Annonse
Væpnet politi holder vakt etter eksplosjonen ved Manchester Arena. Minst 22 mennesker mistet livet, og den Islamske Staten (IS) har tatt på seg ansvaret. Foto: Peter Byrne / PA / AP / NTB scanpix Foto: Peter Byrne

Den største trusselen

Det er en uansvarlig fortielse fra våre politiske ledere å ikke være tydelig på at den politiske ideologien som dreper barn og tenåringer i Europa, i høyeste grad har noe med islam å gjøre.

Måten våre politiske ledere reagerer på terroren i Manchester, reflekterer frykten for å gjødsle fremmedhat i vårt eget samfunn. Slik må vi også tolke statsminister Erna Solbergs uttalelser tirsdag. Det samme har vi sett etter tilsvarende islamistiske angrep i Stockholm, Brussel, Berlin, Nice og Paris den siste tiden. Våre ledere holder fast ved budskapet om at samhold og kjærlighet skal vinne over ondskapen, og at vi må la våre liv fortsette som tidligere, uten redsel.

Det er selvfølgelig ingen farbar vei å utløse harde og kollektive tiltak mot alle muslimer som bor i de liberale, vestlige demokratiene. Da oppnår man kun at strategene bak terroren oppnår sin drøm, som er å provosere fram forfølgelse av muslimer som gruppe. Terrorens mål synes å være en fullskala krig mellom muslimer og ikke-muslimer, som igjen skal føre til Europas sammenbrudd, og etablering av det islamske kalifatet på kontinentet vårt.

Men rent intellektuelt er det ikke mulig å tro på at samhold og kjærlighet skal være det viktigste redskapet for å bekjempe terror. Det første vi bør gjøre, er å slutte å late som om angrepene ikke har noe med islam å gjøre. Det er en uansvarlig fortielse fra våre politikere, for den politiske ideologien som skaper volden og hatet, har i høyeste grad noe med islam å gjøre. Å fortsette denne fornektelsen, er en fornærmelse mot allmennheten, som for lengst har tatt inn over seg det få av våre ledere dessverre våger å erkjenne.

Dernest må vi akseptere at trygghet for vår egen befolkning er nødt til å bli et premiss i den videre diskusjonen om hvordan vi møter terrorfaren. Vi må akseptere at adskillig mer av samfunnets ressurser brukes på sikkerhet og forebygging. Det vil ha store kostnader, men vil være nødvendig. Det betyr en tyngre og mer synlig tilstedeværelse av politi i samfunnet, mer etteretning, lengre fengselsstraffer, mer overvåking. Og det vil komme til å utfordre vår forståelse av hva vi kan tillate innenfor rammen av vår rettsstat.

Hvilke utfordringer vi som samfunn står overfor, understrekes jo av at Storbritannia har det mange anser som Europas beste apparat for kontra-terror. Likevel kan altså en terrorist sprenge barn og unge i lufta på en konsertarena.

Den norske jihadist-eksperten Thomas Hegghammer spår at vi får mer terror i årene som kommer.  Han mener blant annet at måten å forhindre det på, også i Norge, finnes i integreringen. Grupper som er sårbare for radikalisering må inkluderes på arbeidsmarkedet. Det er i tillegg helt avgjørende å stanse pengestrømmen fra Midt-Østen som brukes til indoktrinering av ungdom, og forkynnelse av religiøst hat mot Vesten.

Som samfunn er det tvingende nødvendig å ta et oppgjør med de totalitære ideene bak terroren. Salafismen, en toneangivende retning innen islam, utgjør en økende trussel mot våre demokratier.

Hegghammer peker også på det som venter oss dersom vi ikke makter å eliminere årsakene til terroren. Et Europa med mye større etterretningsorganisasjoner, en forskanset økonomisk underklasse i muslimske innvandrerghettoer, og generelt sterkere antimuslimske strømninger i samfunnet.

I dag kan det være fristende å gjøre terror og innvandring til to sider av samme sak. Så enkelt er det imdlertid ikke. De fleste islamistiske terrorister i Europa er andre eller tredje generasjons innvandrere. Derimot er det et problem at Norge mangler den type inngående mekanisme for evaluering og utvelgelse av asylsøkere som for eksempel USA og Canada har.  Det er fordi de fleste som søker asyl i Norge velger oss, det er ikke vi som velger dem.

Problemet inntreffer dersom IS eller andre radikale terrororganisasjoner skulle bruke radikaliserte asylsøkere til å utføre angrep i Europa. En del saker fra Tyskland kan tyde på det. Dersom vi skulle få slike anslag i Norge, vil det ytterligere undergrave den allerede svekkede oppslutning om asylinstituttet.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse