsberedskap på Bardufoss. Det ble etablert et system med ferdig pakkede containere med redningsutstyr som raskt kan fraktes ut med Bell-helikopter dersom det skjer en snøskredulykke. Det er bare Bell-helikoptrene som er egnet til å frakte ut dette utstyret. Nye redningshelikoptre som kommer i drift fra 2018 er ikke utstyrt for å frakte underhengene last. De nye redningshelikoptrene som vel nok flyr raskere enn Sea-King, vil fortsatt ha for lang responstid ved å fly fra Banak og Bodø. Responstiden med de nye redningshelikoptrene vil være henholdsvis 1 time fra Banak og 1 time og 20 min fra Bodø. De nye kystvakthelikoptrene (NH-90) er heller ikke særlig egnet for innsats i terrenget, ettersom de har mye utstyr montert på undersiden av skroget som kan bli skadet dersom de ikke kan lande på slett underlag.

Flytting av Bell-helikoptrene er ikke behovs- og konsekvensutredet i et samfunnsperspektiv

Ved vedtaket om flytting av Forsvarets Bell helikopter fra Bardufoss til Rygge er vi vitne til en meget bekymringsverdig forskyving av en viktig redningsressurs, samt nedlegging av Hærens flyvende taktiske transportstøtte i Hærens viktigste operasjonsområde fra Nord-Norge til Rygge med begrunnelse i Spesialstyrkenes behov for helikopterstøtte og politiets behov for helikopterstøtte ved terrorhendelser. Flyttingen av Bell-helikoptrene er, så vidt vi vet, ikke begrunnet i en solid operasjonsanalyse som inkluderer en helhetlig behovs- og konsekvensutredning i et bredt samfunnssikkerhetsperspektiv. Det er således, etter Hovedredningssentralen i Nord Norges mening, stor grunn til bekymring.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse