Større ambisjoner for Tromsøskolen

Hvorfor skal vi tro Høyre når de sier de vil prioritere skole, spør Marta Hofsøy (Ap).

Høyre har nedprioritert skole gjennom de fire årene de har styrt Tromsø.

Det blir for enkelt når Wilhelmsen påstår penger ikke har sammenheng med kvalitet i Tromsøskolen.

Kristian Støback Wilhelmsen har helt rett når han skriver at skolepolitikk handler om prioriteringer.  Da er det rart at Høyres neste konklusjon er å nedprioritere skolen.

Da vi styrte Tromsø gjennom 12 år prioriterte vi skole. Vi bygde skoler. Reinen, Fagereng, Langnes og Tromstun. Vi rustet opp skoler. Straumsbukta, Storelva, Workinnmarka, Grønnåsen, Bjerkaker, Tronjord og Skittenelv. Og vi planla nye Sommerlyst ungdomsskole, som snart er ferdig bygget.

Vi investerte i elevene, fordi vi vet at de er fremtida.

Hvorfor skal vi tro Høyre når de sier de vil prioritere skole? De har nedprioritert skole gjennom de fire årene de har styrt Tromsø.

For eksempel: det første de gjorde da de kom i byråd var å kutte en tredel(!) av driftsbudsjettet til en allerede presset Tromsøskole.

Det blir for enkelt når Wilhelmsen påstår penger ikke har sammenheng med kvalitet i Tromsøskolen. Selvfølgelig løser ikke penger alene problemet. Men mange av utfordringene i Tromsøskolen skyldes mangel på midler.

Det handler om penger når mange elever ikke opplever nok tilrettelagt undervisning – fordi det er for mange elever per lærer. Vi stoler på Utdanningsforbundet som sier at færre elever per lærer er positivt for læringen.

Det handler også om penger når elever må bruke stensiler i stedet for lærebøker i for eksempel matematikk. Og det handler om penger når elevene i 5.-7. klasse på Solneset skole må tilbringe skoledagen sin i en brakke. Det er blant annet disse tingene vi heller vil prioritere, enn 135 millioner kroner i skattekutt til de som allerede har mye fra før.

Vi har større ambisjoner for Tromsøskolen. Vi har også større tillit til lærerne våre.

Vi vil ikke at de skal bruke mer tid på å rette prøver anonymt slik Støback Wilhelmsen foreslo. Heller ikke at de skal bruke mer tid på å være på skolen i elevenes sommerferier slik KS foreslo.

Vi vil la læreren være lærer – og ha tid til å være lærer i klasserommet, sammen med eleven.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse