Annonse
Nordlys' lederartikkel 6. desember

Sugerør i felleskapets kasse er ikke ideologisk blindhet

Hvordan tror Nordlys at de kommersielle aktørene egentlig vinner anbudsrundene? Jo, for å kunne tilby lavest mulig pris vil det gå kraftig utover arbeidstakernes pensjon, lønn og arbeidsvilkår.

Nordlys mener 6.12 at det er underlig at Jens Ingvald Olsen og politikerne i maktposisjon i Tromsø kommune er i mot profitt i velferd. De kaller det ideologisk blindhet.

Etter fjorårets valgkamp har debatten om profitt i velferd vokst. Velferdsprofitørene har fått mer oppmerksomhet, og flere politikere har sett viktigheten av å ta et oppgjør med hvordan enkeltpersoner kan stikke et sugerør ned i felleskapets kasse. Dermed ønsker jeg å ta debatten helt ned til hva det egentlig dreier seg om: Skal skattepengene våre gjøre enkeltpersoner søkkrike eller skal det gå til felleskapet?

Etter valget i 2015 fikk vi ett rødt vinddrag over store deler av landet vårt. Flere steder tok politikerne som kom til makten tak problematikken rundt velferdsprofitørene. De ønsket å legge til rette for at de offentlige og ideelle aktørene skulle ta seg av driften av velferdsoppgavene. Det ble møtt med krasse beskyldninger som Civitas påstand i Aftenposten om at dette var kommunisme på norsk, og nå i Nordlys om at det var ideologisk blindhet. Påstanden om kommunisme og ideologisk blindhet er ironisk når man ser hvilke partier som faktisk har makten i kommuner som har tatt grep. Det var ikke bare i de rød-grønne kommunene ting skjedde. I Moss kommune, der FrP, Høyre, KrF, Venstre og MDG sitter ved makten, fattet de vedtak om at sykehjem ikke skulle ut på anbud, men at det kun de ideelle aktørene som skulle inviteres til anbudsrunden. Ipsos gjennomførte i mars 2016 en undersøkelse for tankesmien Manifest om hvordan det norske folk stiller seg til profitt i velferd. Undersøkelsen viser at hele 88% nordmenn ønsker å begrense muligheten til å ta ut profitt fra barnehager og eldreomsorg.

Om vi skal ta Civitas og Nordlys’ innlegg på alvor, ser det ut til at kommunistene og de venstrevridde ideologiske er på frammarsj i Norge. At Nordlys prøver å dra denne debatten i en retning der de hevder at partiene i maktposisjon i Tromsø setter ”nedverdigede merkelapper på de som utfører en viktig oppgave” for kommunen, stemmer overhodet ikke. Det har aldri vært forsøkt eller vært et behov for å ”angripe” de som jobber i sektoren. De er helter, og gjør en fantastisk viktig og bra jobb. De som fortjener nedverdigende merkelapper er de som sitter og håver inn mange hundre millioner av skattepengene vi betaler inn til fellesskapet. For hvordan tror Nordlys at de kommersielle aktørene egentlig vinner anbudsrundene? Jo, for å kunne tilby lavest mulig pris vil det gå kraftig utover arbeidstakernes pensjon, lønn og arbeidsvilkår. Etter det forrige byrådets planer om privatisering av Fagrent kom det tydeligere fram enn noen gang hvilke negative konsekvenser dette vil ha for den enkelte arbeidstaker.

Vi sitter nå med en regjering som forhåpentligvis går av ved neste valg. At Nordlys’ tankegang ligner regjeringens er svært tydelig i Nordlys mener. I regjeringsplattformen står følgende sitat: «Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester». Dette er en påstand som jeg tror de mange vil si seg uenig i. Om du er misfornøyd med kaffen du kjøper på kaffebaren, velger du nok en annen neste gang. Er du i en sårbar situasjon der du ikke får den hjelpen du trenger, er det ikke like lett å bare velge en annen leverandør. Produksjon av velferd skal prioritere formål som kvalitet og omsorg, ikke profitt. Når profitten er det fremste målet i velferd, vil kvaliteten komme som nummer to.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse