Annonse
Kan vi sørge for at alle de pengene vi nå bruker for å holde skipet flytende, ikke bare er en redningsaksjon, men starten på noe som gjør at skipet «Norge» skyter fart og styres sikkert mot nye oppdagelser?

Synker skipet «Norge» eller vil det fange vind og skyte fart?

Vi ser allerede at det skjer innovasjon og utprøving av nye måter å nå hverandre på, og digitalisering av tjenester er noe vi vet kommer mer og mer. La oss bruke denne muligheten til å bli best i verden på slike løsninger.

Vil det norske skipet berges av redningsaksjonen og ligge med brukket mast, eller kan vi gjøre grep for å raskt få vind i seilene? La oss gå fra fra krisehåndtering til innovasjon og utvikling.

Ordningen med kontantstøtte til norske bedrifter ser ut til å være et svært godt arbeid av alle partene, og en ordning som jeg tror vil berge de fleste arbeidsplassene vi er så avhengige av.  Det vil fortsatt være mange utfordringer for bedriftene som ikke knytter seg til faste kostnader, så vi vil fortsatt få konkurser på både kort og lang sikt som en følge av alt som skjer rundt oss. Men de fleste små- og mellomstore bedrifter vil nå kunne puste litt ut, og løfte blikket.

Alle tiltakene vi har gjort så langt viser for et fantastisk samfunn vi har skapt sammen og hvor sterke vi faktisk er. Vi vet at Norge er en bitte liten båt på det store verdenshavet, og vi vet at verden nå går inn i en økonomisk krise som følge av virusets herjinger og konsekvensene av tiltakene som vil prege verdenssamfunnet i mange år. I den stormen som ennå ligger foran oss, og det svært urolige verdenshavet vi må seile på i mange år, er jeg ganske sikker på at skipet «Norge» vil kunne føre oss svært trygt igjennom de bølgene som nå vil slå mot ripa i lang tid før vi kan seile inn i smulere farvann. 

Jeg er faktisk ganske stolt av å være norsk i slike tider, og stolt av hvor handlekraftige vi kan være når vi står sammen. Vi har skapt et samfunn som har de nødvendige musklene som skal til for å løse alle de utfordringene som slynges mot oss, og vi har politikere på begge sidene av den politiske aksen som forstår at dette er noe vi må løse sammen.

Med pakken som nå er kommet for bedriftene håper jeg at det neste vi gjør er å gi de permitterte full lønn i samme tidsperiode som bedriftene støttes. Først og fremst fordi jeg mener at det er grunnleggende rettferdig å stille opp for de som snart må betale mer for dugnaden enn alle vi som fortsatt har våre lønninger. Det er ikke en normal situasjon som gjort at disse er blitt permittert. De er havnet i en svært vanskelig situasjon som en direkte konsekvens av den dugnaden for å beskytte fellesskapet mot korona. Da er det ikke rettferdig at de skal lide personlig for denne dugnaden, når mange av oss andre ikke får andre konsekvenser enn lavere rente på boliglånet.

La oss kreve at de snarest får forlenget sin periode med full lønn, slik at de permitterte ikke sitter igjen med svarteper. Husk også på at det er svært kostbart for oss å miste den kjøpekraften de har, som vil være svært viktig for å få samfunnet raskt i en normalsituasjon. Hvis ikke vil det også etterhvert gå ut over folk flest med bla. fall i boligverdi og mange andre faktorer som er svært avgjørende for min og din privatøkonomi.

Så utfordrer jeg oss alle sammen til å tørre å bruke denne perioden med lav aktivitet til å tenke nytt. Kan vi bruke denne perioden med stillstand til å gjøre store og små tiltak som gjør at vi kommer styrket ut av dette? Kan feks en butikk nå lage den digitale butikken som kombineres med et flott showroom? Er det nå driften kan moderniseres, bli fremtidsrettet og kanskje klimaeffektiv? Vi ser allerede at det skjer innovasjon og utprøving av nye måter å nå hverandre på, og digitalisering av tjenester er noe vi vet kommer mer og mer. La oss bruke denne muligheten til å bli best i verden på slike løsninger.

Det samme kan vi gjøre innen alle bransjer. La oss sette fokus, uansett hva vi driver med, på å vri hodet og se nye muligheter. Den bedriften som ikke har noe nytt å utvikle, forbedre eller forsterke finnes ikke. Nå har vi hatt tre uker med krisehåndtering. La de neste ukene brukes til utvikling og innovasjon. Kanskje det finnes en bedrift i lokalmiljøet som kan bistå? Bruk dere selv og bruk bedrifter i lokalmiljøet, så forsterker vi hverandre.

Så er det et stort spørsmål, som kanskje vil utfordre et grunnleggende prinsipp. Kan vi stille alle de permiterte til disposisjon for arbeidsplassen sin? Bedriftene som er stengt ned, er stengt fordi de ikke kan selge sitt produkt og dermed ikke har penger inn i kassa til å dekke lønn. De ansatte er derfor permittert og har ikke lov til å utføre arbeidsoppgaver for bedriften. Kan vi sette dette prinsippet til side i denne krisesituasjonen og bruke all den virketrangen, kompetansen og ikke minst det komplett unyttige i at så mange mennesker er virkeløse for øyeblikket?  Kan de gjøre forefallende arbeid som normalt ikke blir gjort? Kan de samles til idédugnader for innovasjon av arbeidsplassen? Kan de få kurs og annet som hever kompetansen?  Det er sikkert mange store og små ting vi kan se for oss kan bli gjort, men er det en mulighet vi tør å bruke i denne situasjonen? Strider den for mye mot våre prinsipper i arbeidslivet? Her er det sikkert både juridiske utfordringer og mangt som kan problematiseres, men staten sier selv at vi er i en krise som sammenlignes med krig. I krig vil vi åpne opp for å gjøre tiltak som ligger utenfor alle normale prinsipper. Tør vi tenke tanken nå?

Tenk om vi bruker denne muligheten til å investere i fremtiden, ikke bare bruker masse penger som en nødløsning uten å skape noe? Kan vi sørge for at alle de pengene vi nå bruker for å holde skipet flytende, ikke bare er en redningsaksjon, men starten på noe som gjør at skipet «Norge» skyter fart og styres sikkert mot nye oppdagelser? Kanskje dette er den største muligheten vi får i vår generasjon på å virkelig skape noe helt unikt sammen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse