Annonse
Hvis Tromsø kommune drifter og investerer så dårlig at det koster mer enn 1,8 mill kr pr seng, så skjønner jeg at man kan spekulere i å la pasienter ligge på UNN. Men kan dette være en holdbar situasjon? skriver Terje Walnum. (Foto: Helsehuset Tromsø)

Sykehjem, økonomi og sengeplasser

Så det er nok av muligheter for kommunen. La oss håpe at fornuft og minimalt av prestisje trekkes inn i gode avgjørelser.

Avisene flommer over av milliontall og overskridelser i kommunens økonomi. Noen basisfakta ser ut til å være nyttige. Avisene sier at kommunen betaler døgnmulkt til UNN på kr 5.000,- pr døgn for ferdig utskrevne pasienter.

Dvs at 1 ledig sengeplass i kommunens sykehjem er verd kr 900.000 i reduserte bøter på et halvår, og 1,8 millioner i reduserte bøter på et helt år.

Ifølge avisene betalte vi 12-18 mill kr i bøter i 2018-19. Dvs i gjennomsnitt 7-10 pasienter pr døgn fra Tromsø på unødvendig overnatting hos UNN, året rundt.

Denne manglende flyttingen og «pasient-logistikken» er for dårlig til å passe en dårlig kommuneøkonomi. Her skal innrømmes at jeg ikke kjenner tallet for total «omsetning» av UNN-pasienter til Tromsø pr år.

Pasient-logistikk uten målsetting?

På Kvaløysletta skal oppussing koste 93 mill kr for 62 sengeplasser, dvs ca 1,5 mill pr sengeplass. For en ukyndig kan det høres ut som et vanvittig beløp sammenlignet med nybygg. Hvis summen omfatter både oppdatering og 10 års vedlikehold, så bør man spesifisere nærmere. Ordføreren kan nok om eiendomsbransjen til å vite om dette er en rimelig oppussing.

De 2 siste årene har kommunen stengt 3 sykehjem som nå står tomme og venter på beslutninger om rehabilitering, salg eller annet: Tromsøysund, Mellomvn og Kroken. De har antall sengeplasser som overstiger de 62 på Kvaløysletta.

De stengte sykehjemmene koster ikke skjorta å åpne for midlertidig drift. Driftsutgiftene blir ikke stort høyere enn på Kvaløysletta. Tenk på mulig gevinst på 1,8 mill kr pr seng pr år.

Hvis Tromsø kommune drifter og investerer så dårlig at det koster mer enn 1,8 mill kr pr seng, så skjønner jeg at man kan spekulere i å la pasienter ligge på UNN. Men kan dette være en holdbar situasjon?

Nedstenging uten grunnlag?

Å ha 7-10 pasienter fast på UNN i gjennomsnitt året rundt, unødvendig, det høres ut som en total fallitterklæring for kommunal drift og logistikk. Det bør være direkte lønnsomt å betale lønn til 1 ekstra person til å rydde opp i tregheten.

Det er fristende å nevne privat sykehjemsdrift i en slik sammenheng. Kommunen kan jo spørre hvor mye Privat Omsorg eller andre må ha for å drifte et avlastningshjem for 7-10 sengeplasser eller et annet antall som passer? Det koster i alle fall ikke 1,8 mill pr sengeplass pr år. Ryktet sier at kommunen nå har ca 30 utskrevne pasienter på UNN, dvs en årsutgift til bøter på 53 mill hvis man holder seg på samme nivå. Hvor mye har man budsjettert med i 2020?

På nybygde Otium i Tromsdalen er vi så heldige at min kone har enkeltrom på sykehjemmet. Som pårørende har vi ingen innvending mot at enkeltrommet blir midlertidig dobbeltrom, for å avhjelpe en midlertidig kommunal krise, så lenge det ikke blir en ekstra sovepute for kommunen.

Hvis kommunen bruker bare 10-20 % av rommene på Otium som dobbeltrom, så kommer man langt i en krisehåndtering.

Så det er nok av muligheter for kommunen. La oss håpe at fornuft og minimalt av prestisje trekkes inn i gode avgjørelser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse