Annonse
Ottar Brox skriver om det økologiske begrepet "allmenningens tragedie". (Foto: Vidar Ruud)

Svakt forsvar for statlige overgrep

Riksrevisjonen kom ingen vei med regjeringa og stortingsflertallet – som ikke har forstått alvoret i dette kontrollorganets sterke kritikk av norsk fiskeripolitikk.  Stortingsrepresentantene (H) Nilsen og Ebbesen (Nordlys 26. mai) – angriper meg i denne sammenheng. Oppegående lesere som har lest innlegget, så nok at deres angrep ikke henger på greip, så jeg finner ingen grunn til å stille opp med noe slags forsvar.  

Men siden de fyller ei heil side i avisen med sine private forestillinger og misforståelser, føler jeg meg faglig forplikta til å drive litt folkeopplysning. Det gjelder det økologiske begrepet «allmenningens tragedie», som Høyre-representantene dessverre misforstår – eller i alle fall misbruker – som andre som vil privatisere den fiskeriallmenningen som kystfolkets gjennom hundrevis av års fiske må ha hevdet rettigheter i.

Begrepet er særlig kjent fra artikkelen «The Tragedy of the Commons» av Garrett Hardin, trykt i Science i 1968. Hovedbudskapet var at naturressurser i allmenning med nødvendighet måtte bli ødelagt og verdiløse. Men det betyr bare det som alle uten videre ser og forstår: Et område der alle som vil, fritt kan slippe så mange dyr som helst på beite, blir nødvendigvis snaubeita, nedtrakka og kanskje overgrodd med tornekratt.

Da Hardin foreleste om allmenninger i Oslo for noen år siden, stilte jeg ham et spørsmål om betydninga og den praktiske bruken av dette begrepet. I hans svar kom det fram at han hadde all grunn til å angre på at han i den nevnte artikkelen ikke hadde skilt klarere mellom styrte (på engelsk: managed) og ustyrte (engelsk: un-managed) allmenninger.

Styrte allmenninger kan – også ifølge Hardin – fungere til evig tid. Men hvordan de kunne styres, er tydeligvis hverken «kvoteadelen» eller Stortingsflertallet interessert i.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse