Annonse
Regjeringen og Samferdselsesminister Jon Georg Dale må komme opp med en plan for å løse Tromsøs enorme trafikk-utfordringer, skriver Nordlys på lederplass.

Sviket mot Tromsø

Det har faktisk ikke skjedd noe vesentlig siden den store hovedveiutbyggingen på 1990-tallet, som inkluderte tunnel-systemene på Tromsøya og under Tromsøysundet.

Det meste taler nå for at Tromsø sin byvekstavtale blir satt på vent i flere år, og i verste fall aldri realisert. Åtte milliarder kroner til lokal samferdsel kan gå tapt. Over tid kommer de fatale konsekvensene av dette til å merkes for alle innbyggerne i byen. Køene vil bli lengre, og luftkvaliteten enda dårligere.

Statsminister Erna Solberg legger ansvaret på lokalpolitikerne. Men så enkelt burde det ikke være for en statsminister. Solberg trekker gjerne frem Tromsø som en av Norges viktigste byer, som hun kaller landets arktiske hovedstad. Og Norge er på grunn av sin geografi en arktisk nasjon, med mesteparten av vårt areal i nord, både til havs og på land. Nettopp derfor er det så viktig at Tromsø fortsetter å være en attraktiv by.

Man kan gjerne peke på lokale politikere i Tromsø som har hatt makten gjennom skiftende regimer, og dokumentert sin inkompetanse når det gjelder strategisk tenking rundt infrastruktur. Men samtidig blir det for enkelt.

Spørsmålet nå er dypest sett hvilken nasjonal verdi Tromsø har for Norge. Det må Erna Solberg og Jon Georg Dale gi et svar på. Og de må gi det helt uavhengig av lokalpolitisk kortsiktighet, fordi realiteten er at Nord-Norges klart største by har blitt fullstendig akterutseilt når det gjelder veier og infrastruktur.

Siden år 2000 har Tromsø vokst med nesten et helt Narvik. Bare hovedstaden har hatt større prosentvis vekst.

Tromsø har faktisk vokst med hele 30 prosent siden år 2000. Men i motsetning til Oslo, har veksten i Tromsø skjedd nesten helt uten samferdselsmessige investeringer.

Det har faktisk ikke skjedd noe vesentlig siden den store hovedveiutbyggingen på 1990-tallet, som inkluderte tunnel-systemene på Tromsøya og under Tromsøysundet.

Tromsø er sammen med Trondheim den byen utenfor Oslo som siden årtusenskiftet peker seg ut med svært høy vekst. Men der Trondheim i likhet med andre byer har hatt massive investeringer, står tiden stille i Tromsø.

Den sittende regjeringen har ikke engang klar å få på plass en ny innfartsvei, til tross for løfter om fem milliarder kroner i 2013.

Dette harmonerer dårlig med at samfunnet de siste 50 år har investert stort i kunnskap og oppbygging av viktige nasjonale funksjoner og institusjoner i Tromsø.

Realiteten nå er at barnefamilier på grunn av høye boligpriser tvinges ut av byen, der de ender opp med å stå i lange køer når de skal til arbeid i sentrum. Så ille har det blitt, at å sykle til jobben fra bydelen Kvaløya i desember, tar kortere tid enn å kjøre selv den raskeste el-bil.  Jon Georg Dale er velkommen til å forsøke seg på en slik sykkeltur.

Tromsø har et transportsystem som er i skandaløst dårlig forfatning, og som fungerer stadig dårligere. Ta for eksempel den sterkt trafikkerte Strandveien, fra Bjerkaker bydel til Fylkeshuset.

De siste årene er det bygd tusenvis av nye boenheter innenfor en strekning på halvannen kilometer. Men transportsystemene er nøyaktig de samme som før den massive utbyggingen startet. Det er ikke engang bygd så mye som et sammenhengende sykkel- og gangfelt.

Langs Stakkevollveien, Nord-Norges mest trafikkerte vei og hovedveien til universitetet og universitetssykehuset med over 20.000 ansatte og studenter, er det fremdeles ikke bygd kollektivfelt, selv om det er over 25 år siden behovet meldte seg.

Ingen annen norsk by har blitt så stemoderlig behandlet som Tromsø. Byen trenger en byvekstavtale som må raskt på plass. Hvis Samferdselsministeren mener det kan skje uten bompenger, har han ansvaret for å stille  med pengene som kan løse Tromsøs enorme utfordringer. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse