Annonse
Samene er i realiteten ei folkegruppe som stort sett er sammensatt av de samme folkegrupper som resten av den norske befolkning, skriver Odd Handegård. Bildet viser Sametinget i Karasjok. Foto: Sametinget

Syting om fortiden som politisk program

Det partiet jeg har stemt på siden 1961 (SF/SV), har en formulering i programmet der det står: «Samene er Norges urfolk». Av alle tøvete påstander i norsk politikk, er denne påstanden trolig den som befinner seg aller lengst fra realitetene. Påstanden om samene som urfolk («de som kom først») er rett og slett feil - en ren eventyrblanding.

Folkeflyttingene etter istida

Utviklingen av bosettingen etter siste istid i det som seinere ble kalt Norge, er dokumentert av DNA-forskning de siste 12-13 årene. Skandinavia først ble befolket av de folkegruppene («jegere og sankere») som overlevde istida i Sør-Europa – de fleste kvinner som kom til Finnmark, kom mer bestemt fra Spania. Neste bølge av innvandring kom fra Anatolia (Tyrkia/Syria) og steppene i Sør-Russland i bronsealderen (ulike kategorier «bønder»). Også disse kom til Europa før de fortsatte vandringen videre nordover. De fleste fulgte trolig Atlanterhavs-kysten, men noen dro også gjennom Sverige og Finland (og kanskje Russland). Hele Norge ble befolket av disse innvandringene, og utgjør i dag hele befolkningen i landet, inkludert Finnmark.

Den første samiske og finske innvandringen til Finnmark skjedde i perioden 0 – 500, altså flere tusen år etter at Norge og Finnmark var blitt befolket. Det kom nesten bare samiske/finske MENN i denne første innvandringen fra Finland. De ble integrert i den opprinnelige befolkningen i Finnmark der de også fant seg koner med «europeiske/norske» røtter. Sammensetningen av de såkalte «haplogruppene» blant dagens samer viser dette. Men selv om samene for det meste har europeiske/norske aner, kom altså halvparten av de (første) samiske/finske menn opprinnelig fra Sibir via Vest-Russland og Sørøst-Finland før de til slutt kom til Finnmark i årene 0 - 500.

Var samene også urfolket i Sør-Norge?

Den opprinnelige befolkningen i Finnmark hadde altså europeiske/norske røtter som også ble en del av røttene til samene. Jeg har sett at enkelte tar dette som dokumentasjon på at samene faktisk var «urfolket» - ikke bare i Finnmark - men også i Sør-Norge. Gjerne for meg, men det mest logiske er likevel å tidfeste samisk ankomst til Finnmark til tidspunktet da det samiske språket kom nordover, nemlig til perioden 0 – 500.

Samene i Finnmark er altså ei folkegruppe i Norge, ikke et folk som kom i samlet flokk til et ubebodd Finnmark - som seinere angivelig ble okkupert og kolonisert av nordmenn, slik man ofte får inntrykk av i litteratur som fortsatt er ganske utbredt. Samene er i realiteten ei folkegruppe som stort sett er sammensatt av de samme folkegrupper som resten av den norske befolkning. Grenseområdene mellom ulike land får ofte en blanding av flere ulike folke- og språkgrupper – Sveits (som ligger mellom Italia, Østerrike/Tyskland og Frankrike) har som kjent hele tre språk.

Syting over problemer som er identiske i hele landet

Hva så med all den sytingen over samenes historie som i dag kommer fra den moderne, urbaniserte og godt utdannede befolkningen med samiske røtter som i dag bor på strekningen Tromsø - Oslo? Er denne sytingen rimelig?  En del av samene skal ha blitt fratatt språket sitt. De skal har vært gjennom de forferdeligste lidelser, barn har vært «tvangsflytting til internat der barna ble mobbet og trakassert av nordmenn». Slike påstander trenger selvfølgelig ikke å være helt usanne. Likevel er samenes situasjon etter mitt syn nokså lik situasjonen for småfolk ellers i landet:

Økonomiske og sosiale hierarkier har eksistert overalt: Internatskolene har ikke vært forbeholdt bare samer, befolkningen sørpå har mistet språket sitt flere ganger, dels pga av svartedauden og andre pester, men også pga dansk innflytelse. Kampen mot Odin og Tor var minst like brutal enn kampen mot samisk ganning har vært. Samene er ikke blitt utsatt for andre overgrep enn øvrige deler av det norske folk – også internt i det samiske miljøet har hierarkiene virket undertrykkende. For de som kjenner sin Markus Thrane og sin Eilert Sundt og som dessuten kjenner vår faktiske lokalhistorie gjennom egen slektsforskning fra eldre tider, blir den samiske sytingen nokså patetisk.

Gode løsninger

De av samene som kan ha en dasj med gener fra Sibir, og som roper høyest på «sannhetskommisjoner» som skal dokumentere all den urimelighet samene har vært gjennom, burde egentlig skjemmes, ettersom Norge har gjort en formidabel jobb for å sikre at alle med samiske røtter (som det ikke ville vært plass til i reindriftsnæringa), har fått både et språk og en utdanning som har gjort dem skikket til jobber i det moderne norske arbeidslivet. Dette har også sikret at de som fortsatte i reindriftsnæringen har fått en næring som er bærekraftig og en befolkning som er blitt flerspråklig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse