Annonse

Svekket forsvarsevne grunnet overdrevne støykrav?

Pensjonert flyger og generalmajor Kjell Lutnes gjør seg tanker om hvordan flystøy kan påvirke forsvarsevnen.

Denne støykompensasjonen sammen med andre kostnadsdrivende tiltak har økt prislappen fra opprinnelige 5 milliarder til 15 milliarder og kronene ruller fremdeles.

De første erfaringene med flystøy fra F-35 gjort i Nederland er overraskende positive. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved den norske støydebatten og ikke minst de skjerpede støykravene ved Ørland som effektivt ekskludere Andøya som kampflybase.

Nederland mottok i slutten av mai sine første F-35 kampfly. Og de gjennomførte sammenlignbar støytesting mellom F-16 og F-35 ved de to flystasjonene Leeuwarden og Volkel som skal ha de nye flyene. De to flytypene fløy i ulke profiler - lavt, hurtig, langsomt og med og uten bruk av full motor. Reaksjonene blant lokalbefolkningen og tilreisende var enstemmig og kan oppsummeres slik: “Ok, de er litt mer støyende, men ikke mye”. (www.defensenews.com/story/defense/air-space/)

Her hjemme skulle de nye kampflyene lokaliseres på et sted grunnet investerings- og driftkostnader. (FS 09). Dette skulle blant annet frigi midler til våpenssystemer innen Hæren og Sjøforsvaret. Under lokaliseringsdebatten mellom Bodø og Ørland spilte flystøy en sentral rolle. Ut fra de opprinnelige støykriteriene og flytting av rullebanen 2 km sydvest i Bodø og en forlengelse av rullebanen nordvest på Ørland, måtte Forsvaret etterisoleres 7 hus i Bodø og rundt 100 hus på Ørland. Under planleggingsfasen på Ørland ble støykravene skjerpet slik at rundt 180 hus må innløses og nærmere 800 hus etterisoleres. Det kan se ut som de strengere støykravene er et ønske om kompensasjon til så mange som mulig. Denne støykompensasjonen sammen med andre kostnadsdrivende tiltak har økt prislappen fra opprinnelige 5 milliarder til 15 milliarder og kronene ruller fremdeles.

Under støydiskusjonen var det få som reflekterte over mulige konsekvenser for andre flystasjoner. Men resultatet er entydig, de nye og strengere støykravene innført på Ørland ekskluderer effektivt Andøya og Bardufoss som fremskutte baser for F-35. Hele Andenes og Andselv må flyttes. Et annet kritisk spørsmål er hvor våre allierte med samme flytype kan trene og forsterke oss i krise og krig. Når forsvarssjefen av økonomiske grunner vil sentralisere den militære virksomheten blir Evenes eneste mulighet grunnet ene og alene støyproblematikken. Evenes, flystasjonen som kom svakst ut av flere operative vurderinger blir løsningen. Da sentralstyret i AP våren 2012 gikk for Evenes som fremskutt base ble kostnadene satt til 35 millioner. I virkelighetens verden blir det mange milliarder før Evenes kan ta imot og operere F-35.

Det er beklagelig, men et fakum at et kostbart våpensystem blir unødvendig dyrt ved et forsatt to-base-konsept, kostbar infrastruktur og sammen med redusert alliert trening og tilstedeværelse vil forsvarsevnen svekkes betydelig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse