Annonse
VERRE; Flere av de indikatorene som Tromsø scorer dårlig på vil bli ytterligere forverret av politikken som føres i dag, skriver Morskogen. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Å ta æren for andres fortjeneste

NHO har laget sitt kommunebarometer. Her rykker Tromsø opp fra 24 til 14 plass. Det er selvsagt gledelig. Så ser jeg at Ap, Sv og Rødt fremstiller det som sin gevinst. Nordlys gjentar det samme i sin leder fredag 14.9. Det er nok å trekke gal konklusjon. Jeg skal under gi fem begrunnelser for at «hoppet» ikke skyldes det  røde flertallet i kommunestyret.

  1. Tromsø kommunes økonomi rangeres som 47 best i landet. Under de borgerlige var man stabilt bedre rangert (fra 34 til 43) det er altså ikke kommuneøkonomien som medfører hoppet. Denne må man kunne si er den sterkeste variabelen kommunestyret selv kan styre.
  2. «Næringsliv» som indikator varierer mye fra 2012 til 2017. Høydepunktet er en 72 rangering i 2013, i dag er den på 76 plass. Antagelig skyldes dette at kommunen kjøper mindre tjenester fra private og at eiendomsskatten for næring er høy.
  3. Da gjenstår det tre indikatorer: demografi, arbeidsmarked og kompetanse. Ingen av disse styres av lokalpolitikken i vesentlig grad. F eks har Tromsø en hederlig 225 plass når det kommer til sykefravær.
  4. Faktoren arbeidsmarked synes å være tungt styrt av ledighetstallene. Disse styres entydig av nasjonale trender og temperaturen i økonomien. Faktoren demografi styres av urbaniseringen og innvandring. Da gjenstår kompetanse.
  5. Kompetanse var i 2012 på 18 plass og er i dag på 21 plass. Så heller ikke her finner vi forklaringen.

Hva skyldes dette samlet sett? Først og fremst eksterne faktorer. Tromsø scorer meget svakt på næringsliv (for eksempel har man en 322 plassering på andel sysselsatte i privat sektor).

Tromsø berges av to eksterne indikatorer. At byen har en ung befolkning, som relativt til resten av landet er blitt yngre. Deretter at frafallet i VGS har bremset(antagelig stortingsflertallets fortjeneste som har innført en fraværsgrense, mot stemmene til partiene som i dag utgjør flertallet i Tromsø) og at andelen med minst fire år høyere utdanning er høy(som antagelig skyldes at universitetet ble lagt her på 60-tallet).

Det er mange metodiske utfordringer med barometerer til NHO – blant annet er det et åpent spørsmål om det som måles er «næringsvillighet» eller om det er «vilje til å føre politikken NHO mener er bra». Uansett fortjener NHO ros for å legge ut dataene og være åpne på hvordan rangeringen er utført. Det muliggjør at man avslører at noen tar endringer til inntekt for egen politikk, uten at det passerer en nærmere beskuelse av data.

Alt i alt en artig øvelse. Men ingen grunn til at flertallet i kst skal slå seg på brystet av denne rangeringen. Det som er bekymringsverdig er at politikken som føres også har senvirkinger - f eks kan man argumentere for at det er et lagg på flere år fra et vedtak gjøres til det har effekt i slike datasett som dette.

For fremtiden vet vi også at flere av de indikatorene som Tromsø scorer dårlig på vil bli ytterligere forverret av politikken som føres i dag. Blant annet vil fjerning av «velferdsprofitører» og andre venstresiden ikke liker redusere tjenestekjøpt fra privat sektor.

Det er også en annen dimensjon i denne saken: rangeringen av fylkene. Der ser vi at de fylkene som scorer dårligst alle har ett fellestrekk; de har fylkesordfører fra Ap. Dette er en interessant obersvarsjon, siden samme logikk som de røde nå bruker i Tromsø også betyr at de mener det er Ap sin feil at fylkene de styrer konsekvent ligger nederst. Det er neppe så enkelt for å si det sånn.

Troms og Finnmark har ligget stabilt på bunn. Ett år gjorde de ikke det. Det var når Høyre hadde fylkesrådslederen (Line Fusdahl, 2014-2015).

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse