Annonse
For mange av de 200 brukerne av Alfheim aktivitetshus er dette den fremste arenaen de har for å kunne delta i kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter. For flere av dem er det i praksis også den eneste, skriver Jørgen Fossland. Dette bildet er fra en stor musikal-satsing i 2015. Foto: Marte Hotvedt

Svømming er ikke det viktigste på Alfheim!

I debatten om fremtiden til Alfheim er det all grunn til å minne byens politikere og de som utreder morgendagens bruk av anlegget om det aller viktigste i dagens bygg: Alfheim aktivitetshus. Vegg i vegg med svømmehallen ligger det nemlig et prisbelønnet kommunalt kulturhus med et vell av kreative og spennende gjøremål.

Siden oppstarten i 1991 har Lillian Sørem og hennes entusiastiske kolleger og frivillige bygget opp et fast ukentlig tilbud som i dag omfatter teatergrupper for barn og voksne, fem ulike musikkband, vennegrupper, fotball, svømming og andre idretter, samt fritidsklubb med faste møtedager.

I tillegg til denne ukentlige aktiviteten har Alfheim aktivitetshus også ansvar for en rekke kurs, foredrag og opplæringstilbud. Og i sommermånedene er det sommerklubb – bare for å nevne noe.

Alle kjerneaktivitetene - både sommer og vinter - er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Takket være alle disse organiserte tilbudene får Tromsøs befolkning varierte kulturopplevelser. Gjennom teaterforestillinger, dansegalla, julegudstjenester m.m. bidrar alle på Alfheim til et rikere kulturliv i Tromsø. Ingen som har besøkt disse arrangementene går uberørte hjem i etterkant.

Aller størst betydning har Alfheim likevel for de ca. 200 brukerne. For mange av dem er dette den fremste arenaen de har for å kunne delta i kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter. For flere av dem er det i praksis også den eneste.

Verdien av huset målt i trivsel, livsutfoldelse og helse er derfor uvurderlig. I diskusjonen som pågår om Alfheims fremtid må alle involverte derfor ta inn over seg at Alfheim aktivitetshus er det viktigste som må ivaretas i prosessen.

I diskusjonen som pågår om Alfheims fremtid må alle involverte derfor ta inn over seg at Alfheim aktivitetshus er det viktigste som må ivaretas i prosessen.

Både politikere, utredere og alle andre med hjerte for Alfheim, må ta ansvar for at denne perlen av et kulturhus blir sikret og videreutviklet til det beste for brukerne. Aller helst bør det skje ved at svømmehall og aktiviteter fortsatt får leve side om side på Alfheim – gjerne som
del av et større bydelshus med enda flere muligheter for borgere av alle slag. Men om videre drift av svømmehallen skulle vise seg umulig, må ikke aktivitetshuset slås ut med badevannet på Alfheim, men sikres videre liv og vekst i velegnede lokaler, sentralt plassert i byen.

Kommunen har her en utmerket anledning til å leve opp til sitt eget slagord, og sørge for et avgjørende bidrag til et livskraftig og varmt Tromsø.

Vi ønsker lykke til med prosessen!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse