Annonse

Støtter både tro og overtro

Den norske velferdsstaten er en raus og gavmild giver.

På livssynsområdet praktiserer man parolen om at «alle skal med», og at tro, ikke-tro og overtro alle er likeverdige for fylkesmannens åsyn.

Sist lørdag kunne vi lese en reportasje i Nordlys om hvor mange forskjellige trossamfunn i Troms fylke som mottar offentlig støtte, etter at de er behørig godkjent av fylkesmannen som et ekte trossamfunn.

Bare de 25 største ble listet opp i reportasjen, så det finnes flere. Bl.a. ett med bare sju medlemmer, som reportasjen fokuserte på, nemlig det noe obskure Sjamanistisk Forbund.

Landsforstander Kyrre Gram Franck kunne opplyste at de er like mye et ekte trossamfunn som Den norske kirke, og driver med både sjelesorg, vielser og navneseremonier.

Troen som Sjamanistisk Forbund bygger på, er at det hellige finnes i naturen, at alt rundt oss er besjelet. De sjamanistiske seremoniene inkluderer bl.a. trommereiser, fullmånesamlinger og spirituell rensing, opplyser landsforstanderen til Nordlys.

Forbundet har hatt godkjenning som trossamfunn i tre år og mottar en offentlig støtte for sine sju medlemmer på 5 859 kroner årlig.

Mange vil selvsagt mene at sjamanisme er spekulativ overtro som på ingen måte bør utløse offentlig økonomisk støtte.

Samtidig kan det like gjerne hevdes at det største trossamfunnet i Troms utenfor kirken, Humanetisk Forbund med 1436 medlemmer i fylket, er det motsatte av et trossamfunn, en organisasjon for ikke-troende.  

Men når fylkesmannen i sin visdom også godkjenner livssyn uten en tro på det hinsidige, så er det vel demokratisk nok at både ateister og trommiser får tilskudd til virksomheten.

På livssynsområdet praktiserer man parolen om at «alle skal med», og at tro, ikke-tro og overtro alle er likeverdige for fylkesmannens åsyn.

Til de som måtte murre over denne gavmildheten: Det er dette som er religionsfrihet i praksis. Kristne, muslimer, ateister og sjamaner er likeverdige.

At alle får støtte fra det offentlige er greit – alternativet er at ingen får det. Det ville også være demokratisk likebehandling, men ville nok gå hardt utover de troendes praktisering.

Kanskje ville det også ha sanert den utrolige oppsplittingen av de kristne i Troms, som har fordelt seg på minst tjue forskjellige trossamfunn.

Alle støtteberettigede.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse