Annonse
Regnestykket fra Uit-forsker Espen Sirnes om festekontrakten for Nordkapplatået blir fri fantasi gjennom en spissformulering som ikke har rot i virkeligheten, skriver FeFos leder for kommunikasjon og samfunn, Robert Greiner. Foto: Colourbox / Andrey Aryagov

Syltynt fra UiT-forsker om FeFo og Nordkapp

Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen UiT, Espen Sirnes, kunne ha blitt et godt bidrag i Nordkapp-debatten. Men altfor mye mangler i hans argumentasjon.

Vi synes det er positivt at landsdelens viktigste kunnskapsinstitusjon engasjerer seg, selv om det kommer sent og argumentasjonen mest ble politisk og retorisk framfor juridisk og økonomisk.

I Nordlys 28.12.2019 kaller Sirnes styret i FeFo for inkompetent. Bakgrunnen er fornyelsen av festekontrakten med Rica Eiendom AS på Nordkapplatået. Han mener festeavgiften er for lav.

Når en forsker går så bredbeint ut, forventer man en viss faglig forankring. Dessverre mangler den.

For det første avslører han mangelfull viten om fastsettelse av festeavgift. Utgangspunktet for den er råtomteverdien, ikke verdien av det fester har tilført eiendommen (infrastruktur og bygninger). Sirnes har innsett det og endret teksten sin etter at den ble publisert. Det er ryddig, men fortsatt tynt.

Festeavgiften på Nordkapplatået er beregnet utfra samme prinsipp som de fleste andre festekontrakter i landet. Det er benyttet en uavhengig takstmann. Med utgangspunkt i taksten og en vurdering av rettspraksis vedrørende fastsettelse av festeavgift, har partene forhandlet seg frem til en avtale. Hvilken del av dette som er uprofesjonell må Sirnes selv forklare. Dersom han har en annen metode håper vi han redegjør for den.

Det samme gjelder logikken om at dersom inntekten til Rica er på om lag 3,5 millioner kroner per år, så er 65 millioner kroner en grei takst. Det betyr at 100 prosent av inntektene går til å betale festeavgiften. Sirnes må gjerne forklare hvordan FeFo kan gjøre det uten å bryte paragraf 11 i tomtefesteloven - en paragraf som sier at festeavgiften ikke skal være urimelig høy. Forøvrig risikerer han å kollidere med samme paragraf og en rekke andre prinsipper når han mener Finnmarksloven er et trumfkort for å forskjellsbehandle næringslivet på festevgift utfra hvor de kommer fra i Norge. Hvor i loven finner du dekning for det, Sirnes?

At en festers inntekter kan være relevant når man vurderer verdien på platået kan vi forstå, men en rimelig festeavgift bør helst stå seg i gode og dårlige tider. Dette er risikoen partene alltid tar i slike forhandlinger. Sirnes' prinsipp innebærer at hovedprinsippet for fastsettelse av festeavgift blir flaks og uflaks, ikke en fastsettelse av avgift på mer objektive og balanserte kriterier mellom partene i samsvar med prinsippene i tomtefesteloven.

Ellers er vi enig i at det ikke er å opptre uforutsigbart når en fester krever sin rett. Det har vi også krevd. Arealet til Rica er redusert med cirka 900 dekar (tilsvarende 112 fotballbaner) for at Nordkapp kommune skal kunne utvikle mest mulig av området etter egne visjoner. Festeprisen er markedsregulert fra 65.000 kroner til 3,48 millioner kroner årlig. I tillegg har vi fått Rica til å akseptere et lokalt fond i kontrakten. Neste reforhandling er om 20 år, så regnestykket fra Sirnes blir uansett fri fantasi gjennom en spissformulering som ikke har rot i virkeligheten.

Å feste hos FeFo skal være like trygt som å eie. Å ikke forholde seg til juridiske avtaler, skaper uforutsigbarhet. Særlig om vi dro Rica for retten på Sirnes’ syltynne grunnlag. FeFo er for så vidt ikke redd for å havne i rettssak slik Sirnes påstår. Hvis han googlet, ville han ha visst det. Men vi velger ikke en rettssak der vi ikke ser en reell oppside. Det eneste vi oppnår er å skape usikkerhet om hvorvidt FeFo holder seg til inngåtte avtaler - og like gjerne en lavere som en høyere festeavgift. Den forenklede inngangen til Sirnes glemmer at i en rettslig fastsettelse av festeavgiften nå, må den politiske situasjonen i Nordkapp kommune, usikkerheten om reguleringsplanarbeidet, bygge- og deleforbudet, utfordringer vedrørende løyvet og en rekke andre forhold vært momenter som en skjønnsrett ikke ville vektlagt i FeFos favør. I en slik sammenheng er det nærmest oppsiktsvekkende at en vitenskapelig ansatt ved UiT kan komme med en så forenklet modell for hva som er rett festeavgift på Nordkapplatået.

Meningene om FeFo og Nordkapp-saken er mange. Festeavgiften er tidligere kritisert for å være høy. Denne gangen var den for lav. Vi synes det er positivt at landsdelens viktigste kunnskapsinstitusjon engasjerer seg, selv om det kommer sent og argumentasjonen mest ble politisk og retorisk framfor juridisk/økonomisk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse