På bare noen få tiår har den urørte naturen blitt redusert dramatisk, som følge av stadig flere inngrep og økt motorisert ferdsel. Å ivareta Norges gjenstående urørte naturområder handler om å ivareta fremtidens næringsmuligheter, men også den norske kulturarven og naturmangfoldet, skriver MDGs Farid Shariati og Per Espen Stones. Foto: Colourbox

Symbolpolitikk som ødelegger for distriktene!

Åtte av ti nordmenn vil ha bedre kontroll av snøscooterkjøring i naturen.

Senterpartiet har nok en gang avslørt at de er mer opptatte av sirkus enn realpolitikk som faktisk gjør nytte for folk. På Stortinget foreslo partiet nylig å myke opp regelverket rundt snøscooterkjøring og gi kommunene større rett til å bestemme over snøscooterkjøringen. Det er nok et eksempel på et useriøst tiltak som ikke vil hjelpe det som opptar folks hverdager året rundt.  Derfor stemte MDG mot. Det fikk vi heldigvis med oss flertallet i Stortinget på, noe som kan og bør tolkes som at flertallet i landet fortsatt ønsker bedre kontroll over utmarkskjøring.

I 2013 gikk Frp på valg på lakrisstenger og oppmyking av regelverket rundt såkalte Segways. I dag profilerer Senterpartiet seg på å ville gjøre bensin og diesel billigere og uthule regelverket rundt scooterkjøring. Er dette tiltak som Senterpartiet mener vil bidra til økt bolyst og bremse fraflyttingen fra distriktene? Senterpartiet burde heller fremme tiltak som på alvor adresserer de bakenforliggende årsakene til den økte urbaniseringen i Norge. Istedenfor å snakke om billigere bensin og dieselpriser, burde vi heller oss heller snakke om infrastruktur og bedre samferdselspolitikk for distriktene, slik at vi kan velge billigere og mer bærekraftige løsninger. Og istedenfor å snakke om økt motorisert ferdsel i unike naturområder, bør Sp heller se på potensialet disse områdene har for grønn vekst og bedre livskvalitet og helse for innbyggerne.

Siden valget 2015 har kommunestyret i Vadsø behandlet en sak om opprettelse av en ny snøscooterløype. Denne saken illustrerer veldig godt hvor mange interessekonflikter som fort kan oppstå ved opprettelse av en løype. Denne løypa, som bare er noen få kilometer, har kostet kommunen flere hundretusener i lovpålagte konsekvensutredninger, krevd uttalige timer av administrasjonen til utredning og saksforberedelse og er fortsatt etter snart tre år ikke ferdigbehandlet i kommunestyret. Regjeringens endringer i motorferdselsloven, og overføring av ansvaret av opprettelse av nye løyper til kommunene, har vist seg å være mer komplekst enn først antatt. Mer ”frihet” til kommunene innebærer også mer ansvar og krav til kommunene.

I Norge er det stadig flere som oppsøker naturen med et ønske om å oppleve stillhet og fred. Kanskje ikke så rart med vår stadig mer hektiske hverdag. Folk reiser også langveisfra for å nyte av den vakre naturen vår. Det bidrar til verdifulle distriktsarbeidsplasser. Naturkjærligheten er en god, norsk verdi. Men nå øker antallet snøscootere dramatisk. På to år har det steget fra 60.000 til 85.000. Det blir stadig vanskeligere å nyte stillheten. Denne økningen vil kunne ha store konsekvenser når for eksempel næringsaktører innenfor fugle- og øko-turisme vil markedsføre seg utenlands. Og mens den ene etter den andre aktøren innenfor snøscooterkjøring legger ned sine virksomheter på grunn av et mettet marked, er det flere som åpner opp øynene for hvilket potensial urørt natur har for næringsutvikling.

Vadsø kommune har for eksempel nylig innvilget byggetillatelse til entreprenører som vil bygge et nytt hotell til en verdi av én milliard kroner! Forretningsidéen bygger i stor grad på å markedsføre Varangerhalvøya som et rent og vilt naturområde, der stillhet og urørt natur kan oppleves. Flere og flere i reisenæringen har begynt å forstå verdien av å bruke våre omgivelser på en bærekraftig og helsefremmende måte. Hvorfor innser ikke Senterpartiet dette? Visuelle og akustiske forurensninger i naturen vil gjøre stor skade på slike aktørers renommé og produkt.

Våre naturområder er en ressurs på lik linje med våre fiskeressurser i havet. På bare noen få tiår har den urørte naturen blitt redusert dramatisk, som følge av stadig flere inngrep og økt motorisert ferdsel. Å ivareta Norges gjenstående urørte naturområder handler om å ivareta fremtidens næringsmuligheter, men også den norske kulturarven og naturmangfoldet!

Åtte av ti nordmenn vil ha bedre kontroll av snøscooterkjøring i naturen. Det er gode grunner til at folk flest vil ha bedre kontroll av motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag. Ukontrollert fornøyelseskjøring i naturen er ikke bare en plage for mange mennesker, men også for dyrene. Frislipp av scooterkjøring vil neppe gjøre noe med den ulovlige kjøringen, der 25 prosent av scootere kjører der det ikke er lov. Ikke heller vil det være et helsefremmende tiltak, i en tid der vi ser at overvektsproblematikken øker blant barn og aktivitetsnivået synker blant innbyggerne.

For både oss som bor i Finnmark og jobber i Oslo, er det viktig at vi får bo et sted som er trivelig for alle. Et sted der det vil være rom for både de som ønsker fornøyelseskjøring, men også for dem som ønsker nærhet til områder der de kan oppleve stillhet i naturen. Det er mange som ønsker å bo der det er plass til begge deler. Senterpartiet burde vise mer respekt og forståelse for alle.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse