Annonse
KLOK BESLUTNING: I ettertid kan vi si at det var en klok strategisk beslutning av UiT å etablere en handelshøgskole i Arktis, skriver forfatteren Foto: UIT

Suksess på tvers av fylkesgrenser

Media trekker frem tilfeller der vi nordlendinger sliter med å samarbeide og skape verdier på tvers av fylkesgrensene. Men det fins også oppløftende eksempler på det motsatte. Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, som i disse dager fyller ti år, er et slikt godt eksempel.

Handelshøgskolen er en underkommunisert nordnorsk suksess, også internt her på UiT.

Tidli­gere måtte ungdom i Troms og Finnmark som ønsket en høy økonomisk utdanning, reise sørover. Bodø var nærmest, men atskillig flere dro til Oslo eller andre storbyer. Mange lot være å komme tilbake. I dag utdanner Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet (heretter: Handels­høgskolen) sivil­økonomer (personer med master­grad i økonomi) i fire byer som er lokalisert i de tre nord­ligste fylkene våre. Handels­høg­skolen har lokale campuser i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø. De bidrar alle til å bremse hjerneflukten sørover.

Vibrerende fagmiljø

Handelshøgskolen er en underkommunisert nordnorsk suksess, også internt her på UiT. Vi startet høsten 2009 med én campus, totalt 47 ansatte og 400 programstudenter. I dag, ti år senere, har vi fire campuser, totalt 147 ansatte og 2300 studenter. De fire campusene kan i år skilte med til sammen 1000 bachelorstudenter, 430 masterstudenter (inkl. mba-studenter) og 15 stipendiater (phd). Campus Alta har dessuten utviklet et etterutdannings­tilbud i økonomi og ledelse på nett (ca 800 nettstudenter) som har fått et nasjonalt nedslagsfelt der halv­parten av studentene kommer sørfra. Staben vår består av 20 administrative og 75 faglig ansatte i faste stillinger (12 professorer/dosenter, 41 førsteamanuenser/førstelektorer og 22 lektorer og høgskolelærere). I dette vibrerende fagmiljøet foregår det daglig en betydelig kunnskapsproduksjon.

Lokal undervisning og forskning

Handelshøgskolen er et resultat av akademisk entreprenørskap. UiT etablerte Handelshøgskolen i 2009 ved å fusjonere deler av økonomi­miljøet ved Fiskeri­høgskolen med økonomene som var ansatt ved daværende Høgskolen i Tromsø. Endelig ble de to separate økonomi­miljøene i byen samlet og synliggjort. På Høgskolen stod undervisning i sentrum, mens universitetsøkonomene fokuserte mest på forskning. De to fagmiljøene var altså komplementære. Dette har siden skapt synergier og lagt grunn­laget for god lokal undervisning og forskning som blir publisert internasjonalt. Fagmiljøet vektlegger problemstillinger knyttet til ledelse og styring av mindre bedrifter der reiselivs- og sjømatbedrifter får særlig oppmerksomhet.

Et større kollegium

Etter å ha absorbert den første fusjonen internt i Tromsø fortsatte fusjonsbølgen på tvers av fylkesgrenser. Økonomimiljøet i Alta ble med i folden i 2013 (Campus Alta), mens Harstad- og Narvik-miljøene kom med i 2016 (Campus Harstad og Campus Narvik). Vi lokale lærere ble nå en del av et større nordnorsk kollegium. Fra tidligere å ha eneansvaret for kurs på hver vår campus, kunne vi nå samarbeide og dele erfaringer med de andre campusene. Slik klarte vi å heve undervisningskvaliteten til fordel for alle. Også på forskningssiden har det vært et gode å bli del av et større universitets­miljø. Det blir forventet at vi faglig ansatte enten utvikler egen under­visning eller forsker på fagene våre. Slik har vi noe å strekke oss etter.

Utvikler en solid plattform

Etter å ha opplevd mange år med sterk vekst, er Handelshøgskolen nå inne i en konsolideringsfase som handler om å utvikle en sammensveiset institusjon på tvers av campusene. Vi trenger en felles kultur i tillegg til enkle og sterke strukturer. Det er nødvendigvis ikke bare fryd og gammen med å ha en stor geografisk spredt handelshøgskole her nord. En stor skole er mer byråkratisk enn en liten. Det ligger i kortene. Spesielt for de mindre campusene kan veien til topps i hierarkiet i Tromsø bli lang. Disse har også mistet en del av autono­mien sin. For Campus Tromsø, som er størst, handler det om å være en klok og støttende storesøster. Geografisk spredte campuser medfører dessuten mer koordi­nering og reising som koster tid og penger.

Framover vil Handelshøgskolen prioritere å utvikle en solid felles plattform for de fire campusene. Det er viktig for kandidatene våre at vi kan levere kvalitetssikret under­visning både ansikt-til-ansikt og på nett. Arbeidet med å skaffe mer ekstern finansiering til forskningsprosjekter, stimulere til mer publisering og rekruttere stipendiater er en viktig del av kompetansebyggingen ved institusjonen. Som Handelshøgskole føler vi et særlig ansvar for å utvikle gode relasjoner til lokalt næringsliv. Dette er et ledd i arbeidet med å forberede kandidatene våre på arbeids­livet som etter hvert venter dem.

 … og gratulerer!

I ettertid kan vi si at det var en klok strategisk beslutning av UiT å etablere en handelshøgskole i Arktis. Det har også vært smart å vokse gjennom fusjoner fordi en slik institusjon må ha en viss størrelse på fagmiljøet for å kunne tilby kvalitet. Til slutt vil vi gratulere oss selv med tiårsdagen. Hvis vi fortsatt makter å levere relevant kunnskap til omgivelsene våre, kan vi få mange gode år framover. Og det på tvers av nord­norske fylkesgrenser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse