Grafikk: Sysselmannen på Svalbard

Svekket beredskap på havet i nord

Tatt i betraktning den svekkede beredskapen fraværet av helikoptre på Kystvaktens fartøyer nødvendigvis utgjør, bør ministeren også redegjøre for hvor ansvaret for denne situasjonen bør plasseres.

Klokken 18.23 søndag 18. februar ble en fisker funnet i havet nord for Nord-Fugløy. Mannen ble tatt opp og fløyet til UNN. Det var et NH90-helikopter om bord på kystvaktskipet KV Andenes, som tilfeldigvis var i nærheten, som utførte denne redningsdåden i kveldsmørket.

Muligens blir det den eneste redningsoperasjonen den skandaleomspunne helikoptertypen får utført. Dersom forsvarsministeren og hans departement velger å følge forsvarssjefens tilråding, hvilket vel er det sannsynlige utfallet, skal som kjent alle NH90-maskinene overføres til fregattvåpenet. Hva konsekvensene blir for Kystvakten, er uklart. Men ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal det finnes løsninger for kystvaktfartøyene slik at kapasiteten til å utføre søk og redning i de store norske havområdene i nord skal opprettholdes. Løsningen skal være å leie inn sivile helikoptre. Forslaget er interessant. Men det må i all ærbødighet være lov å påpeke at det er en dimensjon forsvarsministeren unnlater å redegjøre for. Tidsaspektet.

Det tok seks år fra det første NH90-helikoptret landet på Bardufoss til en av seks ankomne NH90-maskiner ble klar for operativ tjeneste på et kystvaktskip. Det har vært en omstendelig og langvarig prosess som har vært gjennomført før man nådde et fullt ut operativ nivå. Det er derfor legitimt å spørre: Kan forsvarsministeren informere offentligheten om hvor lang tid det vil ta å gjennomføre de samme prosedyrene, tilpasningene og treningen som de sivile helikoptrene må bli gjenstand for, før de er operative? Seks år? Fem? Fire?

Presis informasjon om dette hadde vært svært ønskelig. Og den vil sikkert komme ettersom vi nå har en forsvarsminister som har vært svært tydelig på at åpenhet er en verdi han vil vektlegge i sitt virke.  Det er jo ikke militære hemmeligheter dette dreier seg om, men om informasjon som sikkert både fiskeflåten, Kystvakten og store deler av den øvrige offentlighet vil mene er viktig og interessant.

Illustrasjonen ovenfor viser hvorfor det er politisk nødvendig å gjøre dette til et offentlig anliggende. Siden starten på år 2002 har det blitt utført rundt 600 søk- og redningsoperasjoner i havområdene mellom fastlandet og Svalbard og på havet rundt øygruppen. Det betyr at det hvert år har vært nærmere 40 redningsoperasjoner i disse havområdene, utført av kystvaktskip, kystvakthelikoptre og helikopterkapasiteten til sysselmannen på Svalbard.  Ikke minst gir illustrasjonen et tydelig bilde av hvilken rekkevidde et operativt NH90 utgjør pr. time, og hvor liten rekkevidde et helikopterløst kystvaktfartøy har i samme tidsrom.

Det er altså av stor interesse å få klarlagt hvor lang tid forsvarsministeren og regjeringen mener det er nødvendig og ansvarlig å la Kystvakten seile uten dedikert helikopterstøtte. Det hører med til dette bildet at Kystvakten har seilt uten helikoptre i tre år allerede, etter at den siste Lynx-maskinen ble satt på bakken for godt, og NH90-helikoptrene ennå ikke var klargjort for operativ tjeneste. Tatt i betraktning den svekkede beredskapen fraværet av helikoptre på Kystvaktens fartøyer nødvendigvis utgjør, bør ministeren også redegjøre for hvor ansvaret for denne situasjonen bør plasseres.

Mange ønsker seg nå svarene på disse spørsmålene. Ikke minst at den varslede åpenheten ikke bare er snakk. «Dersom vi flyttes til fregattene, hva skal da Kystvakten ha? Er det et alternativ ikke å ha helikopter?» spør Njål Bjelland, fartøysjef på NH90-helikoptret som utførte redningsaksjonen nord for Nord-Fugløy, i et intervju med Nordlys. I likhet med mange andre – ikke minst mannskapene i helikoptermiljøene – stiller også Bjelland seg undrende til uttalelser om at Kystvakten kan greie seg med sivile helikoptre eller til og med droner. Han spør hvor det finnes egnede sivile helikoptre som har den nødvendige harpunen for å «ankre» helikopteret om bord i kystvaktskipene av Nordkapp- og Svalbard-klassen. «Dessuten skal du lete lenge etter en drone som kan heise en kar opp fra sjøen og gi livreddende førstehjelp på vei til sykehus», sier Bjelland ironisk.

Mange spørsmål. Og mange som imøteser svarene fra forsvarsministeren.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse