Annonse

Støre og Nord-Norge

Det er bra at Ap-lederen ser de store mulighetene i havet, men motviljen til å tenke nytt rundt jernbane i nord er skuffende.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sluttet å snakke om havrommet, og snakker nå i stedet om havet. Det er alltid en fordel å bruke et språk som folk kan identifisere seg med. Støre varslet i sin tale på landsmøtet i helgen at partiet vil etablere et stort nasjonalt verdiskapningsprogram for havnæringene i Norge. Han vil bruke betydelig mer penger på forskning og innovasjon knyttet til ressursene i havet.

Begrunnelsen handler om å skape en strategisk satsing som kan bære den norske velferden når inntektene fra oljen og gassen fortsetter å falle.

Ønsket om å opprette en egen havminister i linje ved Statsministerens kontor viser også hvor høyt Støre vil prioritere nettopp dette ved et eventuelt regjeringsskifte.

Norge rommer seks ganger mer hav enn land, og potensialet er nærmest uendelig når det gjelder næringsutvikling, nye arbeidsplasser og produksjon av mat.

Det er åpenbart at her har Nord-Norge betydelige fortrinn grunnet vår geografi. Vi regner det også som selvsagt at den nye havministeren i en Støre-regjering vil komme fra Nord-Norge. Noe annet ville være et dårlig signal.

Og dersom Støre skulle vinne valget, må landsdelen vår kjenne sin besøkelsestid. Det er ingenting som kommer av seg selv. Det krever hardt og målrettet arbeid å sørge for at bærebjelken i nye satsingene knyttes til næringsliv samt kunnskaps- og forskningsmiljøer i Nord-Norge.

Her må Tromsøs næringsliv, forskningsmiljøer og politikere være oppmerksomme. Det må være et tydelig krav at Tromsø fortsatt skal ha en lederrolle i spørsmål som har med Arktis, nordområdene og hav å gjøre. Nye nasjonale forskningsoppgaver knyttet til disse områdene, må lokaliseres i nord, der det er avgjørende at de gode fagmiljøene ved UiT kan videreutvikles.

At Jonas Gahr Støre i et intervju med Nordlys lover å bidra til en ytterligere styrking av forskningsmiljøene knyttet til UiT Norges Arktiske Universitet, er viktig. Å satse videre på å bygge opp Tromsø, Alta, Harstad og Narvik som nasjonale kunnskapsbyer, vil komme hele landet til gode.

Partilederen gir også fornuftige signaler om at mer av verdiskapningen i Nord-Norge må tilfalle næringsliv og innbyggere i landsdelen, og at samfunnskontrakten mellom Nord-Norge og de som tar naturressursene i bruk, må styrkes. Det gjelder både petroleum, fisk og lakseoppdrett.

Motvilje mot å tenke nytt vedrørende jernbane i nord fremstår derimot som tilbakeskuende og gammeldags. Her har Arbeiderpartiet behov for modernisering og oppdatering av kunnskap, og ikke minst bedre lytteposter i nord. Jernbane for frakt av den formidable økningen i varer og gods, ikke minst sjømat, er et krav som fremmes fra stadig flere hold, og med større tyngde enn tidligere.

Derfor passer jernbane også utmerket inn i en hav-strategi. Mangelfull vilje til å bygge moderne transportløsninger i nord, og flytte gods fra vei til bane over hele landet, vil bli lagt merke av velgerne i nord.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse