Annonse

Svartmaling fra Nygård

​​​​​​​Tusenvis av Tromsøværinger stemte fram Rødt og fikk ikke servert mer enn badeland og budsjettsprekk. Er det situasjonen etter tre og et halvt år med et sterkt Rødt i Tromsø med avgjørende innflytelse, eller maler Oddvar Nygård fanden på veggen i hans kommentar i Nordlys tirsdag?

I velkjent Civita-stil går Oddvar Nygård løs på partiet Rødt og maler med bred pensel et bilde av oss i Rødt som politikere, som skjuler hva vi egentlig står for. Ifølge Nygård er vi i bunn og grunn samfunnsfiender som vil fjerne alt nordmenn holder kjært. Sånn er det ikke, og for de fleste er det ikke nå en hemmelighet hva Rødt står for.

Vi kjemper for at fellesskapet fortsatt skal ha kontroll over ressursene våre; vannkraft, strøm, jernbane og statlige selskaper. Vi kjemper for at nedbyggingen av velferdsstaten med økte egenandeler, kortere tid på arbeidsavklaringspenger og dårligere kommuneøkonomi stanses. Mens regjeringen legger opp til at de rike skal bli rikere og fattigdomen øker, kommer Rødt med et klart alternativ og drar resten av opposisjonen til venstre. Vi har satt kampen mot forskjells-Norge på dagsorden mer enn noen gang på lenge. Rødt er et sosialistisk parti. Det kan hende Oddvar Nygård ikke liker det, men Rødt vokser og flere og flere slutter seg opp om at dette alternativet til de andre partiene trengs.

Det er i den voldsomme elendighetsbeskrivelsen av Tromsø og situasjonen i kommunen i dag at Nygårds kommentar er mest interessant. Her er det lite kjøtt på beinet. Skal man tro Oddvar Nygård er det Rødts ide at vi nå har et dyrt Tromsøbad på Templarheimen og vår skyld at kommunens budsjetter ikke holder. Det stemmer selvfølgelig ikke. Høyre-politikerne Jens Johan Hjort og Øyvind Hilmarsen stilte i valgkampen 2011 opp på Templarheimen i et badekar og lovde at her skulle det bli nytt bad om de vant valget. Og valget vant de, og gikk i gang med forberedelsene. Rødt mente allerede da, og stemte for, at det var bedre med flere basseng i Tromsø kommune og var mot ideen om et nytt stort bad på Templarheimen.

Etter valget i 2015 hvor det ble flertall for oss, SV og Arbeiderpartiet i kommunestyret stemte vi likevel for å fortsette prosessen som var satt i gang, blant annet fordi det var brukt titalls millioner på forberedelser som ville være bortkastet om man skulle bygge nytt bad et annet sted.

At gjelden har økt og at det har blitt brukt penger over budsjett i kommunen legger Nygård også skylden på Rødt for. At gjelden har økt i Tromsø kommune er helt naturlig når vi gjør tunge investeringer, som blant annet Otium og Helsehuset. Dette er helt nødvendige investeringer, som vil gjøre at vi driver bedre i Helse- og omsorg på sikt.

Heldigvis har disse prosjektene hatt god oppslutning i kommunestyret, og det vil være det samme når vi nå er i gang med prosessen for nytt Kroken Bo- og velferdssenter og når vi skal investere i nye skoler flere steder i byen, blant annet nye Tromsdalen skole. Naturligvis er det viktig å ha kontroll på gjeldsgraden til kommunen. Men en politikk om å ikke øke kommunens gjeld finnes det nok liten oppslutning om, og det tror jeg også Rødts velgere setter pris på.

Det har også vært økte utgifter innen helse- og omsorg. Det hører med til historien at økningen mellom 2011 og 2015 var ca. like stor, men det er en kjensgjerning at økningen har vært på flere hundre millioner.

Årsaken til dette er jo at Tromsø kommune gir tjenester når vi får økt behov. Det er ingen luksus i tjenestene som gis, men det er mange mangler som gjør at driften blir dyrere. Blant annet manglende gode botilbud, som kommer til å kreve investeringer. Men heldigvis har Tromsø kommune brukt penger på å gi tjenester til innbyggerne våre, og ikke bare lukket igjen pengeboka når budsjettet er nådd. Det håper jeg kommunen ville gjort også om ikke Rødt styrte.

Rødt har levert mye denne perioden i samarbeidet vårt med Arbeiderpartiet og SV. Blant de største seirene er det at vi gikk til valg på å få avviklet den fordyrende parlamentariske styringsmodellen i kommunen, og fått ned utgiftene til politikere. Vi har også fått stanset privatiseringen i Tromsø kommune som Høyre, Frp, Venstre og KrF satt i gang. Vi sa opp kontrakten om privatisering av Fagrent, stanset planene om privatisering av Remiks næring og har gjort at barnehageutbygging skjer i kommunal eller ideell regi. Rødts velgere i 2015 har fått mye igjen av å stemme Rødt, men vi er langt fra ferdige.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse