Annonse
Med nye Sommerlyst skole forlatt, vil det være mulighet for beboerne av Kvaløysletta sykehjem å flytte inn der midlertidig, så her kan man slå to pengefluer i ett smekk, skriver Kay Larssen i sitt ironiske innlegg om kutt i skolebudsjettet.

Støtte til kutt i skolen!

Det mest rettferdige - og ergo mest norske - er dermed at ingen av dem får oppfølging, slik at de tidlig lærer seg livets realiteter, at de må ta ansvar på egen hånd, at atferdsproblemer forhåpentligvis går over etter puberteten, og at det sikkert går bra som voksen uansett bakgrunn, livssituasjon og diagnose.

Tromsø kommune må kutte i budsjettet, og har valgt at det blant annet skal kuttes 40 millioner i Tromsøskolen. Som lærer i Tromsø har jeg ingen problemer med dette, man må faktisk så langt tilbake som til 2018 – altså forrige tiår – før det sist gang kom et forslag om kutt i skolen, da på 47 millioner kroner. Siden dette er å regne som eldgammel historie, er det betryggende at man har lært siden den gang, og klart å minske beløpet med 7 millioner. Både som kommuneansatt og historielærer gjør det meg stolt!

Vil samtidig hylle de ansvarlige for å klare å holde skolekuttene på et jevnt nivå rundt 40 millioner, for det er vanskelig for barn og ungdom å forholde seg til slike tall. De synes tusen høres mye ut, så høye millionbeløp gjør dem veldig forvirret. På den måten slipper man at de bryr seg nevneverdig om saken, og det er alltid en fordel å holde unge røster utenfor.

40 millioner kroner kan tilsvare inntil 50 lærerstillinger i kommunen. I en kommentar i iTromso, sammenligner Egon Holdstad dette med antall lærere på Sommerlyst, og spør hva som hadde skjedd hvis elevene der måtte gå på andre skoler pga. kutt i stillinger. Dette er selvsagt satt på spissen, men jeg skal forklare hvorfor det faktisk er en god ide:

For det første: Kommunens slagord er «Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø». Hvis vi på Tromstun fikk Sommerlyst-elever over til oss, så vil det åpne for at ungdommene blir kjent med hverandre på tvers av bydeler, noe som virkelig passer med slagordet. For det andre: Hvis dette førte til at jeg f.eks. fikk 35 elever i min klasse, så vil det nærmest tvinge ungdommene til å bli mer selvstendige og uavhengige. For tiden handler læreryrket mye om å følge opp elevene på et psykososialt plan, men med 35 elever vil ikke dette la seg gjøre. Det mest rettferdige - og ergo mest norske - er dermed at ingen av dem får oppfølging, slik at de tidlig lærer seg livets realiteter, at de må ta ansvar på egen hånd, at atferdsproblemer forhåpentligvis går over etter puberteten, og at det sikkert går bra som voksen uansett bakgrunn, livssituasjon og diagnose. Som voksne vil de i tillegg oppleve at eventuelle kommunekutt som oftest ikke vil gå ut over dem selv, men heller unge og eldre, hvis de da ikke er så uheldige å bli unge foreldre selv og/ eller ha besteforeldre i live, gud forby! Hvilket bringer meg inn på punkt tre:

Med nye Sommerlyst skole forlatt, vil det være mulighet for beboerne av Kvaløysletta sykehjem å flytte inn der midlertidig, så her kan man slå to pengefluer i ett smekk. Mulig bygget er for teknologisk utrustet og fint til å huse gamle mennesker, men så skal de jo tross alt ikke plage oss så alt for lenge heller, så det bør jo gå bra en periode.

Avslutningsvis vil jeg hylle de ansvarlige for å komme med denne nyheten allerede i januar. Mange av mine lærerkollegaer vurderer av en eller annen grunn å finne seg ny jobb, og med såpass tidlig beskjed er det god tid til å lete og søke utover våren, slik at man kan gi seg som lærer før neste skoleår. Dette vil føre til mange ufaglærte vikarer inn i skolen til høsten, men de er tross alt mye billigere å drifte, så det er økonomisk vinn-vinn på lang sikt. Uansett vil jeg anbefale mine jobbsøkende kollegaer å holde seg til en kommunejobb, helst en hvor man trygt kan blåse i budsjetter, glemme ansvarsfølelse og slippe å bry seg om andre, slik at det minner minst mulig om lærerrollen. Mer «Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø» kan det faktisk ikke bli.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse