Annonse
Den store satsingen på helsebygg og boliger vil gi langsiktige resultater i form av mer effektiv drift. De nye byggene som nå tas i bruk, er proppet av velferdsteknologiske løsninger som vil lette hverdagen både til beboerne og de ansatte, skriver Gunhild Johansen. Bildet viser et rom på det nye Helsehuset. Foto: Helsehuset Tromsø

Storsatsing på helse og omsorg

Jeg er fristet til å mene at når høyresida underslår alt det positive som skjer, er det av redsel for at vi skal lykkes. Tillitsreformen engasjerer de ansatte på en etterlengtet måte.

Saken om de midlertidige avlastningsboligene viser litt av den store utfordringen vi har i Tromsø kommune når det gjelder helsebygg. Det er en forsømmelse at nytt bygg ikke sto klart den dagen boligene i Nansenveien ble stengt i 2015. Dette er et ansvar vi politikere må ta på vår kappe og ikke skyte på administrasjonen som prøver å gjøre det beste ut av en svært vanskelig situasjon. Høyre kan gjerne stille opp som de svakestes forsvarere i avisene. Men faktum er at det skjedde uhyre lite på de borgerliges vakt i forrige periode.

Kommunen har spart seg til fant, og nå møter vi oss selv i døra. Vi har lange ventelister til sykehjem og omsorgsboliger. Vi driver mange svært fordyrende enetiltak fordi vi mangler samlokaliserte tilbud. Vi driver omsorg på feil nivå i den såkalte omsorgstrappa. Folk innen rusomsorgen mangler egnede botilbud hvis de i det hele tatt har noe. Mange av utleieboligene vi eier eller leier er i veldig dårlig forfatning. Vi må tørre å prioritere investeringer innen helse og omsorg. Uten en storsatsing her vil vi ikke klare å gi gode tjenester til befolkningen.

Situasjonen forsterkes av at kommunen under det borgerlige regimet ikke forberedte seg på samhandlingsreformen som innebærer at sykehusene bygger ned antall sengeplasser mye raskere enn kommunen på sin side har bygd opp sitt tilbud. Pasientene skrives ut langt tidligere enn før og det stiller store krav til kommunehelsetjenesten både når det gjelder kapasitet og kompetanse. Løsningen til det borgerlige styret var å lage enerom om til dobbeltrom på sykehjemmene og ta i bruk rom som ikke var beregnet til beboerrom. I tillegg trodde de at private ville kunne løse kommunens problemer. Ingen ting ble gjort som virkelig kunne avhjelpe situasjonen på sikt.

Mye har skjedd etter at vi overtok høsten 2015. Helsehuset ble bygd på rekordtid. Ny barnebolig står ferdig på Gimle. Til høsten åpner Otium bo og velferdssenter. Nye omsorgboliger er ferdigstilt og mange er under bygging, avlastningsboligene på Sommerlyst skal stå ferdig til neste år og vi er godt i gang med planlegging av nytt sykehjem i Kroken. For å nevne noe. Det satses mer enn noen gang, og det er helt nødvendig.

Den store satsingen på helsebygg og boliger vil gi langsiktige resultater i form av mer effektiv drift. De nye byggene som nå tas i bruk, er proppet av velferdsteknologiske løsninger som vil lette hverdagen både til beboerne og de ansatte. Løsningen på de langsiktige utfordringene er å investere innen helse og omsorg, ikke kutte i tilbudet til de som trenger hjelp fra kommunen for å leve verdige liv.

Satsingen gjelder ikke bare bygninger. Aldri før har det vært satt i gang så mange og så store omstillingsprosjekt som i denne perioden. Prosjektet heltidskultur har allerede vist seg svært vellykket og vekker nasjonal oppmerksomhet. Det er sjelden kost i Tromsø! Den nye eldreministeren var rask til å invitere seg på besøk til Tromsø for å finne ut hvordan vi vil løse deltidsproblematikken. Allerede viser undersøkelser at prosjektet er svært vellykket både arbeidsmiljømessig, faglig og økonomisk.

Tillitsreformen blir nå iverksatt i Tromsø til tross for at opposisjonen av uforståelige grunner er mot. Resultatene av de pilotene som til nå er gjennomført er svært lovende og vil bli videreført i alle enhetene. Vi har opprettet bemanningskontor i oppfølgingstjenesten. Det vil redusere behovet for dyre, innleide vikarer. Det er opprettet ressursbaser i enhetene som skal profesjonalisere turnusplanleggingen og sikre at vi bruker ressursene riktig. Helsehuset er organisert etter prinsippene av tillitsreformen med tverrfaglige team som hjelper pasientene raskt på beina igjen etter sykehusopphold. Ideene strømmer på og de som sier kommunen ikke evner å tenke nytt, kan ta seg et besøk på prosjektrommet på rådhuset og se med egne øyne.

Jeg er fristet til å mene at når høyresida underslår alt det positive som skjer, er det av redsel for at vi skal lykkes. Tillitsreformen engasjerer de ansatte på en etterlengtet måte. Også vi er utålmodige etter å få resultater av satsingen, men vi sier som danskene som startet arbeidet med tillitsreformen - det tar tid å snu en supertanker! Vi er godt i gang med snuoperasjonen og jeg er helt overbevist om at vi sammen med de ansatte vil nå våre hårete mål.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse