Annonse
I NORD: Statsminister Erna Solbergs besøk på Agenda Nord-Norge ble et uttrykk for regjeringens mangel på engasjement i nordområdepolitikken, skriver Nordlys på lederpass. Foto: Øyvind Bratt/Rana Blad.

For svakt, Erna

Statsministeren går på autopilot når hun snakker om Nord-Norge, og en djerv visjon for fremtiden mangler.

Statsminister Erna Solberg gjestet tirsdag konferansen Agenda Nord-Norge i Mo i Rana, der over 450 nordnorske beslutningstakere fra næringsliv, politikk og offentlig sektor var samlet.

Statsministeren hadde med seg et generelt og velkjent budskap om omstilling av norsk økonomi, samt muligheter og utfordringer knyttet til globalisering og automatisering. At dette vil kreve mye av oss alle, er lett å bli enige om, og det stemte for så vidt også med det overordnede tema på konferansen.

Men det var påfallende at statsministeren ikke nevnte nordområdene med et eneste ord i sin tale. På mange måter gjenspeiler det regjeringens fokus. Nordområdene og Arktis er i ferd med forsvinne ut av radaren, og internasjonalt overtar andre nasjoner ledertrøyen.

Signalene fikk vi allerede i nordområdestrategien som ble lansert av regjeringen tidligere i år. Her var det mange store ord i fin innpakning, men uten nye og djerve grep. Det er politikk på autopilot. Det visjonsløse inntrykket forsterkes etter Solbergs opptreden på talerstolen i Mo i Rana.

Det er rett og slett for svakt av statsministeren å komme til Nord-Norge uten å levere noen betraktninger om de særskilte utfordringene landsdelen står overfor, og heller ikke forsøke å sette det nordlige Norge inn i en global kontekst.

Historiefortellingen fra Regjeringen om at det går så godt i Nord-Norge, og at det investeres milliarder i samferdselsprosjekter, skjuler noen ubehagelige underliggende utviklingstrekk som burde få varsellampene til å blinke, slik det også fremgår av Sparebanken Nord-Norges konjunkturbarometer.

Det handler blant annet om urovekkende fravær av digital infrastruktur, mangel på flyseter som hindrer vekst i reiselivet, og knapphet på råstofftilgang innenfor sjømatnæringen. I tillegg er det slik at selv om næringslivet i sum er lønnsomt, så mangler de store lokomotivene, noe som til en viss grad forklarer mangelen på investeringskapital. I denne situasjonen har regjeringen på en uheldig måte valgt å kutte kraftig i de regionale utviklingsmidlene, noe som har redusert handlingsrommet innenfor innovasjon og nyskapning.

Fremfor alt er mangelen på arbeidskraft en hovedutfordring for Nord-Norge, og i et lengre perspektiv henger det sammen med den svake befolkningsutviklingen i landsdelen. Vi har en mye lavere befolkningsvekst enn resten av landet, og Nord-Norges andel av den samlede befolkningen i landet synker stadig.

Her trenger vi en stat som ikke abdiserer men driver aktiv nordområdepolitikk. Vi hadde derfor trodd at statsministeren ville komme til Rana for å tenke høyt sammen med Nord-Norge om landsdelens posisjon. Men engasjementet glimret med fravær. Det forsterker dessverre inntrykket av at en aktiv politikk for nordområdene og det arktiske Norge for tiden befinner seg langt nede på regjeringens politiske agenda.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse