Annonse
Foto: Brynjar Langås

SV STØTTER ELEVER OG LÆRERE

Vi i SV er helt enig i Utdanningforbundets syn på behovet for en nasjonal maksimumsgrense for antall elever per lærer.

SV vil innføre en nasjonal regel som sikrer skolene flere lærere, og dette kravet støttes av lærerne selv. Det skal være så mange lærere på en skole at det maksimum er 15 elever per lærer i småskolen og maksimum 20 elever per lærer på resten av klassetrinnene. En slik regel, «nasjonal ressursnorm for økt lærertetthet på skolenivå», skal gi lærerne mer tid til å se og følge opp hver enkelt elev i den ordinære undervisningen. Ressurser til spesialundervisning og særskilt norskundervisning kommer i tillegg.

I Dagsavisen 16. august 2017 hevder Kunnskapsminister at en slik norm på skolenivå vil gjøre det vanskeligere for lokale politikere å prioritere ekstra ressurser til skoler som har problemer.  I et innlegg på facebook kommenterer leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal dette slik; «Dette er med respekt å melde bare tull, Røe Isaksen. Kun én ting blir vanskeligere med en minstenorm for lærertetthet - å nedprioritere skole.»

Vi i SV er helt enig i Utdanningforbundets syn på behovet for en nasjonal maksimumsgrense for antall elever per lærer.

Mange steder er elevgruppene så store at barna og ungdommene ikke får den hjelpen de trenger. Tilpasset og likeverdig opplæring er viktige prinsipp i norsk skole. Det betyr at opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger for læring. De kan variere mye elevene imellom i en klasse. Det er vanskeligere å tilpasse undervisningen elevenes ulike behov dersom læreren har ansvar for mange elever om gangen. Overfylte klasserom gjør det vanskeligere for elevene å oppnå sosial tilhørighet og trygghet i skolehverdagen. SV vil innføre en nasjonal regel, «norm for økt lærertetthet» på skolenivå, på maks 15 elever per lærer fra 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn i ordinær undervisning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse