Annonse
En utvidelse av rullebanen på Tromsø lufthavn er viktig og riktig både med tanke på sikkerhet, vekst, miljø og klima. Vår politikk ligger fast - selv om det kanskje gjør saken litt mer kjedelig for enkelte opposisjonspolitikere og media, sklriver Aps Jarle Heitmann og Tone Marie Myklevoll. Foto: Avinor / Gaute Bruvik

Storm i et vannglass

Arbeiderpartiet er klare på at vi fullt ut støtter å bygge ut lufthavnen, både når det gjelder terminal og rullebane, som vi har programfestet. Vi legger også til grunn at utvidelse av rullebanen på Tromsø Lufthavn har tverrpolitisk støtte av et overveldende flertall i kommunestyret.

Arbeiderpartiet har over mange år jobbet for utbygging og utvidelse av Tromsø Lufthavn og for en ny vei til lufthavna. Dette har vi støttet gjennom mange vedtak og det ligger også til grunn for store deler av kommunens planverk som vi styrer etter. Vi har ledet kommunens flyplassutvalg de siste fire årene.

Vi har gjennom vårt partiprogram gått til valg på følgende; «Tromsø Arbeiderparti vil understreke at Tromsø lufthavn Langnes har behov for å øke kapasiteten til å ta imot flere og også større fly. Vi vil jobbe for å realisere dette».

Enkelte opposisjonspolitikere og aviskommentatorer prøver nå å spinne en sak om at ordføreren ikke har styring og at Arbeiderpartiet i kommunestyret ikke kommer til å støtte en utvidelse av rullebanen på Langnes. Det er ganske oppsiktsvekkende at de ikke har fått med seg at denne saken, på grunn av sin prinsipielle karakter, skal til endelig behandling i kommunestyret. Det hadde vært interessant om vi kunne få opp tall på antall ganger for eksempel Høyre har endret sin votering fra ulike utvalg og frem til kommunestyret. Eller antall ganger Høyre eller Rødt sin gruppe ikke har stemt samlet i en votering i kommunestyret.

I Arbeiderpartiet er det høyt under taket. Vi tar stilling til hva vi skal votere i kommunestyret på gruppemøtet i forkant av kommunestyremøtene. Frem til da tar vi forbehold om at våre voteringer kan endre seg frem mot endelig behandling – fordi det er enten kommunevalgprogrammet eller gruppas flertall som tar endelig beslutning i alle saker. Dette er ingen nyhet og ble for øvrig i denne saken også presisert av vår representant i utvalget.

Det er heller ikke oppsiktsvekkende at vår ordfører i denne konkrete saken sier at vedtaket i Klima- miljø og samferdselsutvalget ikke er vår politikk. Arbeiderpartiet er klare på at vi fullt ut støtter å bygge ut lufthavnen, både når det gjelder terminal og rullebane, som vi har programfestet. Vi legger også til grunn at utvidelse av rullebanen på Tromsø Lufthavn har tverrpolitisk støtte av et overveldende flertall i kommunestyret.

Vi er stolt og fornøyd med at Avinor satser på Tromsø som Nord-Norges hovedknutepunkt for flyreiser. En utvidelse av rullebanen er viktig og riktig både med tanke på sikkerhet, vekst, miljø og klima. Vår politikk ligger fast - selv om det kanskje gjør saken litt mer kjedelig for enkelte opposisjonspolitikere og media.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse