Annonse
PRIVATISERING: Kristoffer Kanestrøm, Britt Hege Alvarstein og Jan Blomseth i Fremskrittspartiet. Nå vil de privatisere omsorgen i kommunen. Foto:Torgrim Rath Olsen

Sugerørspartiet

Fremskrittspartiet viser nå hva som er deres virkelig store prosjekt: Etablere så store sugerør i kommunekassa for private investorer som mulig!

24. april 2014 blir en historisk merkedag i Tromsø. Da iverksettes det mest omfattende privatiseringsprosjektet i Tromsø kommunes historie. I førersetet for dette sitter partiet som Nordlys-journalist Oddvar Nygård, i en kommentarartikkel tirsdag 15. april, hyller og gir svært gode skussmål. Frp-byråd Kristoffer Kanestrøm skal legge fram for vedtak i byrådet følgende: Privatisering av matproduksjonen for pleie- og omsorgstjenesten, privatisering av 20 dagsenterplasser og 15 plasser til heldøgns omsorg på Mellomvegen 100, og ikke minst privatisering av hjemmetjenesten, både praktisk bistand og hjemmesykepleie! Dette kommer kort tid etter at den samme Kanestrøm fra Frp tok initiativ til å innføre egenbetaling for matlaging for dem som får praktisk bistand av hjemmetjenesten.

Nå skal ikke jeg på noen måte hevde at Oddvar Nygård er spinndoktor for Frp. Nygård hyller Frp ikke minst fordi de har så mange ærlige politikere. Om andelen ærlige er så mye større der som i andre parti, vet jeg ikke om det er belegg for å si, men det er ikke tvil om at Frp, særlig i opposisjon, har vært «ærlige» med særegne liberalistiske standpunkt – inntil det ravgale, noe Nygård er inne på.

Frp i maktposisjon

Men vi er nå i den situasjonen at Frp har den politiske makta i Tromsø kommune, i Troms fylke og i den norske regjeringen. Riktignok ikke alene, men med solide posisjoner for å gjennomføre sin politikk. Etter to og et halvt år i byråd ser vi nå at Frps sentrale politikk rulles ut med et historisk omfang. Fremskrittspartiet viser nå hva som er deres virkelig store prosjekt: Etablere så store sugerør i kommunekassa for private investorer som mulig! Et av de aktuelle selskapene, Orange Helse as har, ifølge sakspapirene, allerede vært og gitt gode råd til Kanestrøm og hans stab.

Orange Helse AS

Orange Helse as driver med vikartjenester, arbeidskrafttjenester, og er en del av en større struktur. Selskapskonglomeratet eies og kontrolleres i hovedsak av Nils Kristian Paulsen, og har hovedkontor i Bergen. Orange Helse as er datterselskap av Orange Group as, som igjen eies av NUF-selskapet Orange Desmet Invest LTD. Andre datterselskap i Orange Group as er blant annet Orange Group Baltic Uab. Å få sugerør i kommunekassene er svært lukrativt for denne typen selskap, og for 2012 kunne Orange Helse as bokføre omsetning på 120 mill kr og 13 mill kr i overskudd, i stor grad fra Bergen kommune. Nå er Frp i førersetet når Tromsø kommune åpner sin kasse for denne virksomheten.
Virksomhetene i Tromsø kommune som nå skal privatiseres er svært arbeidskraftkrevende. Det er derfor ikke så mange andre steder å hente ut fortjeneste for eierne enn fra arbeids-, lønns- og pensjonsvilkårene til de ansatte, eller innleide arbeidstakere.
1. mai

I denne situasjonen er det det derfor utmerket at LO i Tromsø har valgt «Velferdskommune, JA – Privatisering, Nei» som sin parole for dagen 1. mai i år. At mange går på fintene til Frp, og lar seg besnære av populistiske forslag om Segway, poker og hjembrent, er så. Men nå bør kanskje «the real» Frp få noe større fokus!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse