Annonse

Vil ha superbusser i Tromsø

Vi bør få tilbake et offentlig busselskap som kan realisere framtidas kollektivtransport i Tromsø.

Fellesgodene bør eies og drives så nært brukerne som mulig, og derfor er offentlig eierskap en god ting.

Tromsø trenger en virkelig offensive satsing på kollektivtransport. I dag er det altfor mange som er avhengige av bil for å komme seg til og fra jobb, barnehage og skole. Resultatet er lange køer som igjen fører til bortkastet tid, unødvendige utslipp og krav om store og dyre veiutbygginger. Problemet med å satse på privatbilisme og nye veier er at behovet aldri tar slutt. Byen vokser, og stadig nye innbyggere trenger plass i transportsystemet. Hvis vi i stedet får til et framtidsrettet og attraktivt kollektivsystem kan mange av dagens bilister bli kollektivbrukere, og mange av framtidas reisende kan slippe å bli avhengige av bil.

Framtidas busser må være såkalte superbusser eller metrobusser. De må gå ofte, gjerne hvert femte minutt i rushtida og ellers minimum hvert tyvende minutt. Og de må gå på faste rutetider, for eksempel på 00, 20 og 40 minutter over hver hele time. Folk må kunne vite nøyaktig når bussen går og hvor lenge det er til neste. Rutene må planlegges slik at det skal være mulig å komme seg raskt fram fra bydelene til sentrum og UNN. Det bør bygges brede og gode busstraseer, flotte bussholdeplasser og egne kollektivfelt. Det skal være praktisk, behagelig og effektivt å ta bussen. Det skal gå mange nok busser til at man ikke trenger å stå eller sitte som sild i tønne. Tre passasjerer i en buss er nok til at det gir mindre CO2-utslipp enn om de samme tre skulle kjørt hver sin bil.

Kollektivtransport er et viktig fellesskapsgode, i likhet med skole, helsevesen og  infrastruktur. Fellesgodene bør eies og drives så nært brukerne som mulig, og derfor er offentlig eierskap en god ting. Privatiseringen av Tromsbuss og konkurranseutsettinga av kollektivtransport i Troms har ført til større avstand mellom de som bruker bussen og de som eier den. I et anbudsregime er pris viktigere enn lokal kunnskap og lokale løsninger. I dag betaler Troms Fylkestrafikk det utenlandskeide selskapet Nobina for å kjøre buss i Tromsø. Dette gir liten mulighet for lokal påvirkning og kontroll.

Bussjåfør og tillitsvalgt for Fagforbundet Lars Gundersen har foreslått at Troms Fylkestrafikk i stedet skal drive busstilbudet selv. Dette er en god løsning. Da blir eierskapet lokalt og vi får større frihet til å drive på en måte som både er bra for de som skal kjøre bussene og de som skal bruke dem. Et offentlig eid busselskap vil være et viktig verktøy for å kunne skape et bedre og mer attraktivt busstilbud i Tromsø. Framtidas superbusser bør eies av folk flest.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse