Annonse
I en tid der Tromsø kommune sliter med kommuneøkonomien blant annet fordi man ikke har nok institusjonsplasser kunne det vel være interessant å få vurdert om store deler av terminalen kan bygges om og benyttes som sykehjem.  Eller kanskje til undervisningsformål eller til å dekke andre kommunale behov, skriver Gunnar Thraning? Foto: Stian Joachim Olsen

Kan deler av den nye havneterminalen bygges om og brukes som sykehjem?

Brødtekstbilder: 
Fremtidig bruk av havneterminalen bør vurderes med et åpent sinn for å unngå at den blir en kostbar historie for det kommunale foretaket som etter et ambisiøst investeringsprogram kan bli en ny økonomisk hodepine for Tromsø kommune, skriver Gunnar Thraning. Foto: Gunnar Thraning
Tromsø kommune og Tromsø Havn bør etter min mening se på alternativ bruk av terminalbygningen, fremfor å fortsette på den risikable veien man har startet på.

Min favorittplass på den nye havneterminalen på Prostneset er barkrakken nærmest kassen på Kaffebønna.  Når jeg ser mot høyre, ser jeg Ishavskatedralen.  Snur jeg hodet litt på skrå mot venstre, ser jeg Alfheim svømmehall.  Senker jeg deretter blikket, kan jeg følge med aktiviteten på kaiene fra The Edge til Sørjetéen.  Og jeg kan se sørover «Sundet» mot snødekte fjell i Malangen.  Når jeg er ferdig med min espresso og kommer ut på samme plan, ser jeg oppover den nye gata vi har fått som strekker seg helt opp mot Tromsø domkirke.

Jeg er glad for at vi gjennom realiseringen av havneterminalen har fått bebygd denne delen av bykjernen på en måte som tar Tromsø sentrum et steg videre.  Selv om man kan stille seg spørrende til hvordan logistikkløsningene for de reisende kunne bli slik de er blitt, blir det i mine øyne feil å mene at man burde tenkt i samme baner som på Finnsnes og i Harstad og ført opp et langt enklere bygg.  For meg dreier Prostneset seg ikke bare om logistikk, men også om byutvikling.

Tidligere havnedirektør Halvar Pettersen skal ut fra et byutviklingsperspektiv berømmes for at han våget «å tenke stort».  Så kan man ta til etterretning at ingen som hadde innsyn i planene og som var i posisjon til å stille kritiske spørsmål rundt de praktiske løsningene var i stand til å se at det bar galt av sted. 

Det er blitt svært utfordrende for mange å drive næringsvirksomhet i Tromsø sentrum.  Når det er vanskelig å trekke folk til Storgata, blir det ikke lettere å få dem ned til Prostneset.  De fleste som fortsatt klorer seg fast i bykjernen holder det gående fordi de eier lokalene selv eller har lav husleie.  For at Tromsø Havn skal få det til å gå rundt økonomisk på Prostneset kreves det kvadratmeterpriser som er betydelig høyere enn i gamle, nedbetalte lokaler i Storgata.  Spørsmålet er om leietakerne på plan 2 i terminalen vil oppnå så god lønnsomhet i noen hektiske vintermåneder at det vil forsvare lav aktivitet uten like mange turister resten av året.  I en tid der handelsnæringen generelt opplever stadig sterkere konkurranse fra netthandel stiller jeg meg tvilende til det.

Dersom det på lang sikt skal være attraktivt for handelsbedrifter å være etablert på plan 2 i terminalen, kommer man ikke utenom at trafikkstrømmen til og fra båtene må styres gjennom butikkarealene.  Det betyr f.eks. at man ikke kan la hurtigbåtpassasjerene ta snarveien på utsiden av terminalen, slik noen har tatt til orde for.  Om man vil holde fast ved dagens konsept med butikker på plan 2 kommer man neppe unna å måtte bygge om terminalen.  Antagelig snakker vi om oppgradering for flere titalls millioner kroner.  Før ombygging starter må eksisterende leietakere løses fra leiekontraktene siden det vil bli uutholdelig å oppholde seg i bygningen mens omfattende betongarbeider pågår.  I realiteten rykker man tilbake til start og man må på nytt begynne å selge inn konseptet til potensielle leietakere.

Når Tromsø Havn allerede sliter med å fylle lokalene i terminalen, kan det være grunn til å spørre om det vil være riktig av det kommunale foretaket å tenke videre i samme baner som til nå. 

Tromsø Havn må vokte seg vel for å «kaste gode penger etter dårlige».  Det vil være dristig å uten videre satse ytterligere kommunale midler på et «kjøpesenterkonsept» når man vet at handelsnæringen i Tromsø sentrum sliter og det allerede står et tomt kjøpesenter nord i Storgata.

Når det er sagt, bør man stille spørsmålet om det i det hele tatt er riktig av Tromsø kommune å bruke sin bygningsmasse til å fremme salg av suvenirer, strikkevarer og ullundertøy.  Eller holde godslager og terminalfasiliteter for Hurtigruten som bare vil betale med knapper og glansbilder.

Tromsø kommune og Tromsø Havn bør etter min mening se på alternativ bruk av terminalbygningen, fremfor å fortsette på den risikable veien man har startet på.  Kanskje hurtigruten ikke trenger å legge til ved terminalen og at fasiliteter rundt hurtigbåttrafikken kan etableres på plan 1 der Graffi Grill holder til.  Troms fylkeskommune bør også inviteres til dialog slik at fylkeskommunen begynner å føle eierskap til prosjektet på Prostneset.  «Fylket» bør også utfordres til å finne løsninger slik at noen av byens travleste bussruter, som «rute 20», kan ha av- og påstigning i den nye terminalen.  Det vil være fordelaktig for hurtigbåtpassasjerene og oss andre som dermed ville slippe å stå ute i all slags vær ved Søren Fløttmanns plass for å vente på bussen.

Hva med hele plan 2 og den delen av plan 1 som ligger nedenfor bussterminalen?  I en tid der Tromsø kommune sliter med kommuneøkonomien blant annet fordi man ikke har nok institusjonsplasser kunne det vel være interessant å få vurdert om store deler av terminalen kan bygges om og benyttes som sykehjem.  Eller kanskje til undervisningsformål eller til å dekke andre kommunale behov. 

Fremtidig bruk av havneterminalen bør vurderes med et åpent sinn for å unngå at den blir en kostbar historie for det kommunale foretaket som etter et ambisiøst investeringsprogram kan bli en ny økonomisk hodepine for Tromsø kommune.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse