Annonse
Krav:Korona-situasjonen skal ikke belastes kystfiskerne.

Støtte til kystfiskerne i krisetid.

Likebehandling i forhold til annet næringsliv tilsier at eventuell økning av produktavgiften som følge av korona-situasjonen, ikke skal belastes fiskerne.

Dette er nødvendige og ansvarlige grep for å sikre fiskeren i ei uoversiktlig tid.

Fiskeflåten har en egen ordning for a-trygd som finansieres gjennom produktavgiften. Råfiskloven la opp til a-trygd, slik at fiskere skal ha trygghet og rettigheter. Det var i  mellomkrigstida fikk man råfiskloven og deltakerloven. Dette kom mye som følge av organiseringa av Norges fiskarlag. Det handlet om å skape sikkerhet for fiskerne, og man fikk et offentlig vern. Dette er i samme tid som da vi fikk hovedavtalen og har helt klar sammenheng med arbeiderbevegelsens kamp. 

Trygghet for kystfiskeren, i krisetid 

Nye rettigheter registreres gjennom Råfisklaget og gjenspeiles på sedlene som skrives ut på kaikanten, når alle leverer fisk. Seddelen dokumenterer at fisk er levert og fiskeren er dermed berettiget stønad. Dette fungerer litt på samme måte som lønnsslippen for en arbeidstaker. Dette viser hvor mye som er tjent og hvor mye en har rett på i arbeidsledighetstrygd. -Dette kan vise hvor mye en fisker har tapt i arbeidsinntekt.

Garantikassen som har hovedkontor i Trondheim, administrerer a-trygd-ordningen for fiskerne. De fleste fiskerne er lott-mottakere, med inntekt som varierer fra år til år. Mister du lotten, er Garantikassen virkemidlet. Enhver økning i bruk av a-trygd, må flåten selv betale gjennom økt avgift.

Koronabrevet

En eventuell økning av produktavgiften som følge av korona-situasjonen skal ikke belastes fiskerne. I skrivende stund pågår Fiskarlagets dialog med myndighetene, for å oppnå forbedringer av garantilottordningen ved å øke ukesatsen fra kr 2.550 til kr 5.000, og å redusere antall garantiperioder fra 2 til 3 perioder. Dette bør i høyeste grad etterkommes. Tiltaket vil være aktuelt for fartøy og mannskap som ikke har hatt anledning til å delta i vinterens sesongfiskerier på grunn av uforutsette forhold. Dette er tiltak som også Kystfiskarlaget støtter. 

 Dette er nødvendige og ansvarlige grep for å sikre fiskeren, i ei uoversiktlig tid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse