Annonse
KLOK BESLUTNING: I ettertid kan vi si at det var en klok strategisk beslutning av UiT å etablere en handelshøgskole i Arktis, skriver forfatteren Foto: UIT

Suksess på tvers av fylkesgrenser

Media trekker frem tilfeller der vi nordlendinger sliter med å samarbeide og skape verdier på tvers av fylkesgrensene. Men det fins også oppløftende eksempler på det motsatte. Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, som i disse dager fyller ti år, er et slikt godt eksempel.

Handelshøgskolen er en underkommunisert nordnorsk suksess, også internt her på UiT.

Tidli­gere måtte ungdom i Troms og Finnmark som ønsket en høy økonomisk utdanning, reise sørover. Bodø var nærmest, men atskillig flere dro til Oslo eller andre storbyer. Mange lot være å komme tilbake. I dag utdanner Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet (heretter: Handels­høgskolen) sivil­økonomer (personer med master­grad i økonomi) i fire byer som er lokalisert i de tre nord­ligste fylkene våre. Handels­høg­skolen har lokale campuser i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø. De bidrar alle til å bremse hjerneflukten sørover.

Vibrerende fagmiljø

Handelshøgskolen er en underkommunisert nordnorsk suksess, også internt her på UiT. Vi startet høsten 2009 med én campus, totalt 47 ansatte og 400 programstudenter. I dag, ti år senere, har vi fire campuser, totalt 147 ansatte og 2300 studenter. De fire campusene kan i år skilte med til sammen 1000 bachelorstudenter, 430 masterstudenter (inkl. mba-studenter) og 15 stipendiater (phd). Campus Alta har dessuten utviklet et etterutdannings­tilbud i økonomi og ledelse på nett (ca 800 nettstudenter) som har fått et nasjonalt nedslagsfelt der halv­parten av studentene kommer sørfra. Staben vår består av 20 administrative og 75 faglig ansatte i faste stillinger (12 professorer/dosenter, 41 førsteamanuenser/førstelektorer og 22 lektorer og høgskolelærere). I dette vibrerende fagmiljøet foregår det daglig en betydelig kunnskapsproduksjon.

Lokal undervisning og forskning

Handelshøgskolen er et resultat av akademisk entreprenørskap. UiT etablerte Handelshøgskolen i 2009 ved å fusjonere deler av økonomi­miljøet ved Fiskeri­høgskolen med økonomene som var ansatt ved daværende Høgskolen i Tromsø. Endelig ble de to separate økonomi­miljøene i byen samlet og synliggjort. På Høgskolen stod undervisning i sentrum, mens universitetsøkonomene fokuserte mest på forskning. De to fagmiljøene var altså komplementære. Dette har siden skapt synergier og lagt grunn­laget for god lokal undervisning og forskning som blir publisert internasjonalt. Fagmiljøet vektlegger problemstillinger knyttet til ledelse og styring av mindre bedrifter der reiselivs- og sjømatbedrifter får særlig oppmerksomhet.

Et større kollegium

Etter å ha absorbert den første fusjonen internt i Tromsø fortsatte fusjonsbølgen på tvers av fylkesgrenser. Økonomimiljøet i Alta ble med i folden i 2013 (Campus Alta), mens Harstad- og Narvik-miljøene kom med i 2016 (Campus Harstad og Campus Narvik). Vi lokale lærere ble nå en del av et større nordnorsk kollegium. Fra tidligere å ha eneansvaret for kurs på hver vår campus, kunne vi nå samarbeide og dele erfaringer med de andre campusene. Slik klarte vi å heve undervisningskvaliteten til fordel for alle. Også på forskningssiden har det vært et gode å bli del av et større universitets­miljø. Det blir forventet at vi faglig ansatte enten utvikler egen under­visning eller forsker på fagene våre. Slik har vi noe å strekke oss etter.

Utvikler en solid plattform

Etter å ha opplevd mange år med sterk vekst, er Handelshøgskolen nå inne i en konsolideringsfase som handler om å utvikle en sammensveiset institusjon på tvers av campusene. Vi trenger en felles kultur i tillegg til enkle og sterke strukturer. Det er nødvendigvis ikke bare fryd og gammen med å ha en stor geografisk spredt handelshøgskole her nord. En stor skole er mer byråkratisk enn en liten. Det ligger i kortene. Spesielt for de mindre campusene kan veien til topps i hierarkiet i Tromsø bli lang. Disse har også mistet en del av autono­mien sin. For Campus Tromsø, som er størst, handler det om å være en klok og støttende storesøster. Geografisk spredte campuser medfører dessuten mer koordi­nering og reising som koster tid og penger.

Framover vil Handelshøgskolen prioritere å utvikle en solid felles plattform for de fire campusene. Det er viktig for kandidatene våre at vi kan levere kvalitetssikret under­visning både ansikt-til-ansikt og på nett. Arbeidet med å skaffe mer ekstern finansiering til forskningsprosjekter, stimulere til mer publisering og rekruttere stipendiater er en viktig del av kompetansebyggingen ved institusjonen. Som Handelshøgskole føler vi et særlig ansvar for å utvikle gode relasjoner til lokalt næringsliv. Dette er et ledd i arbeidet med å forberede kandidatene våre på arbeids­livet som etter hvert venter dem.

 … og gratulerer!

I ettertid kan vi si at det var en klok strategisk beslutning av UiT å etablere en handelshøgskole i Arktis. Det har også vært smart å vokse gjennom fusjoner fordi en slik institusjon må ha en viss størrelse på fagmiljøet for å kunne tilby kvalitet. Til slutt vil vi gratulere oss selv med tiårsdagen. Hvis vi fortsatt makter å levere relevant kunnskap til omgivelsene våre, kan vi få mange gode år framover. Og det på tvers av nord­norske fylkesgrenser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse