Annonse
Styret i Helse Nord har vedtatt en sykehusstruktur for Helgeland som Stortinget i klartekst har sagt ikke skal utredes, og som følgelig ikke er aktuell, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Øyvind Bratt, Rana Blad)

Styret i Helse Nord - seriøst og ansvarlig?

På Helse-Nord sin hjemmeside kan man lese følgende om styrets mandat:

«Styret i Helse Nord RHF har det overordnede ansvaret for alle helseforetakene i regionen. Styret skal påse at sykehusene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. Styret skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse- og omsorgsdepartementet.»

Det hviler altså et betydelig ansvar på hvert enkelt styremedlem i Helse Nord. Da reorganisering av Helgelandssykehuset ble en sak, engasjerte helseforetaket ekstern ekspertise for å få vurdert medisinske og økonomiske konsekvenser av de ulike modellene. Flere titalls millioner skattekroner er brukt til dette formålet, etter at denne prosessen ble satt i gang i 2015.

Med andre ord: Det var all grunn til å forutsette at alle styremedlemmene i Helse Nord hadde satt seg godt inn i sak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025, da de behandlet saken på styremøte 18.des 2019. Styremøtet ble «streamet», og vi var mange som fulgte med på nettet. Vi ble vitne til en styrebehandling som utviklet seg slik at det dessverre er berettiget å stille spørsmål ved styrets seriøsitet og integritet.

Flertall for ett stort sykehus

Etter flere timers drøfting bad styreleder Renate Larsen hver og en av styremedlemmene om å gi uttrykk for sitt syn. Etter hva vi kunne oppfatte, var det da flertall på seks medlemmer for ett stort sykehus på Helgeland. Mindretallet på fire medlemmer ville ha ett sykehus fordelt på to steder, Sandnessjøen og Mo i Rana, etter forslag fra administrerende direktør Lars Vorland. Flere styremedlemmer nevnte sakens grunnlagsmateriale, og to av styremedlemmene påpekte de faglige utredninger som konkluderer med ett stort sykehus.  

Styreleder Renate Larsen var meget klar i sitt resonnement: «Alt peker mot at vi burde valgt ett sykehus når vi nå har mulighet til å sette framtidas struktur (…)» Hun sa videre at ett sykehus og mange gode DMS-er er en framtid man kan tro på med teknologi som gjør det mulig å komme i kontakt med spesialister. «Helgeland fortjener å ha et sterkt spesialisthelsetilbud», og som vi har diskutert det, peker det mot ett sykehus, men det utfordrende spørsmålet er lokasjon, sa styrelederen. Hun bad om at eventuelle alternative forslag ble lagt fram før styret tok en liten pause. Ingen nye forslag ble presentert, og styret tok pause til kl 14.40. Den ble etter hvert forlenget til kl 15.20, til sammen 50 minutter. Hvorfor?

Flertall for to sykehus

Da styret kom tilbake til styrerommet, hadde det dukket opp et tredje forslag: Hovedsykehus i Sandnessjøen i tillegg til sykehus i Mo i Rana. Dette ble enstemmig vedtatt, åpenbart etter en diskusjon på bakrommet der ingen andre enn styret hadde tilgang, etter hva vi har forstått. Begge sykehusene skal ifølge vedtaket være akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi. Styret for Helse Nord mener dermed at 77.000 innbyggere på Helgeland gir nok mengdetrening for to likeverdige akuttsykehus i kirurgi og medisin. Er dette i tråd med nasjonale retningslinjer?

Sykehuset i Mo i Rana skal være i nåværende bygningsmasse, og lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen, står det i vedtaket. Styret har altså ikke vedtatt å bygge nytt sykehus i Sandnessjøen eller omegn.

Vedtak i strid med Stortinget        

Debatten i styret for Helse Nord viser at dette styret ikke er villig til å ta det ansvar som helseminister Bent Høie - i egenskap av foretaksmøte- har pålagt dem. Styrelederens argumentasjon i saken sier det meste: Helgeland fortjener et sterkt spesialisthelsetilbud og det peker mot ett sykehus, men beliggenhet er en utfordring. Dermed valgte hun og resten av styret i Helse Nord «minste motstands vei» og vedtok to sykehus, som medisinsk sett er en dårligere løsning enn ett stort sykehus. Med andre ord: Vi helgelendinger fortjener et sterkt spesialisthelsetilbud, men styret vil ikke ta belastningen med å gi oss dette! Vi spør: Er det seriøs og ansvarlig styrebehandling? Vi har stor forståelse for at tre medlemmer av styret for Helgelandssykehuset har gått av med øyeblikkelig virkning.

Et forslag fra Senterpartiet om å utrede en sykehusstruktur med to lokalsykehus på Helgeland med fullverdige akuttfunksjoner ble nedstemt av regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti i Stortinget 26.november 2019. Styret i Helse Nord har altså vedtatt en struktur som Stortinget i klartekst har sagt ikke skal utredes, og som følgelig ikke er aktuell. Så vidt vi kan forstå, er styrevedtaket om to sykehus dermed i strid med styrets mandat der det står at styret «har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. Styret skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse- og omsorgsdepartementet.» Hvor er respekten for helseforetakets øverste ledelse, helseminister Bent Høie?  

Har Helse Nord et seriøst og ansvarlig styre?

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse