Annonse
Vi i Asplan Viak har sett på muligheten til å etablere et sammenhengende og trygt sykkeltilbud i Vesterålen og Lofoten som delvis er uavhengig av hovedveien for biler, skriver Sigrid Rasmussen. (Foto: Magnar Johansen, Lofotposten)

Sykkelvei fra A til Å

En ny og litt annerledes turistsesong står for døra og vi ønsker å benytte sjansen til å fremme et bærekraftig tiltak i et av Norges vakreste og mest pressede turistområder - sammenhengende og trygg sykkelvei fra Andenes til Å.

Brødtekstbilder: 
Dagens nasjonale turistveg mellom Andenes og Å (blå) med forslag til nye, tilrettelagte «omveger» for sykkel (rød)
En slik trasé ville kunne binde sammen viktige opplevelsespunkter, naturområder og kulturtilbud som allerede finnes i området. I tillegg vil sykkelvegen på sikt kunne fungere som en ny ryggmarg, en rød tråd gjennom Vesterålen-Lofoten, hvor det kan etableres og utvikles nye konsepter og tilbud.

Det pågår arbeid i dag i kommunene i Lofoten og Vesterålen for å få til en mer bærekraftig turisme som ivaretar lokalmiljøet. Vårt forslag er også et innspill til dette arbeidet.

Strekningen fra Andenes til Å inngår i «Nasjonal sykkelrute 1», som strekker seg fra Nordkapp til Lindesnes.  Traséen går gjennom vakker natur, men følger i hovedsak etablerte bilveier med mange tunneler og er bare på en liten del av strekningen tilrettelagt for syklister.

Vi i Asplan Viak har sett på muligheten til å etablere et sammenhengende og trygt sykkeltilbud i Vesterålen og Lofoten som delvis er uavhengig av hovedveien for biler. Dette vil legge til rette for en ny type bærekraftig turisme, hvor de besøkende blir i regionen i lengre tid enn dagens bobilturister, kommer tettere innpå naturen og tar i bruk større deler av området. Slik vil man kunne få en bedre spredning av besøkende og et bredere tilbud – det vil kunne danne grunnlag for et lokalt næringsliv langs traséen i form av matservering, overnatting og opplevelser innen natur og kultur.

Tenk hvis vi på sikt kunne tilby sykkeltur for hele familien på trygge veier gjennom et av Norges vakreste naturområder!

Sykler langs bilveien i dag

Lofoten og Vesterålen er blant de mest naturskjønne og attraktive områdene i Norge. Årlig utgjør turismen ca. 445 000 gjestedøgn i Lofoten ifølge Statistisk Sentralbyrå. De fleste velger å kjøre bil og bobil, men en god del velger også å sykle. Det er et fantastisk godt utgangspunkt at så mange allerede vil til Lofoten, og turismen vil antakelig øke framover.

Nasjonal sykkelrute gjennom Lofoten og Vesterålen følger i hovedsak hovedveien for biler, og det er stort sett ikke etablert egne sykkelveier eller sykkelfelt. Hovedsesongen for sykkel samsvarer i stor grad med høysesong for turister i bil. Dette medfører at det er stor trafikk i juli og august. I praksis sykler man i stor grad på smale veier, og flere steder må man sykle gjennom mørke, usikre og utrivelige tunneler. Dette er ikke trygt, og opplevelsen av at man når som helst kan bli kjørt ned av en bil har negativ påvirkning på opplevelsen av turen.

Sammenhengende og trygt sykkelvegnett

Vi ser for oss at man på deler av den etablerte strekningen legger til rette for en alternativ sykkelrute, utenom de høyt trafikkerte bilveiene. En slik trasé vil kunne sys sammen av eksisterende traktorveier og stier, pluss nyetablering av viktige ledd for å få dette til å henge sammen, slik at ikke kostnadene blir for høye. Veien vil delvis kunne sammenfalle med bilvei der dette er naturlig, mens den andre steder kan snirkle seg gjennom hittil utilgjengelige naturområder.

Der det er tunneler langs hovedveien, kan man ta i bruk igjen de gamle veiene rundt fjellet. På denne måten vil man kunne ta i bruk større deler av Lofoten og Vesterålen, og man vil få en bedre spredning av turister. Sykkelveien vil både kunne fungere som transportåre mellom viktige punkter for innbyggerne i området, og som turvei for de som ønsker å sykle langt.

Muligheter for næringsliv langs traséen

En slik trasé ville kunne binde sammen viktige opplevelsespunkter, naturområder og kulturtilbud som allerede finnes i området. I tillegg vil sykkelvegen på sikt kunne fungere som en ny ryggmarg, en rød tråd gjennom Vesterålen-Lofoten, hvor det kan etableres og utvikles nye konsepter og tilbud. Dersom folk skal velge å sykle en omvei istedenfor å følge bilveien, er det avgjørende at det finnes tilrettelagte mål og overnattingsmuligheter underveis, slik at man kan dele opp turen i kortere eller lengre etapper, etter behov.

Elsykkel-utleie

Turmål kan være kulturtilbud som gallerier, konsertarenaer og kunstutsalg, overnattingssteder og restauranter og kaféer. Man vil kunne tilby transport av bagasje mellom overnattingsstedene. I tillegg kan det legges til rette for opplading og utleie av elsykler langs traséen, ettersom elsyklene er et voksende marked som på sikt vil bli svært populært. Også utleie av kajakker, kanoer og andre båter kombinert med fiske er en åpenbar mulighet.

Mange steder vil det være naturlig at slike etableringer legges i tilknytning til allerede viktige punkter, som topper eller utflukter til øyer og fiskevær. På denne måten kan man skape en synergieffekt samtidig som man får vist fram større deler av dette vakre området en det som er tilfellet i dag.

Samarbeid for gjennomføring

Gjennomføringen av en slik overordnet visjon krever penger, planer og samarbeid. Samarbeid på tvers av kommunegrensene og mellom Statens Vegvesen og Nordland Fylkeskommune. Også NOTS, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, vil være en viktig aktør i dette arbeidet. Store deler av Lofoten er eid av private, og samarbeid med og mellom grunneiere vil bli vesentlig for gjennomføring. For grunneiere vil dette også åpne for mange nye utviklingsmuligheter.

Deler av planen kan kanskje realiseres innenfor den enkelte kommune og med begrensete midler og innsats. Enkelte steder kan det hende det er nok å sette opp tydelige skilt om sykkeltrasé samt etablere enkle, midlertidige overnattingsmuligheter i form av opparbeidet gresslette for telt kombinert med toalett og noen benker. Smale grusveger kan, i første omgang, være bra nok i massevis, dersom traséen går gjennom vakre omgivelser. Dersom traséene blir populære vil markedet medføre at det etter hvert dukker opp tilbud i form av Airbnb, gårdsturisme og liknende. På sikt kan også traséene oppgraderes og eventuelt asfalteres, dersom det blir nok penger til dette.

Bør få statlig finansiering gjennom nasjonal transportplan

Statens Vegvesen jobber for tiden med oppgradering av Europaveg-systemet, og har også ansvaret for de nasjonale sykkelveiene. Det er i dag ti strekninger som er definert som nasjonale sykkelveger, og Nasjonal Sykkelrute 1 går gjennom Lofoten og Vesterålen. Et regionalt arbeid med oppgradering av sammenhengende sykkelvei og utvikling av alternative ruter utenom hovedvegen vil kunne bli et viktig og avgjørende innspill til pågående statlig arbeid. Tiltaket bør få statlig finansiering ved at det inkluderes i nasjonal transportplan. Som felles tiltak for en lengre strekning, på tvers av mange kommuner, burde dette være høyt prioritert.

Asplan Viak AS er et tverrfaglig, landsdekkende konsulentselskap med følgende kontorer i Nord-Norge: Tromsø, Harstad, Sortland, Stokmarknes, Leknes og Svolvær. Vi kjenner dette området godt, og er glade i landsdelen. Vi kan bistå de aktuelle kommunene med prosess og utvikling av verktøy for gjennomføring av denne visjonen, som vi har stor tro på!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse