Annonse
48 millioner kroner fordelt på (i skrivende stund) 422 kommuner blir rundt regnet drøyt 113 000 kroner til hver kommune. Hundre og tretten tusen kroner. Det er godt ministeren i sitt innlegg er tydelig på at pengene bare er ment brukt til «å planlegge og forberede seg», for stort mer enn det rekker de neppe til, skriver Bodil H. Blix. (Foto fra Colourbox)

Svaret er ja, eldreminister Michaelsen - reformen er en ansvarsfraskrivelse

Det er fint at kommuner deler kunnskap og erfaringer, men å kalle dette en reformering av eldreomsorgen er, for å bruke Michaelsens språk, «en drøy påstand».

I et innlegg på Nordnorsk debatt svarer eldreminister Åse Michaelsen (FrP) på min kritikk av eldrereformen Leve hele livet. Hun mener at mitt spørsmål om Leve hele livet er en reform eller en ansvarsfraskrivelse er «en drøy påstand». I innlegget skriver ministeren at regjeringen foreslår å sette av 48 millioner kroner i neste års statsbudsjett «for å følge opp kommunene» i deres implementering av eldrereformen. «Pengene skal brukes til å støtte og veilede kommunene med å planlegge og forberede seg til gjennomføringen» av reformen.

Michaelsen avslutter innlegget med å spørre «Mener Blix at dette er ansvarsfraskrivelser?» Svaret er ja. 48 millioner kroner fordelt på (i skrivende stund) 422 kommuner blir rundt regnet drøyt 113 000 kroner til hver kommune. Hundre og tretten tusen kroner. Det er godt ministeren i sitt innlegg er tydelig på at pengene bare er ment brukt til «å planlegge og forberede seg», for stort mer enn det rekker de neppe til.

I min kritikk av reformen peker jeg på at regjeringen Solberg går svært langt i å legge ansvaret for at eldre skal få en verdig og trygg alderdom over på pårørende, frivillige og allerede svært hardtarbeidende ansatte i kommuner med begrensede økonomiske rammer. Mest oppsiktsvekkende er det imidlertid at regjeringen i så stor grad legger ansvaret over på eldre selv, som oppfordres til å planlegge for egen alderdom gjennom å «investere i venner og sosiale nettverk» og «tilrettelegging av egen bolig».

I min kritikk av eldrereformen stiller jeg spørsmål ved om regjeringen har tatt innover seg hvem «de eldre» er. Mange av de eldste eldre har sammensatte plager, kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne og sansetap som vanskeliggjør «investering i venner og sosiale nettverk» og «et aktivt liv», men som krever helse- og omsorgstjenester med solide økonomiske rammer og kompetent helse- og omsorgspersonell.

I sitt svar til min kritikk illustrerer eldreminister Michaelsen reformen på følgende måte:

«Før var det vanlig å servere middag til de eldre på formiddagen. Men da noen kommuner flyttet middagen, og så at dette førte til at de eldre sov bedre (!), fulgte mange kommuner etter. I dag har de fleste kommunene flyttet middagen til de eldre fra formiddag til ettermiddag.»

Eksempelet viser med all mulig tydelighet hvilket nivå regjeringen har lagt denne reformen på. Det er fint at kommuner deler kunnskap og erfaringer, men å kalle dette en reformering av eldreomsorgen er, for å bruke Michaelsens språk, «en drøy påstand».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse