Annonse
Hålogalandsbrua kan sammenliknes med Golden Gate i San Fransisco, med hensyn til bruspennenes lengde. Foto: Yngve Jacobsen

​​​​​​​Superbru i verdensklasse

Boken om Hålogalandsbrua er en viktig og høyst velskrevet bok. Om et prosjekt det tok over 40 år å gjennomføre. Vi får innsikt i hvorfor det tar så lang tid å få på plass infrastruktur i Norge. Mange av oss husker diskusjonene på 1980-tallet, om kortere forbindelse fra Narvik mot nord og vest. Og de mange utredningene som fulgte.

Brødtekstbilder: 
Førstesiden av boka som Yngve Jacobsen har forfattet.
Millimeterpresisjon: Her ser vi kranskipet «Uglen» i ferd med å heise på plass bruseksjonene. Foto: Yngve Jacobsen
På verdensbasis kommer Hålogalandsbrua i kategorien «superbruer». En stor og utfordrende jobb, sier prosjektdirektør dr. Lu Wei i S. Her sammen med prosjektleder Hans Jack Arntzen fra Statens vegvesen. Foto: Yngve Jacobsen
Dessverre har vi i Norge for mange politikere som ikke forstår at en velfungerende infrastruktur er helt nødvendig for vekst og utvikling. Uten at vi satser på ny infrastruktur, stoppe Norge opp.

Selv husker jeg sentrale politikere som på 1980-tallet sa at det aldri ville komme en ny bru over Rombaksfjorden. Begrunnelsen var at det ikke var et trafikkgrunnlag i Nord-Norge for å korte ned reisetiden på E6. Jeg ble fortalt at det ikke bor nok mennesker i nord til å rettferdiggjøre investeringen som en ny bru krevde. Hålogalandsbrua var altfor lenge et ”flytende” ideprosjekt. Dessverre har vi i Norge for mange politikere som ikke forstår at en velfungerende infrastruktur er helt nødvendig for vekst og utvikling. Uten at vi satser på ny infrastruktur, stoppe Norge opp.

Spennende lesning for alle

Derfor får vi håpe at også våre folkevalgt leser boka til Yngve Jacobsen. Han har klart å gjøre dette til spennende lesning for alle, og ikke bare for spesielt interessert. Godt illustrert med beskrivende foto og mange illustrasjoner. Det gjør at boka er lettlest, og rett og slett inspirerende. Boka bør kunne gi oss inspirasjon til å foreslå andre viktige infrastruktur prosjekter i Nord-Norge. Og ikke gi opp. Det var en kamp å få finansiert den nye superbru i verdensklasse. Med en samlet lengde på 1 533 meter. Og med spenn på 1145 meter, er brua Norges nest lengste hengebru, etter Hardangerbrua. Det er brukt 36000 m3 betong og 5400 tonn armering. De glidestøpte betongfundamenter går 30 meter ned i sjøen. Brutårnene er på 172 meter.

Brua kan faktisk sammenliknes med Golden Gate i San Fransisco, med hensyn til bruspennenes lengde. Men Golden Gate ble åpnet i 1937. Et eksempel på at vi fremdeles ligger mange år etter i Norge, når det gjelder å oppgradere og bygge ut en høyst nødvendig infrastruktur. Derfor er det prisverdig at Yngve Jacobsen deler med oss historien om Hålogalandsbrua, med alle våre særnorske diskusjonen.

Utfordringer kom, både brått og uventet

Etter endelig klarsignal fra øverste hold om byggestart for Hålogalandsbrua, gikk det i hurtigtogsfart med framdriften. Men som NCC påpeker i boka: “Byggingen av Hålogalandsbrua med sine avanserte konstruksjoner, har gjort dette til en spennende, interessant og utfordrende jobb”. Utfordringer kom, mange ganger, både brått og uventet. I slutten av august 2013 begjæres E. Phil & Søn AS konkurs. Dette rammer også fem andre veganlegg som danskene har i Nord- Norge. I en pressemelding skrev Statens vegvesen: ”Vi jobber med å kontakte bostyret for å avklare konsekvenser og videre utvikling i saken” Men det tok sin tid. Etter innfløkte juridiske vurdering ble det til slutt besluttet at E. Phil & Søns islandske datterselskap Istak AS skulle videreføre kontrakten.

Et stort og krevende prosjekt

Hålogalandsbrua var et internasjonalt anbud, åpent for hele verden. Et stort og krevende prosjekt, hvor det ble stilt store krav til entreprenørene sin kompetanse. Et multinasjonal byggeplass med arbeidere fra Island, Norge, Sverige, Polen, Sveits, Tyrkia, Serbia, Vietnam og Kina. Stålkontrakten gikk til kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG). Etter tre ukes seilas fra Kina, kom tretti stålkasser på 40 meter med prefabrikkerte ferdig  bruelementer. Det er interessant å lese i boken om hvor dyktige kineserne er til å tilpasse seg norske lover og regler, med vårt strikte HMS- regime. - Det å samarbeider godt, er en forutsetning for et bra resultat, sier den kinesiske anleggslederne Lu Wei i et intervju i boken. Kineserne kom både med viktig kunnskap og erfaring. Stålkonstruksjonene ble montert med stor presisjon. Dermed bør nok de som er imot at kinesiske selskaper skal få prosjekter i Norge også lese boken. Vi får dokumentert at Norge i større grad bør begynne å bruke kinesiske selskaper.

Det største enkeltoppdraget noensinne

Alle selskapene som deltok under byggingen av Hålogalandsbrua har fått omtale i boka.
Her er det også mye nyttig informasjon. Både om lokale små og de store selskapene. Interessant er det å lese om det lille Lavangen-selskapet Rolf Jørgensen AS som ble store i løpet av byggeperioden, med bruarbeider for 120 millioner kroner. For Hålogaland Grus & Betong ble brua det største enkeltoppdraget noensinne. – Alle gjorde en god jobb, som sikret et godt resultat, sier daglig leder Geir Søreng. Han berømmer samarbeidet under byggingen. Og Haukebøe Transport og Veiservice Betongtransport, som transporterte 36000 m3 betong. Imponerende. Og Narvik Maskin Liftutleie: Fra 1 til 50 lifter på 10 år. For det lokale næringslivet har brua betydd mye.

Jotun sin fabrikk i Kina leverte malingen til bruelementene som ble produsert i Kina. For korrosjonshindrende maling til de mest utsatte konstruksjoner og miljøer velger kineserne Jotun. Derfor er Jotun blitt et av Norges mest internasjonale selskap. Det globale samarbeidet er omfattende. Jotun har 40 fabrikker verden over. Med 300 laboratorier i Kina, Sør- Korea, Malaysia, India, Dubai, Tyrkia, Norge, Svalbard og USA. Og boken gir oss mer kunnskaper om kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG). Selskapet har bygget mer enn 1 500 store broer og kjøreveier på over 20 000 kilometer. Siste år med en omsetning på over NOK 40 milliarder.

Gratulasjoner til forfatter Yngve Jacobsen. Boken gir oss mye nyttig informasjon. Du har gjort en kjempejobb, om en bru som kostet langt mindre enn den ”synkeferdige” fregatten Helge Ingstad. Dette er en bok Norge trenger! Spesielt for oss som er opptatt av å bygge landet.

  • Bokanmelder Arild Vollan, journalist og redaktør, var i sin tid sentral i Statens vegvesen sin kontroll av betongen i brutårnene under byggingen av Skjomenbrua. Siden den gangen har Vollan vært opptatt av behovet for ny infrastruktur og spesielt bruer. Som Hålogalandbrua, er også Skjomenbrua en hengebru. Med en lengde på 711 meter og et spenn på 525 meter var Skjomenbrua lenge Norges lengste hengebru.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse