Norges sikkerhet er for viktig til å bli overlatt til noen i Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet. BFO mener at dette dessverre er dagens virkelighet. Nå må Stortinget våkne opp! skriver Rune Isvik. Foto: Alexander Hannevig-Larssen, Forsvaret

Stortinget – våkne opp!

Revidert nasjonalbudsjett var den første testen på at Regjeringen har en reell plan for å realisere Stortingets beslutninger om vår sikkerhet. Befalets Fellesorganisasjon (BFO) mener at de feiler.

BFO kunne vist til flere graverende eksempler på hva som er i ferd med å skje – men det kan ikke skrives om i media uten brudd på lovverket.

BFO konstaterer at så vel Regjeringen, Forsvarsminister og også Høyres forsvarspolitiske talsmann fortsatt tviholder på at man styrker Norges evne til å ivareta innbyggernes sikkerhet – og den skal bli så mye bedre enn før. Her er det et spørsmål om hva man sammenligner med og hvordan man måler.

Kjensgjerningen er at revidert forsvarsbudsjett kun handler om intern flytting av penger mellom ulike kapitler. Dette, sammen med ytterligere krav om intern effektivisering, skal altså bidra til «økt operativ evne». Samtidig med at norsk økonomi går adskillig bedre enn forutsatt i nasjonalbudsjettet (ja, dette handler om et planlagt uttak fra oljefondet som det antagelig ikke er behov for), må Forsvarssjefen uthule og nedlegge stadig viktigere avdelinger for å realisere de nye ideene som ble besluttet i 2016 og 2017. Medarbeiderne jobber alt for mye og Forsvaret skylder sine ansatte mange millioner i ubetalte overtimer. Dette holder ikke som ansvarlig politikk.

BFO vet nå at det ikke blir en tilfredsstillende tilgjengelighet på militære helikoptre i nord. Tre – 3 – Bell 412 kan knapt løfte en halv tropp, det er knapt en beredskap som kan stilles til Politiet – eller som nå; Når Helse Nord ikke klarer å få den flymedisinske beredskapen i lufta. Dette er kun symbolpolitikk uten operativ verdi.
Stortingets ønske eller krav om en stadig tilstedeværende 2. bataljonen på Maukstadmoen «er det ikke råd til». Samtidig har Sjef Hæren lagt ned en av sine viktigste øvingsavdelinger på Rena for å gjenbruke materiellet i nettopp BN2 og for etablering av Finnmark Landforsvar – han må etablere politisk vedtatte strukturer uten å få tilstrekkelige ressurser. Dette er ikke holdbart!

Dette er dessverre ikke et enestående eksempel på hvilke dilemmaer Forsvarets ledere har blitt satt i av Regjering og et stilltiende Storting (med noen hederlige unntak). BFO kunne vist til flere graverende eksempler på hva som er i ferd med å skje – men det kan ikke skrives om i media uten brudd på lovverket.

Vanskelige saker løses kun med hard prioritering. BFO mener å høre en enighet om at sikkerhetsnivået har blitt endret til det verre, men det er vanskelig å se at de planer som er vedtatt blir fulgt opp i praksis. Hvorfor det?

BFO har vanskelig for å akseptere at Forsvarets fremtid blir en konkurranse i retorikk. Dessverre blir dagens politiske debatt akkurat dette. BFO tror at mye av dette handler om at er vanskelig å akseptere kostnadene. Og at det ikke er lett å prioritere noe man håper aldri skal brukes.

Norges sikkerhet er for viktig til å bli overlatt til noen i Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet. BFO mener at dette dessverre er dagens virkelighet. Da blir Forsvarets fremtid utelukkende et resultat av byråkratiets ønsker om å redusere statlige utgifter – ikke på politikkens langsiktige utviklingsplaner og -beslutninger. Akkurat nå må Stortinget våkne opp.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse