Annonse
Det er et paradoks at Svein Lund, etter at FeFo har arrangert en konferanse med samisk tema, mener at det samiske er noe vi vil unngå. Da kjenner han ikke til hvordan vi jobber. Jeg inviterer deg herved på besøk, skriver FeFos Robert Greiner.

Svart-hvitt av Svein Lund

Beklager at du ikke fikk så mye ut av vår konferanse.

4. og 5. februar ble FeFo-konferansen 2020: Nanne/Styrk arrangert i Alta. Der spurte vi hva som kan styrke det samiske. Siden FeFo er grunneier, vektla vi utmarksperspektivet. Vi håpet å både gi oss og konferansedeltakerne påfyll og inspirasjon.

Derfor booket vi en foredragsholder til å fortelle om hva slags forutsetninger som må ligge til grunn for det samiske. Et annet om stedbundne joikers betydning i mangel av byggverk og monumenter. Et tredje om språkvitalisering av umeåsamisk, som også er gjort i et utmarksperspektiv. I tillegg et innlegg om hvordan få ungene til å bli utmarksbrukere og hvordan vi alle kan bli kulturbærere kjøkkenveien. Vi tok også opp samarbeid mellom lokal tradisjonskunnskap og forvaltning, samt konflikten mellom tradisjonell næring og industrialisering. Til slutt et innlegg om hva som skjer med urfolk når de forlater sine tradisjonelle områder.

Svein Lund var en av gjestene og sier sin mening i Nordlys 10.2.2020. Innlegget er svarthvitt-preget. To ting må derimot kommenteres. Det første er måten han bruker en av foredragsholderne sin bakgrunn mot vedkommende framfor den akademiske. Det er ufint. Ta ballen og ikke mannen, Svein. For øvrig bommer du når du stempler et annet innlegg «pakka inn i professoral og «nøytral» forsking». Faktisk var det Sametinget som foreslo professor Per Selle! Det andre er manglende samiskbruk. FeFo hadde samisktalende konferansier og tolk til stede begge dager – sent og tidlig. Ideelt sett skulle alle innlegg ha vært på samisk, men verden er ikke bestandig ideell. To av de samisktalende foredragsholderne måtte melde avbud tett før konferansen. Synes du bør tenke deg om før du plasserer språkskam på de som bidro.

Kunne konferansen ha vært bedre? Alt kan bli bedre. Dette er første gang FeFo har en konferanse med samisk tema. Vi innser at det kunne ha vært mer rom for å stille spørsmål. Men å gi inntrykk av at det nærmest var minimalt, er feil. Første halvdag brukte vi ett kvarter. Flere spørsmål enn det kom det ikke. Siste halvdag var spørsmålsrunden på litt over en halvtime. Jeg tror vi alle har vært på konferanser der det ikke ble plass til alle som ville si noe. I ettertid burde vi kanskje hatt en «Spør FeFo/debatt»-sekvens. Men det handler ikke om at FeFo ikke tar en debatt. Det gjør vi året rundt. Spørsmålet er mer om det var det konferansedeltakerne tok fri fra jobb og kom for.

Det er et paradoks at Svein Lund, etter at FeFo har arrangert en konferanse med samisk tema, mener at det samiske er noe vi vil unngå. Da kjenner han ikke til hvordan vi jobber. Jeg inviterer deg herved på besøk. Daglig tas det samiske hensyn. Vi hadde heller ikke arrangert folkemøter før rypejakta i Kautokeino eller inngått samarbeid med Nesseby bygdelag hvis vi ikke tok hensyn og ville bidra positivt. FeFo har sagt nei til utvidelse av kvartsittbruddet i Tana av samme grunn. Etter konferansen skal vi i gang med å aktivisere unge i overføring av tradisjonskunnskap, der det samiske vil bli sterkt vektlagt - bare for å nevne noe. Men Finnmarkseiendommen har også andre innbyggere og brukergrupper. For hver gang FeFo er enige med noen, er andre uenige – og omvendt. Vi kan ikke bare være enige med deg, Svein. Finnmarksloven er et kompromiss. I det kompromisset jobber FeFo.

Uansett beklager jeg at du fikk så lite ut av konferansen. Heldigvis har de positive tilbakemeldingene vært i klart flertall, men vi skal alltid prøve å bli bedre. I fjor takket vi ja til å komme på en konferanse i Kautokeino der du var drivkraft. Konferansen ble avlyst, men jeg vil understreke at vi fortsatt vil komme – gjerne også for en diskusjon om hvordan slike konferanser egentlig bør være.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse