Goliat-plattformen utenfor Sørøya i Finnmark ble åpnet for produksjon i fjor. Foto: Jan Morten Bjørnbakk NTB Scanpix

Nordnorsk oljestrid kan ødelegge

Vi må advare mot intern nordnorsk strid om driftsorganisasjoner, som kan føre til at arbeidsplassene istedet havner i Sør-Norge, skriver Nordlys på lederplass.

Tidligere denne uken ble det kjent at det svenskeide oljeselskapet Lundin Norway - og Aker BP - har gjort et nytt stort olje og gass-funn i nord. Funnet er gjort 40 kilometer sørvest for Johan Castberg-feltet i Norskehavet.

Ifølge en børsmelding inneholder brønnen mellom 35 og 100 millioner fat olje og gass. I løpet av en dag tar norske oljerigger opp omtrent 1,7 millioner fat olje, noe som tilsier at det nye funnet er betydelig.

Brønnen det er snakk om er en letebrønn på Filicudi-prospektet, nordvest for Lundins store funn på Alta og Gohta. Letesjef Halvor Jahre i Lundin sier til NRK Finnmark at det er store sjanser for å finne mer olje og gass i området.

Dette funnet er den første av tre brønner i samme lisens, noe som kan love godt for de øvrige brønnene. Lokaliseringen mellom Alta/Gotha, og Johan Castberg som Statoil senere i år skal ta en driftsavgjørelse på, øker sannsynligheten for at feltet vil bli bygd ut.

Når det bygges ut et oljefelt på norsk sokkel, må det også etableres driftsorganisasjon som skal styre driften over en levetid på mange tiår. Dette gjelder også det siste funnet.

Kampen vil nå stå om en driftsorganisasjon skal lokaliseres i nord, og ikke minst hvor. Vi ser allerede hvordan denne nordnorske internkampen er i gang. Etter vårt syn vil ikke det viktigste være på hvilket sted man får driftsorganisasjonen, men at de nye og varige kompetansearbeidsplassene etablerer seg i nord.

For Nord-Norge vil det ikke være akseptabelt dersom selskapene legger en struktur som gjør at driftsorganisasjonen bygges opp i Oslo eller Stavanger. Det vil forsterke inntrykket av Nord-Norge som en ressursprovins, der naturverdiene hentes opp fra havet, uten at det skapes ringvirkninger i landsdelen.

Neste mulige utbygging i Barentshavet er OMVs Wisting-prospekt. OMV er et oljeselskap med hovedbase i Østerrike, og som i dag ikke har en eneste ansatt i Nord-Norge.

Dersom Lundin og OMV nå får anledning til å bygge opp driftsorganisasjonene sine i Oslo eller Stavanger, vil det være dårlig nytt for landsdelen vår. Da vil det raskt også komme interne krav i Statoil om å beholde og beskytte arbeidsplasser i et hardt presset oljemiljø i Stavanger, istedet for å bygge videre opp i nord.

Men dersom oljenæringen skal ha troverdighet i nord når den flytter nordover, må også kompetansearbeidsplassene følge med. Hvis ikke, vil samfunnsaksepten i nord fortsette å gå nedover. 

Det viktigste kan uansett ikke være hvor i nord lokaliseringen blir, men at det skjer i landsdelen.

En lokal nordnorsk krangel mellom Hammerfest, Harstad, Bodø eller andre byer om plassering av driftsorganisasjonene, vil dessverre gjøre det lettere for oljeselskapene å velge Oslo eller Stavanger. Nord-Norge må altså ikke velge en strategi der vi i sum svekker våre egne sjanser.

Kravet må derfor være felles anstrengelser for driftsorganisasjoner i Nord-Norge, uten at man peker på et bestemt sted. Det valget må selskapene selv få gjøre.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse