Annonse
KVINNETRIO: Lene Odlolien 1.kandidat, Hanne Bjerkvik 2.kandidat og Elisabeth Anethe Olsen 3.kandidat for Rødt ved kommunevalget i Narvik. Foto: Privat

Streik er politisk arbeid!

Dagens ungdom maner om måtehold, er høflige, respekterer autoriteter og eldre mennesker, jobber så hardt at de blir syke når de burde ha stoppet opp og levd og er stort sett enige med sine foreldre og lærere. Helt til når varselslampene lyser, og klimaforskerne roper at det er på tide å snu, mens politikerne og vi voksne bare prater når vi burde handlet. Dette gjør at ungdommer verden over går ut i skolestreik for klimaet.

Vi vil som voksne og som parti uttrykke støtte når barn og unge stiller spørsmål om naturens tålegrense og krever handling. Å lytte til barn og unge er viktig for alle voksne.  -Kanskje er vi ikke flinke nok til det!

Nå kom det nylig en presisering fra utdanningsdirektoratet rundt fravær knyttet til skolestreik. Skolestreik blir ikke godkjent som politisk fravær, elever får avslag på søknader om selvstendig studiearbeid for å kunne delta på dette arrangementet.

Rødt Narvik mener dette er feil, og håper at fylkeskommunene og rektorer snur, slik at lærere slipper å føre fagfravær til elever som ønsker å delta i skolestreik for klima fredag 22. mars. Buskerud og Oslo har avgjort at det er opp til rektorene på den enkelte skole om de vil registrere fravær eller ikke. De anbefaler rektorene å bruke skjønn i avgjørelsene sine.

I den nye overordnede delen av læreplanen – «verdier og prinsipper for grunnopplæringen», er det fastsatt opplæringens verdigrunnlag. Disse innebærer blant annet:

Kritisk tenkning og etisk bevissthet, respekt for naturen og miljøbevissthet og sist men ikke minst demokrati og medvirkning. I tillegg er bærekraftig utvikling ett av de tverrfaglige tema som skal dras inn i de fleste fag i undervisningen, sammen med demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring.”

Vi må høre når de unge er engstelige for framtida. Vi må oppmuntre viljen deres. Når de blir lyttet til gir det dem håp om forandring. Når vi handler ser at det nytter å si i fra .

Skoleaksjonene gir god mulighet for dialog mellom generasjoner. Det gir en velkommen mulighet for oss voksne til å støtte barn og unges nysgjerrighet og krav.

Vi er enige med elevorganisasjonen, som mener at klimastreiken er en måte å engasjere og organisere seg på og at det derfor bør bli gitt gyldig fri.Vi mener at skolestreik for klima dekkes av flere av de grunnverdiene som opplæringen skal bidra til.

Her kommer et utdrag som eksemplifiserer dette:

«Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet. Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. Globale klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er blant de største miljøtruslene i verden. Disse utfordringene må løses i fellesskap. Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda». (Overordnet del- 2017, s.8.)

Deltakelse vil ikke bare være en markering for de som allerede har tatt et bevisst valg knyttet til dette. Det vil bidra til at ungdommer søker å løse morgendagens utfordringer, allerede i dag. Det vil bidra til at elevene får uttrykt og utviklet sin etiske bevissthet rundt de endringer i levesett som er nødvendige for å ta vare på livet på jorda.

På denne måten kan en slik markering forsterke og brukes i undervisningen til å fremme de verdier som skolen allerede jobber etter. Derfor er et slikt engasjement noe man burde juble over, ikke motarbeide gjennom en firkantet tolkning av fraværsreglementet. Videre vil en oppfordring til å bedrive streikebryteri være i strid med de verdiene som samme dokument fastslår at undervisningen skal være tuftet på.

Overordnet del peker på at skolen har et ansvar til å lære elevene om demokrati, og der står det at:

«skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis. Opplæringen skal fremme oppslutning om demoratiske verdier og demoratiet som styreform. Den skal gi elevene forståelse for demokratiets spilleregler og betydningen av å holde disse i hevd».

…Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem.

Vi mener at elevenes reelle streikerett er begrenset. Det å gi elevene fravær for å delta i streik vil tilsvare å trekke elevene i lønn. Dette er gjeldende praksis i yrkeslivet og kompenseres for gjennom streikekassa til fagforeningen. Dette fordi man vet at enkelte ansatte og husholdninger selv om de støtter saken ikke har råd til å streike dersom man blir trukket i lønn.

Fraværsgrensa og trusselen om å stryke et fag eller flere, er et sterkt pressmiddel mot en gruppe som ellers er ekskludert fra den demokratiske prosessen som berører dem og deres framtid. Ved å opprettholde sanksjoner som fagfravær, vil man oppfordre til streikebryteri. Dette er et usolidariske grep som ikke er i den demokratiske tradisjonen som elevene skal oppdras og opplæres i jf, overordna del av læreplanen.

Vi er også kritisk til mye av den retningen verden har tatt for miljøet.

Å “gå inn i din tid,” som Nordahl Grieg skrev i “Til ungdommen” er evig aktuell.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse