Annonse
BUDSJETTKUTT: Nesten 49 millioner skal spares på skolebudsjettet i Tromsø neste skoleår. Det kommer til å svi for alle barne- og ungdomsskoler i kommunen. Sommerlyst skole er en av dem. Ingen slipper unna sparekniven. Foto: Astrid Øvre Helland

Straff som belønning for god jobb

Rektorene får toppkarakter når det gjelder budsjettdisiplin. Likevel straffes de og hele skolesektoren når kommunen må kutte kostnader for å ta inn overforbruket andre har stått for. Mens kommunen risikerer å spare seg til fant.

Å investere i skoler og oppvekstmiljø er en investering for framtida, og den beste investeringen vi kan foreta.

Rektorene får toppkarakter når det gjelder budsjettdisiplin. Likevel straffes de og hele skolesektoren når kommunen må kutte kostnader for å ta inn overforbruket andre har stått for.

Nesten 49 millioner skal spares på skolebudsjettet i Tromsø neste skoleår. Det kommer til å svi for alle barne- og ungdomsskoler i kommunen. Ingen slipper unna sparekniven. Hvor skolene skal finne pengene, og hva de kan unnvære, må gjennomgås med lys og lykter.

Det er beskjeden fra Tromsø kommune. Her skal det strammes inn. På det meste. I stedet for å isolere problemstillingen der den hører hjemme, nemlig i helse og sosial, risikerer man nå å spre konsekvensene av manglende økonomikontroll ut over andre viktige tjenester i kommunen.

Det er den tradisjonelle «plukk noe her og der» sparemetoden. Den er sjelden grundig gjennomtenkt, snarere et tegn på at panikken har bredt om seg. Hva verre er, metoden fører stort sett aldri til at det blir ryddet kraftig i opprinnelsen til det økonomiske uføret.

Og kilden til problemet er et kapittel for seg. For helse og sosial har i årevis brukt mye mer penger enn de har fått tildelt, det har dessverre vært normalsituasjonen. Vi er blitt så vant til den at vi tror det skal være sånn. Politikerne også, tilsynelatende. Hundrevis av millioner i overforbruk er blitt en del av nyhetsbildet hver høst, mens den politiske posisjonen, framfor å ta skikkelig tak, heller har brukt kreftene på å sende private tilbydere av helsetjenester på døra.

Nå må skolene spare. Det er lite å hente på drift og materialer, så da må man se på personalkostnadene. Flere lærerstillinger må trolig kuttes. Resultatet blir, uten at man i det hele tatt trenger å se i krystallkula, at dette vil gå ut over alle, men først og fremst elever som trenger mer oppmerksomhet enn andre.

Det mangler ikke advarsler. Politioverbetjent Kenneth Helberg, som også er politikontakt med kommunen, sier til iTromsø at dette er galskap, galskap hinsides enhver fornuft, og svært kortsiktig tankegang. Han mener at de millionene kommunen sparer vil komme som en bumerang tilbake i form av atskillig høyere beløp, som resultat av manglende oppfølging av ungdom i faresonen.

Det er utfordringer i Tromsø. Det er elever som ruser seg, det er miljøer ved enkelte skoler man har jobbet iherdig med å få kontroll på. I tillegg har man sett en ny trend: økende voldsbruk. På et tverrfaglig møte i fjor vår, hvor utekontakten, skolehelsetjenesten, barnevernet og politiet deltok, kom det fram at rus og trusler ikke er uvanlig, og at enkelte barn gruer seg for å gå på skolen etter å ha blitt truet med vold.

Slike situasjoner krever at skolene har ressurser og kompetanse til å møte problemene. Kutt i skolebudsjettene svekker mulighetene til dette, og vil føre til at noen elever får en utrygg skoledag. I tillegg vil færre lærere gjøre det vanskeligere å skape gode utviklingsmiljø, med rom for individuelt tilpasset undervisning.

Det er et norsk ordtak som heter «å spare seg til fant». Den kortsiktige gevinsten kommunen får ved å knipe inn på skolebudsjettene nå, kan komme igjen som en mye større regning om noen år. Å investere i skoler og oppvekstmiljø er en investering for framtida. Og den absolutt beste investeringen vi kan foreta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse