Annonse
SKYTER TILBAKE: De forutsetninger som Forsvarsreformen bygget på, og som det er blitt advart mot, viser seg dessverre å være fullstendig feil, skriver Øystein Steiro Sr. i sitt svar på denne kronikken fra Sverre Diesen.

Er Sverre Diesen begynt å bli glemsk eller prøver han bare å lure seg unna?

Det er Stortingets flertall som bestemmer Forsvarets oppgaver og hvor mye penger som skal brukes til Forsvar. Det trodde jeg faktisk du visste, Diesen? Det er nokså elementært!

Som hovedarkitekten bak Forsvarsreformen og Forsvarsstudie 2000, har tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen mye å stå til rette for. Han må derfor tåle kritikk. Vi som har kritisert Forsvarsreformen og advart mot den massive nedbyggingen av Forsvaret den har ført til, får bære over med hans negative personkarakteristikker, hans spesielle form for logikk og hans aparte arroganse innen et krevende fagfelt.

Realiteten er at Forsvarsreformen har gitt oss et lite og dyrt forsvar egnet som styrkekomponenter i allierte fellesoperasjoner som de fire mislykkede krigene i Midtøsten de siste 20 årene, men totalt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, uten volum og lite egnet til å ivareta nasjonale sikkerhetsbehov. Vi har fått dyre fregatter, men har ikke råd til å gi mannskapet tilstrekkelig trening til å håndtere dem. Vi har fått rådyre F-35 jagerfly som har spist opp store deler av Forsvarsbudsjettet, men har ikke råd til et missilforsvar til å beskytte dem. Og etter at Hæren mer eller mindre er avviklet ligger norsk territorium åpent uten noen landmakt til å forsvare det. Det er lagt ned baser som vi nå har bruk for og det er sanert fullt brukelig materiell for milliarder av kroner. Et vanvittig sløseri med våre fellesmidler. Samtidig opptrer Russland stadig mer pågående i våre nærområder. Kina er kommet til i tillegg og viser økende interesse for Nordområdene. Solidariteten i NATO slår sprekker. Amerikanerne, hvis sikkerhetsgarantier alt henger på, har hendene fulle i Sørkinahavet og andre steder og mener, med rette, at vi får dekke vår andel av forsvarskostnadene selv. De forutsetninger som Forsvarsreformen bygget på for 20 år siden, og som det er blitt sterkt advart mot, viser seg dessverre å være fullstendig feil.

At Diesen forsøker å pynte på historien er kanskje forståelig, men at han nå benekter tidligere uttalelser er noe spesielt. I et tilsvar 12.8. til min artikkel på Nordnorsk Debatt dagen før påstår Diesen «at han aldri har sagt at ethvert forsvarsbudsjett er stort nok». Her foreligger det bare tre muligheter rent logisk, nemlig a) undertegnede lyver, b) Diesen lyver bevisst for å pynte på historien eller c) Diesen har glemt eller fortrengt hva han selv har sagt. Jeg vet at a) er feil, men er usikker på om det er b) eller c) som gjelder. Den interesserte leser kan imidlertid få dokumentert at Diesen faktisk har sagt det han har sagt bl.a. på en eller flere av følgende lenker;

Det har kanskje ikke så stor almen interesse, men Diesen påstår videre at jeg aldri lar en sjanse gå fra meg til å demonstrere at jeg «ikke har forstått de grunnleggende prinsipper for forholdet mellom politiske og militære myndigheter i et parlamentarisk demokrati.» Det får så være. Men at en tidligere forsvarssjef og regjeringens fremste fagmilitære rådgiver selv ikke skjønner grunnleggende parlamentariske prinsipp er mer oppsiktsvekkende, for i neste avsnitt skriver Diesen at Regjeringen bestemmer «både Forsvarets oppgaver og hvor mye penger den er villig til å bruke på det.» Nei Diesen, Regjeringen bestemmer ikke. Regjeringen utreder og foreslår. Stortinget vedtar. Det er Stortingets flertall som bestemmer Forsvarets oppgaver og hvor mye penger som skal brukes til Forsvar. Det trodde jeg faktisk du viste, Diesen? Det er nokså elementært!

Vi nærmer oss omsider sakens kjerne. Diesen skriver at «politikerne bestemmer oppgavene og de økonomiske rammene, den militære rådgivers oppgave er å løse det analytiske optimeringsproblemet som design av et moderne forsvar er, og fortelle dem hva som da er den best mulige bruk av pengene» Det er ikke noe feil i det Diesen sier her. Men det er en stor mangel ved det. Politikere uten inngående sikkerhetspolitisk og fagmilitær kunnskap har selvsagt begrensede forutsetninger for å forstå de sikkerhetspolitiske behovene og dermed kunne bestemme oppgavene og de økonomiske rammene. Det må først foreligge en grundig sikkerhetspolitisk og fagmilitær analyse som sier noe om hvilket forsvar vi har behov for, hvilke alternativ vi har og hvilken risiko som er knyttet til ulike alternativ med ulike kostnadsrammer slik at politikerne kan gjøre fornuftige avveininger. Det er det vi har fagmilitære rådgivere og sikkerhetspolitiske eksperter til. Det er ikke slik at «ethvert forsvarsbudsjett er stort nok».

Forsvarsreformen baserte seg på en kostnadsramme som på forhånd var gitt av Regjeringen og ikke på en grunnleggende analyse av våre sikkerhetspolitiske behov. Sikkerhetsanalysen ble skrevet i etterkant. Det blir som å spenne kjerra foran hesten. Det sammen med at vi har valgt kostbar teknologi på øverste hylle og forutsatt at solidariteten i NATO er absolutt, er hovedgrunnene til at vi har endt opp med et lite og inadekvat forsvar hvor vi får lite nasjonal forsvarsevne igjen per krone. La oss heller lære av feilene som er blitt gjort enn å forsøke å omskrive de faktiske forhold.

  • ØYSTEIN STEIRO SR. har bakgrunn fra Utenrikstjenesten og ulike lederstillinger i internasjonalt rettede virksomheter i privat sektor. Han har fungert som sikkerhetspolitisk rådgiver for Europaprogrammet, Norsk Institutt for Strategiske Studier og flere politiske partier. Han har vært stasjonert i Storbritannia og Iran, bl.a. under krigen mellom Irak og Iran, og deltok som norsk representant på ekspertnivå i EØS-forhandlingene. Han har arbeidet mye med Russland og Baltikum. Er nå pensjonist og titulerer seg som “vaktmester” i betydning samfunnsdebattant.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse