Annonse
Statsminister Solberg (H) har i stortingets spørretime 30. mai lagt ansvaret for krisen i luftambulansetjenesten til selskapet som i dag driver, Lufttransport FW AS. Dette er etter Senterpartiets syn en fullstendig urimelig påstand, skriver Senterpartiets stortingsrepresentanter. Foto: Jens Erik Hansen

Stortingets luftambulansevedtak - hva nå?

Høie vil ikke sikre at dagens personell med deres erfaring og kompetanse skal bli med videre ved operatørbytte, på tross av stortingets vedtak.

Luftambulansetjenesten er kriseramma. I helse- og omsorgskomiteens innstilling til saken har Senterpartiet dokumentert hvorfor statsråd Høie ikke greier å oppfylle de beredskapsplikter staten har etter loven. Dette må selvsagt få konsekvenser. Senterpartiet foreslo derfor i Stortinget at kontrakten med Babcock ble annullert og at det ble satt krav om virksomhetsoverdragelse ved bytte av operatør. Bare på denne måten ville vi få en fullgod trygghet for at dagens operatør, Lufttransport FW AS, kunne få beholde sine folk ut kontraktsperioden. Bare slik vil vi kunne sikre en sømløs overgang ved eventuelt operatørbytte i tjenesten.

Uten virksomhetsoverdragelse er det stor risiko for at folk med lang erfaring og kompetanse slutter. Den erfaring og kompetanse som er i tjenesten i dag, har det tatt mange år å bygge opp. Når folk slutter blir denne borte på dagen. Senterpartiets forslag om annullering av kontrakt og krav om virksomhetsoverdragelse i anbud, fikk bare støtte fra SV og Rødt. At Ap og KrF stemte i mot, er beklagelig.

Etter at komiteen avga sin innstilling ble det etter initiativ fra Senterpartiet, sendt brev til statsråd Høie, underskrevet av et flertall av helse- og omsorgskomiteens medlemmer. Der ba vi statsråden offentliggjøre Luftambulansetjenesten HF sitt hemmeligholdte dokument om ekstern, juridisk betenkning angående virksomhetsoverdragelse. Der kom det frem at det som Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF har brukt som argument – nemlig at EØS reglementet sto i veien for virksomhetsoverdragelse, ikke stemmer. Foretaket var ikke frarådet å sette krav om virksomhetsoverdragelse som sikret ansattes videre jobb og lønns og arbeidsvilkår. Tvert i mot ble de rådet til at det å ikke sette krav om virksomhetsoverdragelse ved anbud i luftambulansetjenesten, innebar en alvorlig risiko.

I et forsøk på å skape flertall, la Senterpartiet fram et kompromissforslag i Stortinget etter drøftinger med Ap, Sv, KrF og Rødt. Forslaget hadde presise formuleringer som vi håpte vi kunne enes om, slik at erfaring og kompetanse hos dagens personell ble videreført. Forslaget som ble fremmet av Sp, Sv og Rødt, lød: « Stortinget ber regjeringen sikre videreføring av dagens personell i luftambulansetjenesten med deres kompetanse og erfaring, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser eller på annen egnet måte».

Arbeiderpartiet og KrF kunne dessverre ikke støtte en slik formulering som ville avklart situasjonen. De fremmet derfor sitt eget forslag som Senterpartiet, Sv og Rødt støttet subsidiært slik at det ble flertall. Vedtaket lød: «Stortinget ber regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser eller på annen egnet måte.»

Som denne gjennomgangen viser, førte prosessen til et vedtak med formuleringer som gav grunnlag for ulike tolkninger. Senterpartiet støttet Ap og KrF sitt forslag subsidiært, fordi det etter vårt syn gav mulighet til å komme ut av krisesituasjonen ved at dagens personell gis slike vilkår at de fortsetter i tjenesten.

Så opplever vi at Statsråd Høie(H) på Dagsrevyen den 7/6-18, tvert i mot tolker stortingsvedtaket dithen at det ikke betyr en videreføring av personell, sitat: « Ut fra det Bollestad sa fra talerstolen kan dette gjøres på ulike måter. Den erfaringen og kompetansen kan også hentes fra andre steder enn hos dagens operatør», sitat slutt. Når KrFs Olaug Bollestad tilsynelatende gir statsråd Høie (H) rett i denne tolkningen, har Høie flertall i stortinget og kan derfor legge sin tolkning til grunn i oppfølgingen av saken. Det er bekymringsfullt.

Senterpartiets innsats i denne saken har hatt ett formål: sikre folk i Norge likeverdig tilgang til helsetjenester og beredskap, uavhengig av hvor de bor. Videre at Stortinget må ordne opp i regjeringens skapte krise i luftambulansetjenesten, ved at personell forblir i stillingene og kan sikre nødvendig beredskap hver dag. Husk, dette gjelder de alvorlige, livstruende sjukdomstilfellene, der tid er avgjørende for om liv kan reddes og alvorlig skade unngås.

Slik saken nå står, er det pilotene og teknikerne i Lufttransport FW AS som avgjør om helseminister Høie kan oppfylle lovens krav til beredskap. Høie vil ikke sikre at dagens personell med deres erfaring og kompetanse skal bli med videre ved operatørbytte, på tross av stortingets vedtak. Statsminister Solberg (H) har i stortingets spørretime 30. mai lagt ansvaret for krisen i luftambulansetjenesten til selskapet som i dag driver, Lufttransport FW AS. Dette er etter Senterpartiets syn en fullstendig urimelig påstand.

Dersom nå flygere og teknikere i Lufttransport FW AS velger å slutte som følge av regjeringens opptreden og de vilkår de tilbys i Babcock, blir krisen ennå større utover høsten. Ansvaret for dette og konsekvensene for pasientene, ligger ett sted. Nemlig hos regjeringen og hos de partier som i stortinget 7. juni ikke ville sikre virksomhetsoverdragelse av personell.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse