Annonse
Norge skal ikke redusere vannkraftproduksjonen. Vi skal gjennom å tilføre ny teknologi øke produksjonen av vannkraft. For på den måten å sikre tilstrekkelig strøm til nasjonen, skriver 1. nestleder Bjarte Helland i Industri- og næringspartiet.

Stortinget må ta politisk kontroll på NVE

Stortingets handlingslammelse må endres. Politikerne skal ta styring med departementene, slik at vi ikke blir underlagt flere direktiv som frarøver stortinget kontroll på norsk energi.

INP tar fullstendig avstand fra den raseringen av norsk natur som et samlet Storting står bak.

Å overlate politiske mål til byråkrater og teknokrater må det bli slutt på. Industri- og næringspartiet (INP) vil jobbe for at vindkraftverk og skal få krav til miljø og naturpåvirkning  

430 eldre vannkraftkonsesjoner i 187 norske vassdrag kan tas opp til revisjon innen 2022. Ved revisjonen kan det stilles nye krav, slik at miljøverdiene i de regulerte vassdragene ivaretas bedre.

I rapporten har NVE og Miljødirektoratet gått gjennom konsesjonene som kan revideres. Ut fra dette har de foreslått 103 prioriterte vassdrag. 50 av disse er i vurderingen gitt høy prioritet.

At et vassdrag foreslås prioritert, betyr at det er aktuelt å pålegge produksjonsbegrensende tiltak. Dette kan være minstevannføring og magasinrestriksjoner. Det er først under revisjon av enkeltsaker at slike tiltak blir konkretisert.

Gjennom etterkrigstiden har det i Norge vært foretatt en storstilt utbygging av vannkraftverk. Disse vannkraftverkene fikk konsesjon for å drive vannkraft i 30 år. Det er disse konsesjonene som nå går ut og det er tid for å reforhandle disse konsesjonene.

EUs vanndirektiv krever at det settes miljømål for vannforekomstene i Norge og at det settes inn forbedringstiltak der miljøtilstanden ikke er god nok. Vilkår som vil reduser kraftproduksjonen med 4 terrawatt-timer i året.

Stortinget har dessverre aldri våget å bruke reservasjonsretten som vi har i EØS-avtalen. Vi ser her et resultat av dette, der EU bestemmer hvordan vi skal gjøre tingene i Norge.

Industri- og næringspartiet (INP) utfordrer det samlede storting til å benytte sin rett til reservasjon mot det nye vanndirektivet. Slik at vi ikke vil ha ytterligere rasering av natur, fauna og potensielle miljøskader som vinkraftturbiner kan medføre. Det er dessverre en sterk EU tilknytting for ¾ av sittende storting. Noe som medfører at vi skal være best i klassen og ikke skal opponere mot forordningene som blir utestedet i fra Brussel.

Vi står i dag midt i en storstilt rasering av norsk natur, en rasering som har vært tiljublet av et samlet Storting, av samtlige nasjonale parti, oppblomstring av vindturbiner. Utbyggere har ikke fått stilt krav til vern av omliggende naturområder med tanke på oljeutslipp og avskalling fra vingene. Utslipp som er dokumenter vil forekomme.

Vi ser stadig bilder av slike monstre som brenner eller knekker, hver av disse monstrene inneholder 2500 liter olje. Noe som meget fort kan bli en naturkatastrofe.

Det kan i våre øyne virke som vindkraftlobbyen og deres sammensvorne har slått til for å skjerpe konsesjonsvilkårene, slik at man har ytterligere grunner for å fortsette raseringen av norsk natur.

Norge skal ikke redusere vannkraftproduksjonen. Vi skal gjennom å tilføre ny teknologi øke produksjonen av vannkraft. For på den måten å sikre tilstrekkelig strøm til nasjonen.

EU skal ikke ha slik påvirkning på norske forhold da vi ikke er medlem i EU.

Nå må denne galskapen stoppe. Vi reduserer ikke produksjonen av kraft, når vi etter sigende trenger mer.

Gi disse vannkraftverkene samme skatt som vindkraftverkene. La dem få oppgradere, det er vi alle tjent med, også naturen. De eksisterende vannkraftanleggene kan enkelt reverseres. Dette er ikke potensielt mulig ved storstilt utbygging av vindkraft som er den såkalt «grønne løsning». Vindkraftverk dreper fugl og innsekter i massevis. Vi snakker om miljø- og faunakriminalitet som må avsluttes.

INP tar fullstendig avstand fra den raseringen av norsk natur som et samlet Storting står bak. Støtt oss på vår vei mot Løvebakken 2021.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse